Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Nieuws

Lager opgeleiden helpen anderen vaker dan hoogopgeleiden

  • 23 november 2018
  • Weergaves: 245
  • 0 Reactie

Lees meer in: Nieuws Zorg Algemeen
Lager opgeleiden helpen anderen vaker dan hoogopgeleiden

Negen op de tien Nederlanders doen wel eens iets voor een ander, maar lager opgeleiden doen meer dan hoogopgeleiden. Zowel bij lichtere als zwaardere hulp doen lager opgeleiden significant meer. Er zijn geen grote verschillen naar regio. Wel blijkt dat men buiten de Randstad en op het platteland vaker helpt uit ‘noaberplicht’, terwijl men dat in de stad doet uit genegenheid of liefde. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS en de regionale omroepen. Men helpt iemand uit liefde of genegenheid (geldt voor 49%) of omdat het voldoening geeft (25%). Eén op de vijf (18%) geeft als reden ‘in onze regio is dat vanzelfsprekend’, noaberplicht wordt dit in het oosten van het land genoemd. Dit geldt vooral voor de lichte vormen van hulp. Het principe van noaberhulp is echter niet voorbehouden aan Overijssel, Gelderland of Drenthe: het is iets wat men in plattelandsgemeenten veel meer toepast dan in stedelijke gebieden. Een opmerkelijk regionaal verschil is er wel als het gaat om bezoek aan de ouders. Meer dan de helft van de Nederlanders van wie de ouders nog leven, bezoekt die ouders minstens elke week. Maar inwoners van Zeeland, Brabant en Limburg doen dat beduidend trouwer. Op de vraag ‘zou u meer willen doen?’ antwoordt 58% positief. Dit geldt vooral de lichtere vormen van hulp. 

Bijna iedereen helpt
Voor dit onderzoek legden we Nederlanders een (niet uitputtende) lijst van vijf activiteiten voor, van betrekkelijk lichte hulp (de planten of kat van de buren verzorgen, de vuilnis aan de weg zetten, helpen met de computer) tot zwaardere hulp (een hulpbehoevende gezelschap houden; iemand helpen bij het douchen). 

Negen op de tien Nederlanders doen wel eens iets voor een ander (minstens een keer per jaar), de helft doet minstens één keer per maand iets. Iemands planten of kat verzorgen (63% doet dat minstens 1x per jaar) of vuilnis aan de weg zetten (55%) wordt als vanzelfsprekend ervaren: ‘dat doe je toch gewoon?’. Ook iemand helpen bij de administratie of met de computer (50%) of een eenzaam iemand gezelschap houden (47%), wordt door ongeveer de helft van de Nederlanders minstens een keer per jaar gedaan. Echter, als hulp zorg wordt zien we de frequentie teruglopen: slechts één op de tien helpt iemand regelmatig bij het douchen of aankleden.  

Helpen niet afhankelijk van regio of stedelijkheid
Er zijn geen grote verschillen naar regio: in alle delen van het land is men min of meer even hulpvaardig. 
Gemiddeld doet 33% van de Nederlanders dagelijks of wekelijks wel iets en dat is zowel in de (zeer) stedelijke gebieden als de plattelandsgebieden het geval, zowel in de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag), de rest van het westen als in het oosten en noorden. In het zuiden ligt dit met 37% net iets boven het gemiddelde. Er zijn wel verschillen naar regio, maar deze heffen elkaar gemiddeld weer op. In de steden zet men bijvoorbeeld de afvalcontainer minder vaak buiten voor de buurman dan in de middelgrote of niet-stedelijke gebieden. Maar een eenzaam iemand gezelschap houden doen inwoners van de drie grote steden weer iets vaker. Hulp bij douchen of aankleden geven stedelingen net zo veel als mensen in de dorpen. 
 
Lager opgeleiden helpen meer
Het grootste verschil in het geven van hulp zien we naar opleiding: zowel de lichtere als de meer intensieve hulp wordt meer door lager opgeleiden dan hoger opgeleiden gegeven. Alleen administratieve hulp of hulp bij computeraangelegenheden wordt iets vaker door hoger opgeleiden gegeven. 
 
