Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Nieuws

Ontzorgen via het onderwijs (gastartikel)

 • 17 juni 2014
 • Weergaves: 3101
 • 2 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
Ontzorgen via het onderwijs (gastartikel)

Multidisciplinair samenwerken: het klinkt zo gemakkelijk, maar hoe doe je dat? Hoe vind je partners die jouw zorg om het jonge kind delen? Partners die samen met jou een kind en zijn ouders verder kunnen helpen? En tot waar reikt die multidisciplinariteit dan? Voor dergelijke vragen zijn in Zwijndrecht praktische oplossingen gevonden. Een enthousiasmerend groepsgesprek leert hoe gemeente (CJG), de jeugdgezondheidszorg (Rivas Zorggroep), het basisonderwijs en de kinderopvang (VVE) de handen ineen kunnen slaan. Gastaartikel van Karin de Roos, met medewerking van Vakblad Vroeg geplaatst.

Foto: V.l.n.r. Manja van Hengel, Annemarie Bakker-Faber, Veerle Meijer en Marlinda Stam

Aan tafel zitten Veerle Meijer (orthopedagoge), Marlinda Stam (jeugdarts), Manja van Hengel (teammanager kinderopvang en peuterspeelzaal) en Annemarie Bakker-Faber (Intern Begeleider Basisschool). Over één ding zijn de gesprekspartners het roerend eens: over de gehele linie wordt veel en goed samengewerkt. Iedereen heeft inmiddels waardevolle contacten die de drempel naar elkaars advies of interventie verlagen.

Zorgteams ontrafelen
Twee bovenschoolse zorgteams richten zich op de leeftijdcategorie 4 – 12 jaar en komen één keer per zes weken bij elkaar. Beide teams bestaan in ieder geval uit een schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg Toegang, Intern Begeleider en ouders. Ze ontrafelen de vragen en brengen de zorgen rond een kind in samenhang. Het overleg heeft vooral een preventieve functie. De doelgroep 0 tot 4 jaar kan terecht bij het Multidisciplinair Team. Hierin zitten de arts van het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundige, de orthopedagoog en een medewerker van Bureau jeugdzorg. Het team wordt ondersteund door een coördinator.

Unieke aanpak
Jeugdarts Marlinda heeft voor alle kinderen in groep 2 van de basisschool een screenende functie. Zij voert tests uit, vormt een psychosociaal beeld en heeft overleg met de leerkracht of het kind zich goed ontwikkelt. “Ik neem deel aan de twee zorgteams, waar kinderen die medisch, cognitief of qua gedrag opvallen, multidisciplinair worden besproken. Het liefst doen we dat met de ouders erbij. Dat kost wel iets meer tijd, maar de gemeente ziet gelukkig de waarde hiervan in en wil dit financieren. Het levert namelijk zoveel meer op. Alle betrokkenen zijn aanwezig. Daardoor kom je sneller tot een compleet beeld en dus tot een passende aanpak. Onze aanpak is uniek vergeleken met andere teams binnen de regio. Wat wij overigens niet doen, is iets als een ontwikkelingsachterstand benoemen. Met het stellen van diagnoses houden we ons niet bezig. Als dat nodig is, verwijzen we door naar de Integrale Vroeghulp.”

Orthopedagoge Veerle vervult binnen het CJG meerdere functies. “Ik ben betrokken bij het CJG-casusoverleg en bij de drie zorgteams. Ook heb ik zowel bij het gezondheidscentrum als op twee basisscholen een opvoedspreekuur. In het verlengde hiervan organiseer ik regelmatig cursussen en themabijeenkomsten. Door het spreekuur laagdrempelig en op een bekende en veilige plek te houden, komen ouders makkelijker naar mij toe. Ik geef hen advies en daar waar de reguliere adviezen niet werken, kan ik ouders met ongeveer vijf gesprekken aan huis verder begeleiden. Doordat ik veel op school ben, vraagt een leerkracht of Annemarie, de intern begeleider, mij regelmatig om een kort advies of een observatie. Dat gaat op deze manier in één moeite door.”

Teammanager kinderopvang en peuterspeelzaal Manja knikt bevestigend. “Elkaar kennen is heel belangrijk, maar elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten ook. Onze peuterspeelzaal is gevestigd in een brede school. Als wij twijfels hebben bij kinderen die doorstromen naar groep 1, vragen we de leerkracht van deze school vaak om even te komen kijken. Dat kost door de nabijheid relatief weinig tijd en moeite en draagt bij aan een warme overdracht.”

Ouders horen er bij
De gemeente Zwijndrecht heeft alle vroeg- en voorscholen verplicht met drie jaar en negen maanden een overdrachtsformulier in te vullen. Als een kind opvalt, blijft het niet bij het formulier en zoeken de pedagogisch medewerker en de basisschool persoonlijk contact. Intern Begeleider Annemarie ervaart regelmatig de meerwaarde van deze procedure. “Dat telefoontje is zó belangrijk. Ik merk dat ouders weleens bedenkelijk zijn over het overdrachtsformulier. Begrijpelijk, want als ouder wil je niet het risico lopen dat je kind al op voorhand een etiketje krijgt. Ouders die willen dat hun kind met een schone lei kan beginnen, laten daarom weleens informatie weg en dat is voor ons weer lastig. Overigens komt dat wel steeds minder voor. Het liefst hebben we een warme overdracht samen met ouders. Het gaat ons allemaal om het belang van het kind.”

Manja benadrukt dat de afgelopen jaren extra aandacht aan de rol van ouders is besteed. “Onze pedagogisch medewerkers zijn bijgeschoold in oudergesprekken. Al bij het intakegesprek vertellen we dat ieder kind om de vijf maanden wordt geobserveerd. Als ons dingen opvallen, gaan we met de ouders en de basisschool in gesprek. We spreken ouders nu ook makkelijker aan als hun kind bijvoorbeeld niet alle afgesproken dagdelen komt. Zo nodig melden we dit of betrekken de coördinator van het Multidisciplinair Team erbij.” Jaarlijks vindt er minstens één oudergesprek plaats. Dit vergroot de acceptatie. Veerle: “Als je ouders meeneemt in het proces, kun je in een vroeger stadium hulp bieden. Dat is trouwens niet hetzelfde als betuttelen. We gaan sámen met ouders aan de slag. Zij hebben de regie. Het belangrijkste is dat we niet óver hen praten, maar mèt hen.”

Succesfactoren
Op de vraag waar je aan merkt dat de samenwerking succesvol is, doet ieder enthousiast een duit in het zakje. Belangrijk is dat de teamleden nu de juiste mensen snel weten te vinden als er wat is. “Doordat je gezichten hebt bij de namen en we elkaar vanzelfsprekender ontmoeten, zijn de lijnen korter. Als we elkaar in een ander verband spreken, is het een kleine moeite om elkaar te consulteren.” Meerwaarde van de samenwerking is ook dat de toegang tot verschillende vormen van preventieve hulp nu laagdrempeliger is. “Daardoor kunnen we kinderen een prettige school- en thuisomgeving bieden met een doorlopende ontwikkelingslijn. Vroeger voelden we ons bij zorgen rond een kind weleens een roepende in de woestijn. Als professionals blijven we van elkaar leren en de multidisciplinariteit tilt alles op een hoger plan. Ouders zijn daar als vanzelfsprekend mee verbonden. We kijken steeds meer naar het geheel en niet naar een stukje van het leven van een kind.”

Sinds de start van deze intensieve samenwerking twee jaar geleden is de gemiddelde leeftijd van de besproken kinderen in het zorgteam steeds lager geworden. Dat onderstreept het belang van samen kijken en vroegtijdig het gesprek aangaan.

