DigiBib.Jeugd

In de digitale bibliotheek zorg voor de Jeugd, DigiBib.Jeugd, vind je circa 6.000 documenten. Van landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen tot concrete projecten, protocollen en instructies. Als je bent ingelogd, zie je hieronder een zoekvenster om te kunnen zoeken in de collectie. Onzeker of je toegang hebt? Vraag of jouw organisatie een abonnement heeft (en vraag je inloggegevens op). Heb je al inloggegevens, gebruik dan "Inloggen" rechts bovenaan deze pagina. 

Zeven voorbeelden van recente documenten in DigiBib.Jeugd

  Titel Auteur Gewijzigd  
FACTSHEET Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiGids app-berichtenservice ZonMw 29-4-2021 11:23
Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend Raad Volksgezondheid en Samenleving 29-3-2021 11:25
Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld : Een literatuuroverzicht NJI 12-5-2021 10:44
JGZ richtlijn Ouder-kindrelatie NCJ 18-3-2021 13:55
Eenzaamheid onder jongeren : Verkenning van de stand van zaken in literatuur, beleid en praktijk Movisie 11-5-2021 10:52
Ouderschap voor en tijdens de corona-crisis Een longitudinaal onderzoek naar de impact van COVID-19 op het welzijn van jonge gezinnen Hogeschool Leiden Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding 1-4-2021 11:53
Leren kennen, begrijpen, bereiken : Verkenning ‘Beter bereik ouders met verhoogde kwetsbaarheid’ Andersson Elffers Felix 3-5-2021 13:58