Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Nieuws

Vaccinatie: plicht of verantwoordelijkheid (blog)

 • 27 februari 2014
 • Weergaves: 3451
 • 14 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
Vaccinatie: plicht of verantwoordelijkheid (blog)

Vaccinatieprogramma’s voor kinderen: in de gezondheidszorg beschouwen we die als een van dé succesverhalen van de twintigste eeuw. Door vaccinatieprogramma’s zijn pokken compleet verdwenen en polio-infecties sterk afgenomen. Vroeger zeer veel voorkomende infectieziekten als difterie, tetanus en mazelen zijn uitzonderlijke verschijnselen geworden. Jaarlijks voorkomen vaccinaties wereldwijd 3 miljoen sterfgevallen bij kinderen. Moeten we kwetsbare kinderen verplicht vaccineren zolang er een epidemie aan de gang is? En hoe gaan we om met free riders?

Antroposofie
Ondanks deze overduidelijke successen zijn er ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren. Het meest bekend zijn ouders, veelal wonend in de biblebelt, die dit doen vanuit hun religieuze overtuiging. Maar de groep die vaccinatie weigert vanuit antroposofische overtuigingen is groter. Ironisch genoeg heeft die weigering alles te maken met het succes van vaccinatie. De meeste van deze ouders hebben geen enkele herinnering aan de verwoestende effecten van de door vaccinatie voorkomen infectieziekten.

Mazelen
Op dit moment is er alweer acht maanden een mazelenepidemie aan de gang. Voor mijzelf als jonge klare kinderarts was het een bijzondere ervaring. De meesten van ons hadden nog nooit een kind met mazelen gezien. We kenden het ziektebeeld alleen van plaatjes. De laatste mazelenepidemie onder niet-gevaccineerden in Nederland dateert van 1999/2000. Toen werden 150 kinderen in het ziekenhuis opgenomen vanwege complicaties als middenoorontsteking, longontsteking of een hersenontsteking, en stierven er drie aan de gevolgen van de ziekte. Ik was op dat moment student en heb geen mazelenpatiënt van dichtbij gezien.

Kinderen in bescherming nemen
Maar de huidige epidemie maak ik vol mee. Onder mijn collega’s wordt vaak gediscussieerd over de vraag of vaccinaties niet verplicht moeten worden. Moet de maatschappij kinderen in bescherming nemen tegen ouders die hen bewust blootstellen aan een gevaarlijke ziekte door niet te vaccineren? Dat kinderen ziek kunnen worden als gevolg van een keuze die hun ouders voor hen gemaakt hebben, vinden we moeilijk te accepteren.

Risico op ernstige schade
Ouders hebben in het dagelijks leven veel ruimte om voor hun kind te kiezen wat zijzelf het beste achten. Dat geldt ook voor de medische zorg voor hun kinderen, tenzij door deze keuzes hun kind een groot risico loopt op ernstige schade. Hoeveel schade kan een kind oplopen door niet gevaccineerd te worden? In Nederland is de vaccinatiegraad zo hoog dat de meeste niet-gevaccineerde kinderen toch redelijk beschermd zijn tegen bijvoorbeeld mazelen. Doordat het grootste deel van de groep immuun is, krijgen ziekten niet de kans om zich te verspreiden.

Vaccineren tijdens epidemie
In de biblebelt kon de mazelenepidemie toch uitbreken. De vaccinatiegraad is relatief laag in deze gemeenten, waar ook nog eens veel onderling contact is door school en kerk. Wat mij betreft starten we een discussie of het gerechtvaardigd is om tijdens zo’n epidemie verplicht te vaccineren. Natuurlijk op voorwaarde dat er een effectief vaccin is dat de epidemie kan stoppen en kwetsbare kinderen (bijvoorbeeld nog niet volledig gevaccineerde zuigelingen) kan beschermen.

Free riders
Maar de grootste groep niet gevaccineerde kinderen woont verspreid over het land bij ouders met antroposofische ideeën. Hun kinderen zijn over het algemeen beter beschermd door de hoge vaccinatiegraad onder de andere kinderen.

In de ethiek hebben we een woord voor mensen die profiteren van goederen of diensten zonder daar kosten voor te betalen: ‘free riders’. Ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren zijn in zekere zin free riders. Zij profiteren van het voordeel dat andere kinderen wel meedoen aan het vaccinatieprogramma. De gevaccineerde kinderen dragen de risico’s en de belasting van de vaccinaties, de weigeraars profiteren van de groepsimmuniteit en lopen op die manier toch geen groot gezondheidsrisico.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Anders dan in de biblebelt zal een epidemie onder deze omstandigheden niet snel uitbreken. Het ligt dan ook niet voor de hand om deze ouders te verplichten tot vaccinatie. Maar de kinderarts mag hen wel wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want uiteindelijk zal een toename van weigeraars ook de groepsimmuniteit buiten de biblebelt ondermijnen. En dat heeft grote consequenties voor kwetsbare kinderen.

Dr. Martine de Vries is kinderarts en medisch ethicus
Bron: LUMC 


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Jeugd Algemeen
Tags:

14 reacties op artikel "Vaccinatie: plicht of verantwoordelijkheid (blog)"

1-3-2014 19:38

Er is voor de kinderen van de antroposofische freeriders een 'modern' risico waar ouders over geinformeerd moeten worden: door eenbuitenlandse vakantie in landen met een lagere vaccinatiegraad, stellen ze hun kinderen bloot aan een aanzienlijk hoger risico dan dat van het freeriden in Nederland


3-3-2014 13:34

Wederom een eenzijdig verhaal. De risico's voor het kind van het vaccineren wordt gemakshalve maar achterwege gelaten. Het huidige vaccinatiebeleid met al die cocktails op jonge leeftijd is dat wel verantwoord? en dat in een dosis die voor jong en oud hetzelfde is. De hersenen van een baby zijn zo in ontwikkeling de eerste maanden en jaren, vervolgens spuiten we daar allemaal gekweekte ziektekiemen in. Waarom krijgt een volwassen dezelfde hoeveelheid als een jong kind? sommige vaccinaties zijn zeker zinvol, maar er zijn ook genoeg vaccinaties die complete onzin zijn. Bv. tetanus Alsof een baby/jong kind diepe open wonden oploopt. Bovendien is het niet bewezen dat de Tetanusvaccin goed preventief zijn werk doet. De farmaceutische industrie vindt het natuurlijk niet erg, die verdienen miljarden op vaccins. Het vaccinatieprogramma is vaak gebaseerd op mensen bang maken. Risicogroepen vaccineren begrijp ik. Wanneer de mens goed en gezond eet, dan is ons immuumsysteem tegen heel veel ziekten bestand, misschien fijn om daar de klemtoon meer op te leggen.


3-3-2014 13:44

Geen verplichting zolang het risico bij eigen kind is en de huisarts op de hoogte is, maar een bepaalde tijd niet bij andere kinderen mogen (quarantaine) zou wel mogelijk zijn. Veel meer uitleg en voorbeelden lijkt mij effectief. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen die wel ingeënt zijn/worden risico lopen op besmetting. Nl ook bij gevaccineerde kinderen geeft dit nog geen garantie van 100% bescherming. En de kleine kinderen kunnen gewoon op het beste moment worden gevaccineerd en niet vervroegd zoals nu is gebeurd in bepaalde gebieden.we verplichten moeders ook geen borstvoeding te geven in Nederland tenslotte.


3-3-2014 14:28

Ik begrijp niet goed hoe je het als ethicus zelfs maar kunt opperen om kinderen verplicht te onderwerpen aan een invasieve interventie waarvan de werkzaamheid en de veiligheid op korte en lange termijn niet afdoende zijn vastgesteld. En ik zeg met Ada Keur mee: we verplichten toch ouders ook niet om hun kind borstvoeding te geven? En het bewijsmateriaal voor de schadelijkheid van geen borstvoeding is groeiend, terwijl de noodzakelijkheid, het nut en de korte en lange termijn veiligheid van de invasieve alternatieven (kunstvoeding) evenmin is aangetoond. Maar zowel bij vaccinatie als bij kunstvoeding spelen, net als in de hele farmacologische en voedingsindustrie grote economische belangen mee


3-3-2014 14:30

Dennis, babies worden gebeten door honden, katten, broertjes en soms ouders, en worden soms mishandeld verwaarloosd en steken alles in de mond, ouders gaan op reis met ze. Tetanus voor babies is geen onzin


3-3-2014 15:01

Het wordt weer mooi gebracht, de niet vaccinerende ouders brengen hun kinderen in gevaar. Dat wordt erg makkelijk geroepen, als er geld me te verdienen valt. Moeders die roken en drinken tijdens de zwangerschap,of uberhaupt roken bij hun kinderen is huis, zijn dat ook freeriders? En ouders die kunstvoeding geven, omdat veel gemakkelijker is? Moeten die niet ook tegen hun ouders beschermd worden? En dat freeriden, hoe zit dat eigenlijk? Want als vaccinaties daadwrkelijk 100% dekkingsgraad hebben, dan zou het toch niet uit moeten maken of kinderen wel of niet worden ingeent? Immers, de ingeente kinderen zouden dan niet ziek worden. Iedereen die biologie heeft gehad weet dat virussen en bacterien zich muteren en evolueren. En de huidige gebruikte vaccins zijn achterhaald, en niet meer actief tegen de huidige virussen. Men kan dus wel de schuld bij niet vaccineerders leggen, maar me dunkt dat juist een kinderarts beter zou moeten weten. Bovendien heb ik van dichtbij gezien hoe gevaarlijk vaccinaties kunnen zijn; ieder moet daarin zijn eigen keuze maken maar zo onschuldig en natuurlijk als wordt gesteld, is het zeker niet!


3-3-2014 15:30

Heel naar van mevrouw de Vries om een grote groep volwassenen die bewust nadenken over de gezondheid van hun kinderen en die zich willen verdiepen in wat het vaccinatieprogramma inhoudt, neer te zetten als profiteurs. Dus toch deze link maar even plaatsen hier zodat de schrijfster van deze kortzichtige en tendentieuze blog zich kan verdiepen in "de andere kant van het verhaal". Best veel tekst maar het onderwerp is dan ook veel genuanceerder dan hierboven wordt gepoogd neer te zetten. http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&

Ik hoop van harte dat mevrouw de Vries nieuwsgierig wordt en verder het internet opduikt om zich te verdiepen in (on)zin van vaccineren. M.a.w. zich openstelt voor andere bronnen van informatie dan die welke in de door de farmaceutische industrie gecontroleerde medische wereld circuleren.


3-3-2014 15:38

Wil nog graag toevoegen dat mevrouw de Vries me natuurlijk kan mailen zodat ze in gesprek kan met een bewuste ouder. Ze lijkt niet te begrijpen wat de groep vaccin-weigeraars uit antroposofische hoek eigenlijk beweegt. Want laten we elkaar de hand reiken en elkaar in ieder geval probéren te begrijpen.


3-3-2014 16:46

maakt het voor de antropsofie egenlijk uit of het om de mazelen, bof en rode hond gaat(kan je ziek van worden maar een geringe kans op (ernstige) bijwerkingen) of over de vaccinaties tegen nekkramp (hemophilus, pneumococcen en meningococcen (als je nekkramp krijgt is de kans op overlijden dan wel ernstige restschade heel groot)


3-3-2014 17:35

(Vanmorgen al geplaatst, maar er lijkt iets mis te zijn gegaan, dus nu alsnog/nog een keer...)

De schrijfster stelt: "Dat kinderen ziek kunnen worden als gevolg van een keuze die hun ouders voor hen gemaakt hebben, vinden we moeilijk te accepteren." Hoe wordt in deze context aangekeken tegen ouders die besluiten hun kind in de babytijd kunstmatige zuigelingenvoeding te geven, een voeding die bewezen verhoogde risico's geeft op van alles en nog wat? Hoe worden ouders beoordeeld die ongezonde voeding aanbieden en geen fruit, maar snoep meegeven naar school? Wat moeten we denken van zorgverleners die achterhaalde behavioristische opvoedingsadviezen geven of die baringsinterventies plegen waar die niet geïndiceerd zijn? De verontwaardiging lijkt vrij selectief. Een goede immuniteit begint bij optimaal beleid in het begin: exclusief borstvoeding gedurende 6 maanden en daarna door in combinatie met gezonde vaste voeding (WHO-aanbeveling) plus sensitief, responsief ouderschap voor een gezonde HPA-as-regulatie en preventie van ziekte op de lange termijn!


4-3-2014 11:44

Of de groep die vaccinatie weigert vanuit antroposofische overtuigingen groter dan weigeraars o.b.v. religieuze gronden, kreeg de redactie commentaar. We verwijzen op verzoek naar http://tinyurl.com/msj2xc9


4-3-2014 12:48

Waarom lees ik nergens het geweldige effect van hoge dosis vitamine A en C bij de eerste verschijnselen van de mazelen? Kost bijna niks en levert heel veel op. Ik heb de resultaten bij meerdere kinderen gezien deze keer. Maar ja, dat levert de industrie natuurlijk niets op....

Helemaal eens met de opmerkingen over borstvoeding. Waarom gaat Nederland niet mee met de WHO en adviseren we alleen in ons land maar 6 maanden borstvoeding te geven ipv de door WHO geadviseerde 2 jaar. Borstvoeding bulkt van de antistoffen, laten we daar gebruik van maken! En tegelijk alle andere voordelen van borstvoeding omarmen.

Waarom wordt je hier raar aangekeken als je je kind met 3 jaar nog borstvoeding geeft?

En daarnaast natuurlijk verstandig omgaan met besmette kinderen (langer thuis houden e.d.), zodat ze zo min mogelijk bron zijn van verdere besmetting. En inderdaad veel meer oppassen met reizen naar het buitenland.


5-3-2014 11:04

In mijn werk op het asielzoekercentrum (4-19 jarigen) spreek ik regelmatig somalische moeders die 3 of meer kinderen verloren hebben.(vaak tgv diarhee of meningitis) 3 kinderen verliezen en toch doorgaan met je leven!Als ik deze moeders informeer over vaccineren en aangeef dat het een vrije keus is,merk ik dat het ze verbaasd,natuurlijk willen ze vaccineren! Aan de andere kant tref ik in mijn reguliere werk op het consultatiebureau ook ouders die met bovenstaande argumenten worstelen, wat is wijsheid? Ook heb ik ouders meegemaakt waarvan hun baby kinkhoest kreeg, die een jaar lang ziekenhuis in en uit liepen,totaal gesloopt door eindeloos gebroken nachten. Die ouders werden woest van deze 'luxe discussie' zeiden ze me later. Misschien moeten we ons ervan bewust worden dat het een groot goed is dat we kunnen kiezen,ons afvragen of de pharmaceutische industrie inderdaad alleen maar bezig is stofjes in baby's te laten stoppen om ze ziek te maken en zelf geld te verdienen,misschien wat vaker ouders die aan den lijve hebben ondervonden wat het voordeel van wel vaccineren kan zijn aan het woord laten? Op de een of andere manier verhard een discussise als deze zich altijd zo en wordt het meteen persoonlijk. Wie heeft de wijsheid in pacht, Rudolf Steiner? Het rivm? Een arts? Kies maar als ouder!!Ik vond het al lastig om te bepalen of ik me tegen de griep wilde laten vaccineren dit jaar, argumenten te over!Soms vraag ik me af wat er zou gebeuren als het vaccin schaars zou worden,wat voor discussie zou er dan ontstaan?


16-3-2014 17:33

Helemaal mee eens !!Ik ben consultatiebureau arts voor kinderen van 0-4 jaar en probeer ouders er steeds van te overtuigen dat ze inderdaad meeliften op de wel- gevaccineerden !!!

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x

Agenda Jeugd

«februari 2020»
madiwodovrzazo
272829303112
3
Tweedaagse training “Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik” - 3 en 4 februari 2020

Tweedaagse training “Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik” - 3 en 4 februari 2020

Praten over seksueel misbruik is niet moeilijk, als je weet wát je moet vragen en hóe je de vragen moet stellen. Tijdens deze cursus leert u van onze expert Aafke Scharloo gerichte vraagmethodes en gesprekstechnieken om naar seksueel misbruik te vragen bij kinderen en hun ouders.

Praten over seksueel misbruik geeft kinderen geen trauma, de stilte wel.
Lees meer
4
Tweedaagse training “Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik” - 3 en 4 februari 2020

Tweedaagse training “Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik” - 3 en 4 februari 2020

Praten over seksueel misbruik is niet moeilijk, als je weet wát je moet vragen en hóe je de vragen moet stellen. Tijdens deze cursus leert u van onze expert Aafke Scharloo gerichte vraagmethodes en gesprekstechnieken om naar seksueel misbruik te vragen bij kinderen en hun ouders.

Praten over seksueel misbruik geeft kinderen geen trauma, de stilte wel.
Lees meer
56
Jaarlijks Congres Angst bij kinderen en jongvolwassenen

Jaarlijks Congres Angst bij kinderen en jongvolwassenen

Op donderdag 6 februari 2020 vindt het jaarlijks congres Angst bij kinderen en jongvolwassenen plaats in Utrecht.
Angst is gezond. Het is tenslotte wat ons in leven houdt in gevaarlijke situaties. Maar wanneer kinderen of jongvolwassenen onnodig, te vaak, te lang en / of te intens bang zijn, dan gaat angst belemmerend werken.  Onzekerheid, faalangst en piekeren zijn voorbeelden van problemen die we bij veel (jonge) mensen tegen komen. Maar waar komt dat vandaan en wat kun je ermee als professional in de hulpverlening, begeleiding of onderwijs? Welke rol spelen ouders? Wat gebeurt er in de hersenen bij angst en hoe houd je daar rekening mee? En hoe pas je de behandeling of begeleiding aan wanneer iemand met angstproblemen ook een licht verstandelijke beperking heeft? Hoe ga je om met angst die zijn oorzaak vindt in een traumatische gebeurtenis?  
Lees meer
789
10111213
Congres: Overprikkeling

Congres: Overprikkeling

Overprikkeling…een veel voorkomend probleem binnen onze maatschappij. Het begrip wordt vandaag de dag veel gebruikt door artsen, therapeuten en patiënten zelf en lijkt ziekte overstijgend te zijn, aangezien veel patiëntgroepen er last van hebben. Denk hierbij aan autismespectrumstoornis, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, posttraumatische-stressstoornis, migraine / clusterhoofdpijn en chronische aspecifieke lichamelijke klachten bij hoogsensitiviteit. 

Door de overprikkeling kunnen zij niet meer of minder goed naar behoren functioneren en vallen zij geheel of gedeeltelijk uit in onze maatschappij. Tijdens dit congres worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt er vooral ingegaan op de praktische implicaties voor de diagnostiek en behandeling/begeleiding.
Lees meer
141516
17181920212223
2425262728291
2345
Jaarlijks Congres Verslavingsproblematiek - 2e editie

Jaarlijks Congres Verslavingsproblematiek - 2e editie

Op het congres over verslavingsproblematiek wordt verslaving dit keer bekeken in samenhang met andere belangrijke kenmerken van de persoon en diens situatie. Wat betekent het wanneer je met iemand met een verslaving en een hoog IQ te maken krijgt? Of juist iemand met een LVB? Welke rol speelt groepsdruk? En wat te denken van erfelijkheid? Of cultuur?  Ook is er vaak een interactie tussen de verslaving enerzijds en psychiatrische problematiek anderzijds. En wat doe je dan concreet in de behandeling of begeleiding van deze kwetsbare mensen? Hoe zet je elementen uit de motiverende gespreksvoering in? Hoe stel je realistische en haalbare doelen die ook gedragen worden door je cliënt en diens omgeving? Hoe ondersteun je mensen met een verslavingsprobleem in hun ouderschap?  Deze en andere, aanverwante vragen worden op het congres op donderdag 5 maart uitvoerig besproken.

Lees meer
678

Komende activiteiten Events RSS

*** Bekijk de volledige Agenda Jeugd ***

Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige SAG Jeugdgezondheidszorg

Vacature Jeugdverpleegkundige SAG Jeugdgezondheidszorg 12 februari 2020

Vacature Jeugdverpleegkundige SAG Jeugdgezondheidszorg

In de eerste vier jaar van hun leven ontwikkelen kinderen zich ontzettend snel. Dat maakt het werk van een jeugdverpleegkundige ook zo leuk en afwisselend. Ben jij een enthousiaste verpleegkundige die veel voldoening haalt uit preventieve gezondheidszorg leveren aan deze bijzondere doelgroep en hun ouders? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij GGD Kennemerland

Vacature Jeugdarts bij GGD Kennemerland 6 februari 2020

Vacature Jeugdarts bij GGD Kennemerland

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor de 9 gemeenten in de regio. Zij bestaat uit de GGD, de Brandweer, het Veiligheidsbureau, Landelijke Meldkamer Samenwerking Noord-Holland en het Facilitair Bedrijf en ondersteunende afdelingen. Er werken circa 1160 medewerkers (inclusief vrijwilligers). GGD Kennemerland biedt professionele zorg voor een goede volksgezondheid, nu en in de toekomst. De sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bewaakt, beschermt en bevordert de individuele en collectieve gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar door vroegtijdige interventie bij gezondheidsproblemen.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 22 januari 2020

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Gemeente Utrecht is voor de afdeling JGZ doorlopend op zoek naar Jeugdartsen

Je bent werkzaam binnen de doelgroep 0-4 jaar (op de consultatiebureaus) of 4-18 jaar. Binnen de doelgroep 4-18 kun je kiezen tussen de deelgebieden Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Speciaal onderwijs.JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij JGZ Kennemerland

Vacature verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij JGZ Kennemerland 21 januari 2020

Vacature verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij JGZ Kennemerland

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is een eigentijdse organisatie, die continue op zoek is naar mogelijkheden om te innoveren, in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en haar kwaliteit te verbeteren. Met 140 medewerkers in dienst en 16.000 kinderen zijn wij werkzaam in Midden- en Zuid-Kennemerland. We zoeken twee nieuwe collega's.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 bij GGD Hollands Midden 24 december 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 bij GGD Hollands Midden

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van de GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-12 jaar / