Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

NCJ zoekt deelnemers praktijktest voor drie JGZ-richtlijnen

 • 12 februari 2015
 • Weergaves: 2004
 • 0 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
NCJ zoekt deelnemers praktijktest voor drie JGZ-richtlijnen

De richtlijnontwikkelaars van drie JGZ-richtlijnen in ontwikkeling zijn nog op zoek naar deelnemers aan de praktijktest. Het gaat om de JGZ-richtlijnen Gehoor (praktijktest voorjaar 2015), Psychosociale ontwikkeling (praktijktest najaar 2015) en Hartafwijkingen (praktijktest eind 2015/begin 2016). De praktijktest is van belang om na te gaan hoe bruikbaar de richtlijn is in de dagelijkse praktijk van de JGZ. Wat zijn de (eventuele) knelpunten bij het gebruik?  Wat is nodig om de richtlijn te kunnen gebruiken? Deze informatie is belangrijk om te komen tot een goed toepasbare richtlijn voor de JGZ-praktijk en levert informatie om de invoering van de richtlijn te optimaliseren. Deelnemers ontvangen een vergoeding en een gratis scholing over de richtlijn. Professionals die in de richtlijnontwikkelwerkgroep zitten mogen niet deelnemen aan de praktijktest.

Wanneer?

 • JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorverlies: scholing en het werken met de richtlijn vinden plaats vanaf april 2015 tot september 2015. De groepsinterviews zullen in september 2015 gehouden worden.
 • JGZ-richtlijn Psychosociale ontwikkeling: najaar 2015, exacte startdatum volgt nog.
 • JGZ-richtlijn Hartafwijkingen: eind 2015/begin 2016, exacte startdatum volgt nog.

JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorverlies
TNO en de NSDSK hebben, in samenwerking met experts uit het werkveld, een nieuwe JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0-18 jaar) ontwikkeld. De JGZ heeft een belangrijke rol in de preventie en opsporing van gehoorverlies. De huidige, verouderde richtlijn sluit niet meer aan bij de huidige praktijk, omdat deze stamt uit de periode van voor de neonatale gehoorscreening en in de huidige richtlijn geen aandacht besteed aan de preventie van lawaaidoofheid. TNO en de NSDSK ontwikkelen een herziene richtlijn over preventie en opsporing van gehoorverlies. Graag willen de richtlijnontwikkelaars weten of ze erin geslaagd zijn een richtlijn te maken die voldoet aan de behoefte van de JGZ-praktijk. Geeft de richtlijn concrete houvast? Welke uitvoeringsproblemen geeft de richtlijn? Op welke punten moet de richtlijn nog bijgesteld worden? Wat is er nodig voor een goede invoering?

In het voorjaar van 2015 wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest. Hiervoor zoeken TNO en NSDSK jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van JGZ-organisaties die willen deelnemen aan de praktijktest van deze richtlijn.

Wat vraagt de richtlijnontwikkelaar JGZ-richtlijn gehoor van de deelnemers?

 • Alle deelnemende JGZ-medewerkers ontvangen een gratis scholing. Voor de scholing zal worden geprobeerd de reistijd zo veel mogelijk te beperken, door op meerdere locaties de scholing te organiseren.
 • De deelnemers werken  gedurende vier maanden met de richtlijn in de praktijk. Tijdens deze vier maanden vullen zij over ongeveer 5 casussen een registratieformulier in. Ook wordt aandacht besteed aan de registratie van de aanbevelingen in het DD-JGZ.
 • Na afloop van de vier maanden vullen de deelenemers een vragenlijst in over het werken met de richtlijn.
 • Een geselecteerde groep deelnemers wordt gevraagd voor een groepsinterview. Tijdens dit interview wordt dieper ingegaan op de uitvoeringsproblemen bij de richtlijn, op basis van de ingevulde registratieformulieren en vragenlijsten.

De totale tijdsinvestering bedraagt 8 uur per persoon. Bij deelname aan het groepsinterview komt hier 2 uur bij.

JGZ-richtlijn Vroegsignalering psychosociale problemen en JGZ-richtlijn Hartafwijkingen
Nadat de richtlijn in concept is voorgelegd aan de JGZ-beroepsverenigingen en aan de brancheorganisaties ActiZ en GGD-GHOR (via de Richtlijn Advies Commissie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), zal elke richtlijn worden getest in diverse JGZ-organisaties. Voor de de JGZ-richtlijn hartafwijkingen wordt nog 1 organisatie gezocht, voor de richtlijn Vroegsignalering psychosociale problemen worden nog 3 JGZ-organisaties gezocht.

Hiervoor vraagt de richtlijnontwikkelaars Vroegsignalering psychosociale problemen en JGZ-richtlijn Hartafwijkingenvan de organisatie:

 • Meerdere professionals (bij voorkeur 10) die 3 maanden met de richtlijn gaan werken en gedurende het traject 5 keer een online vragenlijst invullen en aan het eind van het traject een langere vragenlijst.
 • Volgen van de inhoudelijke scholing over de richtlijn van 2 uur door de medewerkers die de richtlijn gaan testen. de scholing wordt op locatie gegeven.
 • 2 professionals uit de groep van deelnemende professionals die meedoen aan een groepsinterview (na afloop).

