DigiBib.Jeugd

In de digitale bibliotheek zorg voor de Jeugd, DigiBib.Jeugd, vind je circa 6.000 documenten. Van landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen tot concrete projecten, protocollen en instructies. Als je bent ingelogd, zie je hieronder een zoekvenster om te kunnen zoeken in de collectie. Onzeker of je toegang hebt? Vraag of jouw organisatie een abonnement heeft (en vraag je inloggegevens op). Heb je al inloggegevens, gebruik dan "Inloggen" rechts bovenaan deze pagina. 

Zeven voorbeelden van recente documenten in DigiBib.Jeugd

  Titel Auteur Gewijzigd  
Adviesrapport Expertteam ouderverstoting, complexe omgangsproblematiek Ministerie Justitie en Veiligheid 8-2-2021 14:45
Evaluatieonderzoek VoorZorg Verwey Jonker Instituut 1-2-2021 11:11
Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend Raad Volksgezondheid en Samenleving 29-3-2021 11:25
JGZ richtlijn Ouder-kindrelatie NCJ 18-3-2021 13:55
Ouderschap voor en tijdens de corona-crisis Een longitudinaal onderzoek naar de impact van COVID-19 op het welzijn van jonge gezinnen Hogeschool Leiden Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding 1-4-2021 11:53
Sociale netwerken van ouders : Steun bij de opvoeding en andere ouderschapstaken SCP 10-3-2021 11:42
Veiligheid in gezinnen: een zaak voor iedereen Knelpunten en oplossingsrichtingen NJI 1-4-2021 11:46