Op het platteland helpt men uit noaberplicht; in de stad uit genegenheid
Men helpt iemand uit liefde of genegenheid (geldt voor 49%) of omdat het voldoening geeft (25%). Eén op de vijf (18%) geeft als reden ‘in onze regio is dat vanzelfsprekend’, noaberplicht wordt dit in het oosten van het land genoemd. Dit geldt vooral voor de lichte vormen van hulp. Het principe van noaberhulp is echter niet voorbehouden aan Overijssel, Gelderland of Drenthe: het is iets wat men in plattelandsgemeenten veel meer toepast dan in stedelijke gebieden. Dus ook in het in het noorden, oosten, zuiden of westen buiten de drie grote steden. In de stedelijke gebieden helpt men even veel, maar doet men dat vaker uit liefde, genegenheid of nog andere redenen.   
 
Ouders
Een opmerkelijk regionaal verschil is er wel als het gaat om bezoek aan de ouders. Meer dan de helft van de Nederlanders van wie de ouders nog leven, bezoekt die ouders minstens elke week. Maar inwoners van Zeeland, Brabant en Limburg doen dat beduidend trouwer dan mensen uit andere regio’s: 69 procent van de zuiderlingen doet dat wekelijks of vaker, terwijl dat in Oost-Nederland (Drenthe, Overijssel, Gelderland) op 52 procent ligt. Zuiderlingen krijgen ook meer dan andere regio’s bezoek van hun ouders.
 
Helpen geeft vaak voldoening en is soms belastend
Voor bijna 80 procent van de Nederlanders is het bieden van hulp iets dat voldoening geeft. Onder degenen die intensievere hulp verlenen ligt dit nog hoger (92%). Een klein deel van de Nederlanders (7%) geeft aan dat de hulp die ze bieden een belasting voor hen is. Dat geldt beduidend meer (32%) voor mensen die een intensieve vormen van hulp geven. 
 
Zes op de tien willen meer doen…
Op de vraag ‘zou u meer willen doen?’ antwoordt 58% positief. Dit geldt vooral de lichtere vormen van hulp: de afvalcontainer buiten zetten; plant of kat verzorgen, helpen met administratie of computer, op bezoek bij een hulpbehoevend of eenzaam iemand. Meer of vaker helpen bij douchen of aankleden wil bijna niemand. Hoger opgeleiden die, zoals we eerder zagen, minder helpen dan lager opgeleiden, willen ook best meer doen. Dat geldt voor alle activiteiten, behalve iemand onder de douche zetten. 
 
… maar niemand vraagt het ze
Veel Nederlanders doen dus al veel en van degenen die nu weinig tot niets doen, wil een ruime meerderheid best iets doen. Waarom doen ze het dan niet? Een relatief klein deel (21%) van de niet-helpers zegt niet de behoefte te voelen om anderen te helpen of er geen tijd voor te hebben (20%). Een nog kleiner deel (9%) zegt er niet toe in staat te zijn. De belangrijkste reden waarom mensen (nog) niet helpen (dit geldt voor 60% van de niet-helpers) is echter dat niemand om hulp vraagt.
 
Verantwoording
I&O Research voerde dit onderzoek uit in opdracht van de NOS en de regionale omroepen. Van 9 tot 16 oktober 2018 werkten 2251 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De herweging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. 
 
De onderzoeksresultaten zijn na herweging representatief voor alle Nederlandse inwoners (18-89 jaar) voor deze kenmerken.
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het I&O Research Panel. Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en huishoudensteekproeven op traditionele manier (geen zelfaanmelding). De respondenten hebben geen financiële vergoeding gehad voor hun aanmelding voor het panel. Ook voor deelname aan dit onderzoek kregen respondenten geen vergoeding.
 
Dezelfde vragenlijst is uitgezet op de websites van de regionale omroepen en op de Facebook pagina van de NOS. Hier werkten 5.393 mensen aan mee. In dit rapport wordt uitgegaan van de resultaten uit het I&O Research Panel, aangezien deze het meest representatieve beeld geven.  De dataverzameling via NOS websites diende als toetsing van deze regionale verschillen, voor zover die gevonden zijn. Op basis van de resultaten uit het I&O Research Panel is gekeken of er regionale verschillen in de uitkomsten via de NOS-sites te zien waren. In voetnoten zijn scores opgenomen voor individuele provincies op basis van data verzameld via de NOS websites. Deze uitkomsten voor activiteiten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen en de uitkomst op de eerste vraag (verzamelvraag 5 activiteiten).

Rapport
Download het gehele onderzoeksrapport "Hulp in de omgeving' (pdf)


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Zorg Algemeen
Tags:

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x
«april 2019»
madiwodovrzazo
25262728293031
12
Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Het netwerk van cliënten wordt steeds belangrijker. Voor de cliënt zelf, maar zeker ook voor de zorgprofessional. Door het netwerk...
Lees meer
34
Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Het netwerk van cliënten wordt steeds belangrijker. Voor de cliënt zelf, maar zeker ook voor de zorgprofessional. Door het netwerk...
Lees meer
56
Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Het netwerk van cliënten wordt steeds belangrijker. Voor de cliënt zelf, maar zeker ook voor de zorgprofessional. Door het netwerk...
Lees meer
7
8
Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Het netwerk van cliënten wordt steeds belangrijker. Voor de cliënt zelf, maar zeker ook voor de zorgprofessional. Door het netwerk...
Lees meer
910
Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Het netwerk van cliënten wordt steeds belangrijker. Voor de cliënt zelf, maar zeker ook voor de zorgprofessional. Door het netwerk...
Lees meer
1112
Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Praktijksessie ‘Hoe betrek ik het sociale netwerk van cliënten?’

Het netwerk van cliënten wordt steeds belangrijker. Voor de cliënt zelf, maar zeker ook voor de zorgprofessional. Door het netwerk...
Lees meer
1314
15161718192021
2223
Workshopdag Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Workshopdag Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Somberheid, achterdocht, heftige stemmingswisselingen of verslaving: als verpleegkundige of verzorgende heb jij een belangrijke taak in het...
Lees meer
2425262728
293012345

*** Bekijk de volledige Agenda Zorg ***

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Klantcoördinator Zorg (Casemanager) bij Home Instead Alphen aan den Rijn - Leiden

Vacature Klantcoördinator Zorg (Casemanager) bij Home Instead Alphen aan den Rijn - Leiden 7 januari 2019

Vacature Klantcoördinator Zorg (Casemanager) bij Home Instead Alphen aan den Rijn - Leiden

Home Instead Alphen aan den Rijn, een nieuwe organisatie, heeft een vacature voor Casemanager (Klantcoördinator Zorg). 32-36 uur, fwg 55. Aanspreekpunt voor klant, familie en mantelzorgers, maar ook voor verwijzers, instellingen en andere zorgprofessionals. Je klanten zijn veelal kwetsbare senioren. Ben jij ondernemend? Enthousiast? HBO-V of soortgelijk gedaan? Relevante ervaring en kennis van wetten en regels? Stap in! Solliciteer!

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling 20 december 2018

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling

Je speelt een belangrijke rol in het leven van een ander. Jouw werk doet ertoe, jíj doet ertoe. Daarom kun je zelf aangeven op welke locatie of met welke doelgroep je het liefst wilt werken. Omdat we vertrouwen in onze zorgmedewerkers hebben, krijg je direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De 1.200 betrokken medewerkers en 600 vrijwilligers spelen een cruciale rol bij Attent Zorg en Behandeling. De basis voor ons handelen zijn de kernwaarden: Gastvrij, Respect, Integer en Professioneel (GRIP).

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Kennemerland

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Kennemerland 29 november 2018

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Kennemerland

(Coördinerend wijkverpleegkundige / Casemanager)

Home Instead Kennemerland, een groeiend zorgbedrijf in ontwikkeling, heeft een vacature voor Coördinerend Wijkverpleegkundige / Casemanager voor de functie van Klantcoördinator Zorg voor 32-36 uur. In deze functie voer je klantgesprekken en organiseer je hoogwaardige persoonsgerichte dienstverlening voor klanten thuis. Samen met je collega’s uit het supportteam zorg je voor de juiste match tussen klant en CAREGivers.  

