Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Nieuws

Mishandeling oudere in instelling nog vaak in taboesfeer

  • 4 september 2019
  • Weergaves: 450
  • 0 Reactie

Lees meer in: Nieuws Zorg Algemeen
Mishandeling oudere in instelling nog vaak in taboesfeer
Movisie en Bureau Beke werken samen aan het project ‘Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen’. Na een literatuurstudie verschijnen nu de resultaten van een landelijke survey onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen. Uit de survey komt onder andere naar voren dat het onderwerp nog regelmatig in de taboesfeer zit en er sprake is van handelingsverlegenheid in de aanpak. De onderzoekers doen dan ook suggesties voor verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling. Maar liefst 82 procent van de respondenten geeft aan dat het onderwerp ouderenmishandeling bespreekbaar is binnen de instellingen. Tussen het bespreekbaar zijn van het onderwerp in algemene zin en het melden van een concreet vermoeden van ouderenmishandeling blijkt een verschil te zitten. 46% van de respondenten geeft in de survey aan dat ze denken dat hun collega’s zich niet vrij genoeg voelen om altijd een vermoeden van ouderenmishandeling te melden. 

Respondenten
Onder 'ouderenmishandeling' wordt verstaan: al het handelen of het nalaten van handelen ten opzichte van een oudere persoon door degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met die oudere staan waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid, waardoor de oudere (herhaaldelijk) lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt.  In totaal is de survey ingevuld door 450 respondenten die werkzaam zijn in de intramurale ouderenzorg. Het is niet mogelijk om aan te geven of deze 450 respondenten een representatieve afspiegeling zijn van werknemers in de zorg. Ongeveer de helft van de respondenten werkt als verzorgende IG (30%) of verpleegkundige (18%). Ongeveer de helft van  de respondenten geeft aan in een verpleeghuis te werken (51%). Bijna een vijfde van de respondenten werkt in een kleinschalige woonzorginstelling (17%), iets minder werkt in een verzorgingshuis (16%). 

Bekendheid met het beleid
Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan dat de zorginstelling waar zij werkzaam zijn een beleid ten aanzien van ouderenmishandeling op schrift heeft gesteld. Van de respondenten geeft 5 procent aan dat dergelijk beleid er niet is, of niet op schrift is gesteld. De overige 104 respondenten (32%) weten niet of er een beleid is vastgelegd. Verder wordt vrijwel altijd het begrip ouderenmishandeling ingekaderd door middel van een beschrijving en (voorbeelden van) verschijningsvormen. Daarnaast is er veelal aandacht voor de meldcode en voor het stappenplan hoe medewerkers in zorginstellingen om kunnen gaan met (vermoedens van) ouderenmishandeling. Omdat een protocol – in de optiek van zorgverleners – concreter is dan beleid, hebben we hen ook een aantal vragen gesteld over de aanwezigheid en de bekendheid met het 'protocol‘. Ruim drie kwart van de respondenten weet wat de inhoud van het protocol is. Verder geven de respondenten die het protocol kennen en gebruiken aan over het algemeen tevreden te zijn over de inhoud van het protocol. 

De vertrouwenspersoon of aandachtsfunctionaris
Op de vraag of er binnen de instelling een vertrouwenspersoon of aandachtsfunctionaris is met wie zorgverleners contact kunnen opnemen als er sprake is van ouderenmishandeling geeft 66 procent aan dat dit het geval is. De onbekendheid hierover is overigens vrij groot want een kwart van de respondenten weet dit niet.

Bespreekbaar maken
Iets meer dan de helft van de respondenten (52%) geeft aan dat het onderwerp ouderenmishandeling met enige regelmaat bespreekbaar wordt gemaakt. Het gaat dan om het proactief bespreekbaar maken en niet nadat er sprake is geweest van een incident. De frequentie van de proactieve aandacht voor het thema verschilt overigens van maandelijks tot één keer per jaar.  

Waarheen met vermoedens van ouderenmishandeling
Voor velen is niet duidelijk waar men terecht kunnen met vermoedens van ouderenmishandeling, binnen (39%) of buiten (58%) de instelling. Bij ‘buiten’ kan gedacht worden aan Veilig thuis of de politie. 
Maar liefst 82 procent van de respondenten geeft aan dat het onderwerp ouderenmishandeling bespreekbaar is binnen de instellingen. Tussen het bespreekbaar zijn van het onderwerp in algemene zin en het melden van een concreet vermoeden van ouderenmishandeling blijkt een verschil te zitten. 46% van de respondenten geeft in de survey aan dat ze denken dat hun collega’s zich niet vrij genoeg voelen om altijd een vermoeden van ouderenmishandeling te melden. 

Handelingsverlegenheid
Een kwart van de respondenten geeft aan dat er handelingsverlegenheid is als het gaat om het omgaan met vermoedens van ouderenmishandeling. Redenen die genoemd worden zijn: ontwijkgedrag, angstcultuur binnen de instelling, onwetendheid, angst om relaties te verstoren (met de familie of een collega).

Reflectie op de resultaten
Uit de resultaten van de survey komt naar voren dat het onderwerp ouderenmishandeling binnen verpleeg- en verzorgingshuizen helaas nog niet overal goed op de kaart staat en dat er ook handelingsverlegenheid is als het gaat om de aanpak.

Rapport
Download hier het rapport 'Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen' (pdf) en download de eerdere literatuurstudie 'Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen. De literatuur op een rij' (pdf).  

Bron: Bureau Beke  

 
Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Zorg Algemeen
Tags:

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x
«november 2019»
madiwodovrzazo
2829
Theatercongres ‘Kijk naar Mij’ over Palliatieve zorg op dinsdag 29 oktober

Theatercongres ‘Kijk naar Mij’ over Palliatieve zorg op dinsdag 29 oktober

Al drie jaar op rij trekken drie verpleegkundigen volle zalen met het bespreekbaar maken van Palliatieve zorg. Een theateravond voor iedereen die...
Lees meer
30311
Landelijk Valsymposium 2019 op 1 november

Landelijk Valsymposium 2019 op 1 november

Sinds 2013 organiseert VeiligheidNL samen met het Landelijk Netwerk Valklinieken (special interest group van NVKG) en het Amsterdam UMC, locatie...
Lees meer
23
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2
Driedaagse cursus Kwaliteitsverpleeg-kundige

Driedaagse cursus Kwaliteitsverpleeg-kundige

Geaccrediteerde cursus over kwaliteitsbevordering in de ouderenzorg Tijdens deze driedaagse cursus leert u kwaliteit toepassen in uw dagelijkse...
Lees meer
34
Congres Complexe dementiezorg

Congres Complexe dementiezorg

De zorg aan ouderen met dementie is complex. De zorg wordt echter nog complexer als dementie gepaard gaat met andere bijkomende (chronische)...
Lees meer
5678

*** Bekijk de volledige Agenda Zorg ***

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden 11 november 2019

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden

De afdeling jeugdgezondheidszorg in de GGD Hollands Midden (GGD HM) is volop in ontwikkeling en heeft een actieve rol binnen het sociaal domein van de gemeenten in onze regio. Dit vraagt een actieve aanpak binnen en buiten de organisatie, waarvoor kennis van het jeugd domein een belangrijke voorwaarde is. Omdat twee van onze gewaardeerde collega’s een nieuwe uitdaging aangaan zoeken we zo spoedig mogelijk aanvulling op het managementteam Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Klantcoördinator Zorg bij Home Instead Rivierenland

Vacature Klantcoördinator Zorg bij Home Instead Rivierenland 11 september 2019

Vacature Klantcoördinator Zorg bij Home Instead Rivierenland

Ons bedrijf, Home Instead Thuisservice Rivierenland, is actief in het domein zorg en welzijn, specifiek gericht op senioren. De dienstverlening is gericht op zo lang als mogelijk vitaal, veilig en zo onafhankelijk mogelijk thuis wonen. Welzijn staat voor zorg. De klanten zijn veelal kwetsbare senioren, met één of meerdere chronische aandoeningen zoals dementie. Wij zijn werkzaam in Tiel, Buren, Culemborg, West Betuwe, West Maas en Waal, Neder Betuwe en Druten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Wijkverpleegkundige bij Santé Partners

Vacature Wijkverpleegkundige bij Santé Partners 15 juli 2019

Vacature Wijkverpleegkundige bij Santé Partners

Door de kanteling van ziekenhuiszorg naar thuiszorg, is ons vak volop in beweging. Zie jij uitdaging in deze vernieuwend ontwikkelingen? Ervaar jij graag regie over jouw eigen werkzaamheden? Geniet jij van vrijheid en zelfstandigheid in jouw werk?  Dan komen we graag met jou in contact. Sante Partners; een organisatie van deze tijd, waar vitaliteit, maar ook een gezond balans is tussen werk en privé. En waar jouw ontwikkeling centraal staat. Wij bieden een uitdagend en leerzaam Verpleegkundig Leiderschapstraject aan. Voor verschillende locaties zijn wij opzoek naar nieuwe collega’s. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Haaglanden Zuid & Oost (HBO-V)

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Haaglanden Zuid & Oost (HBO-V) 8 juli 2019

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Haaglanden Zuid & Oost (HBO-V)

Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost, een groeiend zorgbedrijf, heeft een vacature voor een (Wijk)verpleegkundige in de functie van Klantcoördinator Zorg voor 32-36 uur. Home Instead Thuisservice Haaglanden is actief in het domein zorg en welzijn, specifiek gericht op senioren. De dienstverlening is gericht op zo lang als mogelijk vitaal, veilig en zo onafhankelijk mogelijk thuis wonen. Welzijn staat voor zorg. De klanten zijn veelal kwetsbare senioren, met één of meerdere chronische aandoeningen zoals dementie. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling 20 december 2018

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling

Je speelt een belangrijke rol in het leven van een ander. Jouw werk doet ertoe, jíj doet ertoe. Daarom kun je zelf aangeven op welke locatie of met welke doelgroep je het liefst wilt werken. Omdat we vertrouwen in onze zorgmedewerkers hebben, krijg je direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De 1.200 betrokken medewerkers en 600 vrijwilligers spelen een cruciale rol bij Attent Zorg en Behandeling. De basis voor ons handelen zijn de kernwaarden: Gastvrij, Respect, Integer en Professioneel (GRIP).

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling 31 oktober 2018

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling

Ben jij BIG-geregistreerd basisarts en twijfel je tussen de specialisatie tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde? Of wil je jouw CV aanvullen met waardevolle ervaring in de zorg voor ouderen? Dan heeft Attent Zorg en Behandeling voor jou de oplossing! Wij bieden jou een uniek en op maat gemaakt ontwikkeltraject dat aansluit op jouw wensen en passie, zodat je kennis kunt maken met verschillende disciplines in de ouderenzorg. Op deze manier kun je bij Attent in een korte periode waardevolle ervaring opdoen in meerdere specialismen waar je de rest van je veelbelovende artsencarrière van kan profiteren! 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land 25 september 2018

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Voor landelijke opdrachtgever. Jij bent professioneel en betrokken. Als wijkverpleegkundige midden in de gemeenschap. Netwerk van zorg en hulp. Met geloof in betere zorg. Past dit jou? Betere zorg zit bij jou in kwaliteit, maar ook in identiteit. In afstemming met jou bepalen we de omvang van je dienstverband. Bekijk snel op welke plaatsen er vacatures zijn. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden 28 mei 2018

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende niveau 3, eventueel verpleegkundige niv 4. Dienstverband (diverse uren) of op zzp-basis. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal 28 mei 2018

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende 3 IG, voor nader af te spreken aantal uur per week. Je bent deel van een breed samengesteld team. Meerdere vacatures. Ook werken op ZZP-basis is mogelijk; daarbij kan ook voor langere termijn een urengarantie (max 20) worden afgesproken. Je kunt ook doorgroeien naar verpleegkundige niveau 4.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Alphen aan den Rijn, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Kleinschalig wonen

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Leiderdorp, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Zorg, behandeling en wonen. Het juiste adres voor alle (zware) vormen van ouderenzorg.

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS
Jarenlang hebben we een VVT-portaal gepresenteerd, Verzorging, Verpleging, Thuiszorg. Gezien alle ontwikkelingen, de transitie en integratie, voeren we nu de bredere naam 'Zorg voor Ouderen'. Met nadruk op VVT, maar met een bredere scope.

>> meld je vacature aan
>> ontvang een of meer nieuwsbrieven