Tijdsinvestering
De inhoudelijke scholing is 2 uur. Het invullen van de online vragenlijst in waarin casuïstiek beschreven wordt gedurende het project vergt ongeveer 10 minuten per vragenlijst. Aan het eind van het traject wordt een langere vragenlijst ingevuld. Dit kost ongeveer 20 minuten. Tot slot, van de deelnemers die meedoen aan het groepsinterview, wordt verwacht dat zij rekening houden met een interviewtijd van 2 uur.

Wat bieden de richtlijnontwikkelaars de deelnemers? 

 • Gratis scholing. Bij de richtlijnen Psychosociale problemen en hartafwijkingen is het mogelijk dat ook andere medewerkers (die de richtlijn niet testen) van uw organisatie daarbij aansluiten, zodat u optimaal kunt profiteren van deelname.
 • Voor deelname is een vergoeding beschikbaar.

Interesse of vragen?

 • Praktijktest JGZ-richtlijn gehoor: De richtlijnontwikkelaars zoeken naar deelnemende JGZ-organisaties. Maar het is eventueel ook mogelijk om als individueel medewerker aan deze praktijktest mee te werken. Voor vragen en om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar: Karin Wieferink (NSDSK) kwiefferink@nsdsk.nl
 • Praktijktest JGZ-richtlijn Psychosociale problemen: Meinou Teunissen (TNO) meinou.teunissen@tno.nl
 • Praktijktest JGZ-richtlijn hartafwijkingen: Annelies Broerse (TNO)  annelies.broerse@tno.nl

Alle drie de JGZ-richtlijnen worden ontwikkeld met financiering van ZonMw.


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Jeugd Algemeen
Tags:

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x
«april 2020»
madiwodovrzazo
3031123
Expertisedag voor de Jeugdverpleegkundige 3 april

Expertisedag voor de Jeugdverpleegkundige 3 april

Scem organiseert op vrijdag 3 april a.s. al weer de derde Expertisedag voor de Jeugdverpleegkundige. Voor deze 3e editie heeft u zelf de thema’s mogen kiezen! Het ontmoeten van experts die deskundig zijn en inspirerend kunnen vertellen, vertaalt zich deze dag in een 6-tal nieuwe en interessante onderwerpen.
Lees meer
45
678
Jaarlijks Congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Jaarlijks Congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Op woensdag 8 april 2020 vindt het jaarlijks congres over psychische problemen bij migranten en vluchtelingen plaats in Eindhoven.

Iedereen kan in zijn of haar leven psychische problematiek ervaren. Maar de zorg voor mensen met psychische problemen is niet altijd op iedereen afgestemd. De behandelmethoden, protocollen en richtlijnen gaan nog vaak uit van een autochtoon Nederlandse hulpvrager.
Lees meer
9101112
131415
Congres Ouder-kind interacties

Congres Ouder-kind interacties

Op woensdag 15 april 2020 vindt het congres ouder-kind interacties plaats in Utrecht.

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. Onder meer de gehechtheid tussen kind en ouder valt of staat met een gezonde interactie. 
Lees meer
1617
AJN-dag 17 april focust op invloed en aanpak early life stress (ELS)

AJN-dag 17 april focust op invloed en aanpak early life stress (ELS)

AJN Jeugdartsen Nederland houdt vrijdag 17 april een AJN-dag in de Jaarbeurs Utrecht, met sprekers die inzoomen op de invloed early life stress (ELS) op de verschillende leeftijdsgroepen. Dagvoorzitter is Mascha Kamphuis, medisch directeur bij het LECK. Leden en niet-leden zijn van harte welkom! 
Lees meer
1819
20
Congres “18 jaar en dan?”

Congres “18 jaar en dan?”

Veel jongeren kunnen niet wachten om 18 te worden, want 18 betekent meer vrijheid. Voor de hulpverleners van deze jongeren ligt dit mogelijk iets anders: niet iedere jongere is klaar voor grotere verantwoordelijkheden. Hoe kunt u jongeren het beste begeleiden bij hun keuzes? Hoe zetten gemeenten en instanties aanvullende hulp in bij jongeren die volgens de wet volwassen zijn geworden? Welke mogelijkheden zijn er? 

Congres over het begeleiden en ondersteunen van kwetsbare jongeren naar zelfstandigheid
Lees meer
212223
Symposium: Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen

Symposium: Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen

Op donderdag 23 april, in ReeHorst te Ede, organiseert Scem het symposium "Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen" (Kind in de knel 5).

Echtscheiding en kinderen is en blijft een lastig onderwerp. Ouders hebben vaak geen idee hoe ingewikkeld ouderschap na de scheiding kan zijn. Ze proberen het leven van hun kinderen gewoon door te laten gaan, maar dan op twee plekken. Ondanks deze goede bedoelingen kunnen gevoelens van pijn, boosheid en afgunst zodanig zijn dat er moeilijk overheen gestapt kan worden. Als deze emoties de boventoon voeren wordt het lastig zo niet onmogelijk om het ouderschap gezamenlijk in te vullen, elkaar te informeren of afspraken over geld te maken. Zolang (ex)partners bonje met elkaar hebben, kunnen ze niet samen goed voor de kinderen zorgen.