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling 31 oktober 2018

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling

Ben jij BIG-geregistreerd basisarts en twijfel je tussen de specialisatie tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde? Of wil je jouw CV aanvullen met waardevolle ervaring in de zorg voor ouderen? Dan heeft Attent Zorg en Behandeling voor jou de oplossing! Wij bieden jou een uniek en op maat gemaakt ontwikkeltraject dat aansluit op jouw wensen en passie, zodat je kennis kunt maken met verschillende disciplines in de ouderenzorg. Op deze manier kun je bij Attent in een korte periode waardevolle ervaring opdoen in meerdere specialismen waar je de rest van je veelbelovende artsencarrière van kan profiteren! 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land 25 september 2018

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Voor landelijke opdrachtgever. Jij bent professioneel en betrokken. Als wijkverpleegkundige midden in de gemeenschap. Netwerk van zorg en hulp. Met geloof in betere zorg. Past dit jou? Betere zorg zit bij jou in kwaliteit, maar ook in identiteit. In afstemming met jou bepalen we de omvang van je dienstverband. Bekijk snel op welke plaatsen er vacatures zijn. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

MBO verpleegkundige somatiek, Leiden (128)

MBO verpleegkundige somatiek, Leiden (128) 24 september 2018

MBO verpleegkundige somatiek, Leiden (128)

Jij bent de spil van de afdeling. Je weet zorgsituaties in te schatten. Kunt hierover overleggen en communiceren in het 'netwerk'. Je coacht het team op zorg/medisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook op het gebied van probleemgedrag en welzijn. Je ondersteunt veranderingen op teamniveau in samenwerking met het zorgteam, hbo verpleegkundige, en de teammanager. CAO VVT. Uren, dagen en tijden zijn bespreekbaar.

Vacature is open, sollicitanten welkom

MBO verpleegkundige PG en somatiek, Noordwijkerhout (149)

MBO verpleegkundige PG en somatiek, Noordwijkerhout (149) 24 september 2018

MBO verpleegkundige PG en somatiek, Noordwijkerhout (149)

Jij draagt de bewoners een warm hart toe en je kunt goed inspelen op hun zorgvraag. Jij laat je niet leiden door regels en protocollen, maar door de behoefte van de bewoner. Je coacht het team op zorg/medisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook op het gebied van probleemgedrag en welzijn. Je ondersteunt veranderingen op teamniveau in samenwerking met het zorgteam, hbo verpleegkundige, en de teammanager. Ook jij wilt "van regels naar relaties". CAO VVT. 24-32 uur per week.

Vacature is open, sollicitanten welkom

MBO verpleegkundige Leiden, doelgroep PG (158)

MBO verpleegkundige Leiden, doelgroep PG (158) 24 september 2018

MBO verpleegkundige Leiden, doelgroep PG (158)

Jij bent de spil van de afdeling. Je weet zorgsituaties in te schatten. Kunt hierover overleggen en communiceren in het 'netwerk'. Je coacht het team op zorg/medisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook op het gebied van probleemgedrag en welzijn. Je ondersteunt veranderingen op teamniveau in samenwerking met het zorgteam, hbo verpleegkundige, en de teammanager. CAO VVT. Uren, dagen en tijden zijn bespreekbaar.

Vacature is open, sollicitanten welkom

MBO verpleegkundige somatiek, Leiden (174)

MBO verpleegkundige somatiek, Leiden (174) 24 september 2018

MBO verpleegkundige somatiek, Leiden (174)

Jij bent de spil van de afdeling. Je weet zorgsituaties in te schatten. Kunt hierover overleggen en communiceren in het 'netwerk'. Gericht op de patient. Empathie is belangrijk. Voor jouw liefdevolle, belevingsgerichte zorg. Je coacht het team, stimuleert en motiveert. Uren in overleg. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden 28 mei 2018

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende niveau 3, eventueel verpleegkundige niv 4. Dienstverband (diverse uren) of op zzp-basis. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal 28 mei 2018

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende 3 IG, voor nader af te spreken aantal uur per week. Je bent deel van een breed samengesteld team. Meerdere vacatures. Ook werken op ZZP-basis is mogelijk; daarbij kan ook voor langere termijn een urengarantie (max 20) worden afgesproken. Je kunt ook doorgroeien naar verpleegkundige niveau 4.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Alphen aan den Rijn, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Kleinschalig wonen

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Leiderdorp, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Zorg, behandeling en wonen. Het juiste adres voor alle (zware) vormen van ouderenzorg.

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS
Jarenlang hebben we een VVT-portaal gepresenteerd, Verzorging, Verpleging, Thuiszorg. Gezien alle ontwikkelingen, de transitie en integratie, voeren we nu de bredere naam 'Zorg voor Ouderen'. Met nadruk op VVT, maar met een bredere scope.

>> meld je vacature aan
>> ontvang een of meer nieuwsbrieven