Nieuws

De Specialist Ouderengeneeskunde van de toekomst

 • 29 november 2021
 • Weergaves: 511
 • 0 Reactie

Lees meer in: Nieuws Zorg Algemeen
De Specialist Ouderengeneeskunde van de toekomst

Wat mag een patiënt en wat mogen collega-professionals verwachten van een specialist ouderengeneeskunde? Wat kunnen specialisten ouderengeneeskunde nú doen om voorbereid te zijn op de toekomst? Nederland vergrijst. Het nieuwe document Specialist ouderengeneeskunde 2030 van Verenso geeft, om goed voorbereid te zijn, zes concrete handelingsperspectieven en beschrijft de gewenst positionering. Een goede positionering is noodzakelijk. Wat doet de specialist ouderengeneeskunde wel en wat niet met het oog op de toekomst? De nieuwe notitie geeft daar antwoord op. Op basis van de handelingsperspectieven wordt ingegaan op de ositionering van de specialist ouderengeneeskunde.

Zes handelingsperspectieven 
Er worden zes handelingsperspectieven genoemd. Deze worden hier kort behandeld. Download de nota voor een volledig(r) uiteenzetting bij de zes handelingsperspectieven.

 1. het belang van het promoten van het specialisme binnen de opleiding; 
  Wat betreft de instroom is het belangrijk dat studenten geneeskunde al in een vroeg stadium van hun opleiding in contact komen met het specialisme ouderengeneeskunde. Op dit moment komen studenten er vaak laat achter dat het een aantrekkelijk specialisme is. Verenso pleit voor een vast coschap ouderengeneeskunde en meer ouderengeneeskunde in het basiscurriculum. Meer zichtbaarheid van het specialisme creëren is eveneens cruciaal. Hierbij kan breder gedacht worden dan alleen aan de opleiding als aios.
   
 2. het actief inzetten op lobby en promotie; 
  Omdat niet in ieder toekomstscenario de specialist ouderengeneeskunde dezelfde autonomie of financiële middelen ter beschikking heeft, is lobby en promotie voor de specialist ouderengeneeskunde van belang. Zo zou het salaris/de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde overeen moeten komen met de complexiteit van het werk. Dat is nu niet het geval.  
   
 3. noodzaak van samenwerking en taakherschikking; 
  Een belangrijk aspect is het onderscheid binnen de specialisatie tussen intra- en extramurale zorg. Er zullen zowel specialisten ouderengeneeskunde nodig zijn binnen de muren (intramuraal) van het verpleeghuis als specialisten ouderengeneeskunde die extramuraal hun behandeling verlenen. Van belang is los van ‘muren’ als specialisten ouderengeneeskunde samen in een regio de kwetsbare ouderen en patiënten met hun medisch complexe zorgvragen te behandelen (ongeacht intra- of extramurale behandeling of bekostiging).
   
 4. actief leiderschap stimuleren; 
  De coachende rol door de specialist ouderengeneeskunde voor andere professionals en model staan voor een leer- en verbetercultuur zijn ook belangrijke competenties om uit te dragen. De specialist ouderengeneeskunde coacht alleen vanuit medische deskundigheid; de organisatie van zelfsturende of zelforganiserende teams is niet aan de specialist ouderengeneeskunde. Leiderschap is niet alleen medisch leiderschap maar ook persoonlijk leiderschap. Denk aan het maken van keuzes, nee kunnen zeggen. Of het ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld op administratief vlak goed wordt ondersteund.
   
 5.  actief ontwikkelen van kwaliteit en normenkaders en 
  Er liggen concrete kansen om te werken aan verdere professionalisering van het medisch handelen door richtlijnen en kaders te ontwikkelen en implementeren voor goede patiëntenzorg. Die kaders stipuleren wat specialisten ouderengeneeskunde doen en kunnen dienen als basis voor andere partijen, zoals financiers. Via de richtlijnen kan bovendien inbreng en autonomie geborgd worden voor de specialist ouderengeneeskunde in de scenario’s waar daar minder sprake van is.
   
 6. het stimuleren van de inzet van technologie.
  Het gebied waarbinnen technologie ingezet kan worden is groot. Primair gaat het bij Verenso als beroepsvereniging om het ondersteunen van hun leden in het uitoefenen van het vak, ongeacht de muren van het verpleeghuis. Van belang is leden te vragen waar hun behoefte op dit terrein ligt. Dit vormt het startpunt voor het uitwerken van een programma voor de komende jaren.

Positionering specialist ouderengeneeskunde
Aan de hand van de hierboven beschreven missie en handelingsperspectieven, kunnen we omschrijven wat de positionering is van de specialist ouderengeneeskunde. Wat mag een patiënt verwachten van een specialist ouderengeneeskunde? En wat mogen collega-professionals verwachten? Wat is de collectieve identiteit van de beroepsgroep? In onderstaand kader vatten we dit samen.

 • De specialist ouderengeneeskunde biedt de best passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven.
 • Complexe zorgvragen ontstijgen de protocollen. Er is sprake van onzekerheid die gepaard gaat met het bepalen wat goed is. Het is niet meer in één oogopslag te zien wat de juiste behandeling is omdat alles met elkaar samenhangt; deze complexe medische zorgvragen kunnen niet worden herschikt of gedelegeerd naar andere zorgprofessionals. Er is meestal sprake van multimorbiditeit. 
 • (Infectie) preventie, medicatieveiligheid (onder andere reviews), probleemgedrag bij dementie, Wzd, geriatrische revalidatiezorg, Advance Care Planning en palliatieve behandeling behoren tot de kennis van iedere specialist ouderengeneeskunde.
 • Kwaliteit van leven voor patiënten is leidend in het handelen van alle specialisten ouderengeneeskunde.
 • De specialist ouderengeneeskunde toont medisch leiderschap zowel voor de individuele patiënt als in de instelling en in het regionale netwerk. De specialist ouderengeneeskunde is intramuraal gesprekspartner van de bestuurder en extramuraal regisseur in de ketenzorg rondom de kwetsbare cliënten met een complexe zorgvraag. Zowel intramuraal als extramuraal heeft de specialist ouderengeneeskunde een regierol in het multidisciplinaire team.

Download de *nota hier

Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Zorg Algemeen
Tags:

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

Theme picker

Agenda Zorg

«augustus 2022»
madiwodovrzazo
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

*** Bekijk de volledige Agenda Zorg ***

Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Sociaal verpleegkundige Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden

Vacature Sociaal verpleegkundige Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden 11 juli 2022

Vacature Sociaal verpleegkundige Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden

Sta jij als sociaal verpleegkundige stevig in je schoenen en ga jij een goed gesprek over seks niet uit de weg? Het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden is een dynamische, ambitieuze afdeling met een betrokken en enthousiast team bestaande uit sociaal verpleegkundigen, medisch teamassistenten en artsen. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Casemanager / sociaal (-psychiatrisch) verpleegkundige Den Haag

Vacature Casemanager / sociaal (-psychiatrisch) verpleegkundige Den Haag 28 juni 2022

Vacature Casemanager / sociaal (-psychiatrisch) verpleegkundige Den Haag

Gaat jouw bloed sneller stromen van het opstarten van de juiste zorg voor de kwetsbaren in de regio Haaglanden? Lees dan verder!

Ons doel bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Haaglanden/ meldpunt bezorgd Regio is eenvoudig: ervoor zorgen dat de meest kwetsbare mensen passende zorg en begeleiding ontvangen. Vaak zijn dit zorgmijders en spelen er diverse problemen, zoals (combinaties van) somatische, psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen. In deze functie tref je situaties aan met betrekking tot; schulden, dreigende woning ontruiming, woningvervuiling en hoarding. Het gaat om mensen die vaak niet zelf om hulp vragen of hulp uit de weg gaan, terwijl ze die wel dringend nodig hebben. De (aan)meldingen komen telefonisch of via de website van het Meldpunt zorgwekkend gedrag Haaglanden/ Meldpunt Bezorgd Regio bij ons binnen.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Teammanager Wet maatschappelijk ondersteuning Gemeente Den Haag

Vacature Teammanager Wet maatschappelijk ondersteuning Gemeente Den Haag 27 juni 2022

Vacature Teammanager Wet maatschappelijk ondersteuning Gemeente Den Haag

Ben jij maatschappelijk betrokken en neem jij ons mee in de implementatie van nieuwe vormen van dienstverlening, afgestemd op de behoefte van burgers? Door ziekte, een beperking of ouderdom kunnen inwoners hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Wat als inwoners die hulp niet zelf (of samen met familie, vrienden of buren) kunnen regelen? Dan kunnen zij voor sommige hulpvragen bij de gemeente terecht. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, of een voorziening zoals een rolstoel of traplift. Jaarlijks worden er in Den Haag meer dan 30.000 Wmo-meldingen (Wet maatschappelijk ondersteuning) gemaakt. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Casemanager (Klantcoördinator) bij Home Instead Thuisservice

Vacature Casemanager (Klantcoördinator) bij Home Instead Thuisservice 28 april 2022

Vacature Casemanager (Klantcoördinator) bij Home Instead Thuisservice

Home Instead Thuisservice Alphen aan den Rijn - Leiden (verder Home Instead) is vijf jaar geleden gestart als een organisatie binnen de ouderenzorg en heeft inmiddels meer dan 110 personeelsleden. Home Instead ondersteunt ouderen in hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Wij doen dat door praktische ondersteuning in het leven van alledag waarbij persoonlijke aandacht de kern is: vaste medewerkers komen op tijdstippen die door de klant bepaald worden.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land 25 september 2018

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Voor landelijke opdrachtgever. Jij bent professioneel en betrokken. Als wijkverpleegkundige midden in de gemeenschap. Netwerk van zorg en hulp. Met geloof in betere zorg. Past dit jou? Betere zorg zit bij jou in kwaliteit, maar ook in identiteit. In afstemming met jou bepalen we de omvang van je dienstverband. Bekijk snel op welke plaatsen er vacatures zijn. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden 28 mei 2018

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende niveau 3, eventueel verpleegkundige niv 4. Dienstverband (diverse uren) of op zzp-basis. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal 28 mei 2018

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende 3 IG, voor nader af te spreken aantal uur per week. Je bent deel van een breed samengesteld team. Meerdere vacatures. Ook werken op ZZP-basis is mogelijk; daarbij kan ook voor langere termijn een urengarantie (max 20) worden afgesproken. Je kunt ook doorgroeien naar verpleegkundige niveau 4.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Alphen aan den Rijn, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Kleinschalig wonen

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Leiderdorp, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Zorg, behandeling en wonen. Het juiste adres voor alle (zware) vormen van ouderenzorg.

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Theme picker

Het VVT-portaal is nu Zorg voor Ouderen

Jarenlang hebben we een VVT-portaal gepresenteerd, Verzorging, Verpleging, Thuiszorg. Gezien alle ontwikkelingen, de transitie en integratie, voeren we nu de bredere naam 'Zorg voor Ouderen'. Met nadruk op VVT, maar met een bredere scope.

>> meld je vacature aan
>> ontvang een of meer nieuwsbrieven