Lees meer
242526
27282930123
45678910

Komende activiteiten Events RSS

*** Bekijk de volledige Agenda Jeugd ***

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden 31 maart 2020

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van  Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost 31 maart 2020

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost

Talent gezocht!

De GGD Brabant Zuidoost is verantwoordelijk voor de Publieke Gezondheid en Ambulancezorg van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en we zijn volop in beweging. Je leest meer over onze ambities in het meerjarig beleidsplan

Als je je uitgedaagd voelt nodigen we je van harte uit te solliciteren.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO- V afgestudeerd) bij GGD AMsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO- V afgestudeerd) bij GGD AMsterdam 5 maart 2020

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO- V afgestudeerd) bij GGD AMsterdam

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een jeugdverpleegkundige, 0-4 jaar en 12-19 jaar, 32-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan en zie je als een uitdaging. Werk samen met ouders en jeugdigen, vanuit de nieuw ingerichte multidisciplinaire Ouder- en Kindteams. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 4 maart 2020

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Gemeente Utrecht is voor de afdeling JGZ doorlopend op zoek naar Jeugdartsen

Je bent werkzaam binnen de doelgroep 0-4 jaar (op de consultatiebureaus) of 4-18 jaar. Binnen de doelgroep 4-18 kun je kiezen tussen de deelgebieden Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Speciaal onderwijs.JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid 3 maart 2020

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

De jeugd gezond houden! Daar wil jij je als professional voor inzetten. Jouw adequate optreden valt op. Je weet snel de vereiste informatie te vinden om vervolgens ook toe te passen. Door preventie, vroeg signaleren, adviseren en behandelen zorg jij ervoor dat ouders en kinderen vanaf het eerste contactmoment in hun eigen kracht worden gezet. Door met een brede blik naar een kind te kijken, maak jij het verschil.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek 28 februari 2020

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek

Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling; kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Ben je een BIG geregistreerde specialist met ervaring en affiniteit op het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld en ben je op zoek naar een uitdagende baan in de centraal gelegen Gooi en Vechtstreek? Dan hebben wij een interessante functie voor jou!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam 18 oktober 2019

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Het cluster Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-23 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een Jeugdarts, 24-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan. Wil je dat kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en regio Amstelland? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Laat Captise jouw (jeugd)vacatures ook verspreiden naar meer dan 20.000 jeugdprofessionals. We zetten diverse podia en kanalen in, waaronder een tweewekelijkse JGZ-nieuwsbrief (meer dan 6.500 abonnees). Wil je informatie over verdere mogelijkheden om je vacature te vervullen? Neem contact op met Captise per e-mail (o.v.v. informatie vacatures.JGZ) of meld je vacature online aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele, geplaatste, vacatures? Meld je dan aan voor de tweewekelijkse JGZ-Nieuwsbrief.

Eerdere vacatures (niet meer actueel)

 • Vacature Medewerker Basisteam CJG De Bilt
 • Jeugdverpleegkundigen 0-4 Volksgezondheid Utrecht
 • Vertrouwensartsen Veilig Thuis IJsselland
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Drenthe
 • Vacature Vertrouwensarts Sociaal Crisis Plan Aruba
 • Vacature voor Gebiedsmanager Sociaal Domein bij Santé Partners
 • Teammanager Publieke Gezondheid Gelderland-Midden
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundige SAG Amsterdam
 • Manager Jeugdgezondheidszorg Vérian
 • Arts of Jeugdarts CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdarts Zorgboog
 • Jeugdarts op St Maarten
 • Strategisch Beleidsontwikkelaar GGD Limburg Noord
 • Teamcoördinator CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdverpleegkundigen 4-18 Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundige GGD Haaglanden
 • Stafarts bij ZuidZorg en Zorgboog
 • Teammanager Jeugd bij Volksgezondheid Utrecht
 • Stafarts bij MeanderGroep
 • Jeugdartsen Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdarts STMR
 • Centraal adviserend arts bij Kind en Gezin Brussel
 • Jeugdverpleegkundige Voorzorg bij Volksgezondheid Utrecht
 • Verpleegkundigen ADO bij GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundigen Rivas Zorggroep
 • Sociaal verpleegkundigen GGD Regio Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdarts bij JGZ Kennemerland
 • Verpleegkundige JGZ 0-19 bij JGZ ZHW
 • Verpleegkundig specialist voor JeugdGGZ
 • 2 artsen JGZ 0-4 bij GGD Groningen
 • Teammanagers JGZ
 • Psychiater voor JeugdGGZ
 • Jeugdartsen 0-19 bij GGD Twente
 • Senior adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • CJG-manager in Midden Delfland
 • Vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Manager JGZ bij GGD Hollands-Midden
 • Jeugdarts bij GGD Drenthe