Wilt u meer informatie over deze samenwerking? Dat kan via de website www.opgroeieninzwijndrecht.nl

Dit artikel is verschenen in en met toestemming overgenomen van Vakblad Vroeg (juni 2014), www.vakbladvroeg.nl

EXTRA 1 : Bang voor school
Een mooi voorbeeld van de meerwaarde van de multidisciplinaire aanpak is het verhaal van Charly van vijf, die steeds vaker ziek werd gemeld. De juf signaleerde dat er een probleem was, maar wist nog niet goed hoe hiermee om te gaan. Daarop heeft de IB-er de schoolarts gevraagd uit te sluiten of er een medisch probleem was. Dat was niet het geval. Toen de schoolarts met moeder in gesprek ging, bleek dat Charly doodsbang was om naar school te gaan. Ze schreeuwde nog voor het ontbijt alles bij elkaar. Haar moeder schaamde zich hiervoor en hield haar dochter daarom thuis. Sinds het probleem op tafel ligt en bespreekbaar is, verloopt de samenwerking tussen moeder en juf veel beter en gaat Charly steeds vaker met plezier naar school.

EXTRA 2: Meerdere problemen
Twee broertjes in groep 1 en groep 3 komen continue te laat op school. De jongens zien er bovendien vaak onverzorgd uit en hebben niet altijd ontbeten. De IB-er neemt contact op met de orthopedagoge. Ze besluiten de afdeling leerplicht bij dit vraagstuk te betrekken, maar eerst gaat de orthopedagoge het gesprek aan met moeder om te achterhalen wat er allemaal speelt. Ondanks goede afspraken verbetert de situatie niet en het vraagstuk wordt voorgelegd aan het CJG-casusoverleg. Moeder en IB-er gaan hier samen mee naartoe. Tijdens dit overleg blijkt dat er veel meer speelt in het gezin en dat meerdere hulpverleners al betrokken zijn. Bij school was dit niet bekend, maar in het overleg komen alle lijntjes bij elkaar. Moeder heeft een licht verstandelijke beperking en de jongens zijn al bij meerdere instanties bekend. Nu blijkt dat de opvoeding voor moeder ondanks de reeds geboden ondersteuning nog steeds te zwaar valt, wordt de hulpverlening geïntensiveerd. Na enige tijd heeft moeder weer de regie en zitten de broertjes vrijwel altijd op tijd, gevoed en verschoond in de klas.


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Jeugd Algemeen
Tags:

2 reacties op artikel "Ontzorgen via het onderwijs (gastartikel)"

1-7-2014 18:30

Wat een mooi voorbeeld van samenwerking. Is er ook een prkatisch voorbeeld van hoe de samenwerking is tussen de jeugdarts en de peuterspeelzaal/voorschool.

Wie heeft overigens meer voorbeelden van samenwerking tussen de jeugdarts en de psz/kinderdagverblijf/voorschool. Zou je die naar mij kunnen sturen? m.schouten@jso.nl


1-7-2014 19:42

Mooie samenwerking maar waar is de jeugdverpleegkundige 4-19? Wat is haar rol?

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x

Agenda Jeugd

«december 2019»
madiwodovrzazo
2526272829
Congres ‘Jong geleerd is oud gedaan’ – meld je nu aan!

Congres ‘Jong geleerd is oud gedaan’ – meld je nu aan!

Jong starten met het aanleren van een gezonde leefstijl is belangrijk voor gezondheid gedurende het leven. Ouders hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Maar ook de omgeving waarin het kind opgroeit is van grote invloed. Hoe kan jij als professional de ouders begeleiden in de jungle van informatie en invloeden op hun kind? En welke aanpak om de leefstijl en omgeving van het kind te optimaliseren blijkt effectief? 

Lees meer
301
23
Symposium Opgroeien in een digitale wereld, dinsdag 3-12

Symposium Opgroeien in een digitale wereld, dinsdag 3-12

Een groot deel van het leven van kinderen speelt zich online af, wat betekent dat voor hun ontwikkeling? In deze eeuw is de digitale wereld, in het bijzonder het online zijn, een nieuwe dimensie in de ontwikkeling van kinderen. Mobiele telefoon, Ipad en game console lijken al op de basisschoolleeftijd onmisbare onderdelen in hun levens, laat staan op de middelbare school. Professionals en onderzoekers hebben vragen over de impact van de hoeveelheid tijd en de kwaliteit ervan die kinderen online besteden. Tijdens de bijeenkomst op 3 december 2019 komen gezondheidsvraagstukken aan bod die onze aandacht verdienen.

Lees meer
45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Komende activiteiten Events RSS

*** Bekijk de volledige Agenda Jeugd ***

Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners 11 december 2019

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners

De zorg voor 0-4 jarigen wordt steeds uitdagender en dynamischer. 

Om de juiste ondersteuning, begeleiding en zorg te kunnen blijven bieden, zijn wij op zoek naar een ondernemende Jeugdarts die voor onze cliënten en collega’s van toegevoegde waarde is op dit expertisegebied. 


Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven 10 december 2019

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven

De Doeven, onderdeel van Philadelphia, is een intensieve zorglocatie in de regio Amsterdam. Wij bieden een thuis voor 16 kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, bijkomende ggz problematiek (veelal autisme) en mvg (moeilijk verstaanbaar gedrag). Nabijheid, stabiliteit en veiligheid vormt de basis voor onze cliënten. Er wordt volgens de principes van Triple C gewerkt en het team is onderweg naar zelforganisatie volgens de Philadelphia principes van ‘regelarm’. Voor meer informatie over De Doeven, klik hier

Vacature is open, sollicitanten welkom

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid 10 december 2019

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

De jeugd gezond houden! Daar wil jij je als professional voor inzetten. Jouw adequate optreden valt op. Je weet snel de vereiste informatie te vinden om vervolgens ook toe te passen. Door preventie, vroeg signaleren, adviseren en behandelen zorg jij ervoor dat ouders en kinderen vanaf het eerste contactmoment in hun eigen kracht worden gezet. Door met een brede blik naar een kind te kijken, maak jij het verschil.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland 4 december 2019

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland

GGD Kennemerland biedt professionele zorg voor een goede volksgezondheid, nu en in de toekomst. De sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bewaakt, beschermt en bevordert de individuele en collectieve gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 door vroegtijdige interventie bij gezondheidsproblemen. GGD Kennemerland zoekt jeugdverpleegkundigen voor deze leeftijdsgroepen, voor 24-32 uur voor de regio Haarlemmermeer. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts bij GGD Zaanstreek Waterland

Vacature Vertrouwensarts bij GGD Zaanstreek Waterland 26 november 2019

Vacature Vertrouwensarts bij GGD Zaanstreek Waterland

Ruim 400 GGD-medewerkers werken iedere dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid en de veiligheid van de ruim 325.000 inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. Het werkgebied omvat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief, samenwerkend en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland voor staat.
De medewerkers van  de sector Strategie & Ontwikkeling bundelen strategie, beleid en ontwikkeling op het terrein van publieke gezondheid. Hierdoor zijn we in staat adequaat te adviseren, gericht in te spelen op vragen uit onze omgeving en projecten tot een succes te brengen. 
De sector kent vier hoofdtaken: epidemiologie, beleid, gezondheidsbevordering en langdurige projecten. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 18 november 2019

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Gezocht: een onmisbare schakel in de Jeugdgezondheidszorg

Als Jeugdarts kom je te werken bij één van de teams binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 24-36 uur. JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden 11 november 2019

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden

De afdeling jeugdgezondheidszorg in de GGD Hollands Midden (GGD HM) is volop in ontwikkeling en heeft een actieve rol binnen het sociaal domein van de gemeenten in onze regio. Dit vraagt een actieve aanpak binnen en buiten de organisatie, waarvoor kennis van het jeugd domein een belangrijke voorwaarde is. Omdat twee van onze gewaardeerde collega’s een nieuwe uitdaging aangaan zoeken we zo spoedig mogelijk aanvulling op het managementteam Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn 18 oktober 2019

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn

CJG Apeldoorn, passende hulp voor elk kind

Het CJG in Apeldoorn heeft vier laagdrempelige inlooppunten waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Ouders en kinderen kunnen gratis gebruik maken van informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien, d.m.v. (groeps)voorlichting, cursussen en  opvoedspreekuren binnen het CJG en in verschillende huisartspraktijken. Het overgrote deel van de kinderen van 0 - 19 jaar in Apeldoorn wordt binnen het CJG gezien door de JGZ.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam 18 oktober 2019

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Het cluster Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-23 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een Jeugdarts, 24-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan. Wil je dat kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en regio Amstelland? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 17 oktober 2019

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

“Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis”

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Voor deskundig advies en ondersteuning en/of het doen van een melding. 

Veilig Thuis is voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) geweld binnen afhankelijkheidsrelaties. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden 15 oktober 2019

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden

Je werk is net zo divers als de jeugd zelf

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam 7 oktober 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam

De doelstelling van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam-Amstellanden is het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD zoekt voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg meerdere jeugdverpleegkundigen voor 24 – 36 uur per week. Zo’n 400 enthousiaste medewerkers uit diverse disciplines zetten zich hiervoor in. Dit zijn artsen, verpleegkundigen, logopedisten, doktersassistenten en OKT-assistenten. Zij werken vanuit 28 vestigingen verdeeld over Amsterdam en de regio Amstelland. Wil je dat alle kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en de regio Amstelland? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam 15 mei 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een jeugdverpleegkundige, 0-4 jaar en 12-19 jaar, 32-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan en zie je als een uitdaging. Werk samen met ouders en jeugdigen, vanuit de nieuw ingerichte multidisciplinaire Ouder- en Kindteams. 

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Hulp bij vacatures

Laat Captise jouw (jeugd)vacatures ook verspreiden naar meer dan 20.000 jeugdprofessionals. We zetten diverse podia en kanalen in, waaronder een tweewekelijkse JGZ-nieuwsbrief (meer dan 6.500 abonnees). Wil je informatie over verdere mogelijkheden om je vacature te vervullen? Neem contact op met Captise per e-mail (o.v.v. informatie vacatures.JGZ) of meld je vacature online aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele, geplaatste, vacatures? Meld je dan aan voor de tweewekelijkse JGZ-Nieuwsbrief.

Eerdere vacatures (niet meer actueel)

 • Vacature Medewerker Basisteam CJG De Bilt
 • Jeugdverpleegkundigen 0-4 Volksgezondheid Utrecht
 • Vertrouwensartsen Veilig Thuis IJsselland
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Drenthe
 • Vacature Vertrouwensarts Sociaal Crisis Plan Aruba
 • Vacature voor Gebiedsmanager Sociaal Domein bij Santé Partners
 • Teammanager Publieke Gezondheid Gelderland-Midden
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundige SAG Amsterdam
 • Manager Jeugdgezondheidszorg Vérian
 • Arts of Jeugdarts CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdarts Zorgboog
 • Jeugdarts op St Maarten
 • Strategisch Beleidsontwikkelaar GGD Limburg Noord
 • Teamcoördinator CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdverpleegkundigen 4-18 Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundige GGD Haaglanden
 • Stafarts bij ZuidZorg en Zorgboog
 • Teammanager Jeugd bij Volksgezondheid Utrecht
 • Stafarts bij MeanderGroep
 • Jeugdartsen Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdarts STMR
 • Centraal adviserend arts bij Kind en Gezin Brussel
 • Jeugdverpleegkundige Voorzorg bij Volksgezondheid Utrecht
 • Verpleegkundigen ADO bij GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundigen Rivas Zorggroep
 • Sociaal verpleegkundigen GGD Regio Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdarts bij JGZ Kennemerland
 • Verpleegkundige JGZ 0-19 bij JGZ ZHW
 • Verpleegkundig specialist voor JeugdGGZ
 • 2 artsen JGZ 0-4 bij GGD Groningen
 • Teammanagers JGZ
 • Psychiater voor JeugdGGZ
 • Jeugdartsen 0-19 bij GGD Twente
 • Senior adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • CJG-manager in Midden Delfland
 • Vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Manager JGZ bij GGD Hollands-Midden
 • Jeugdarts bij GGD Drenthe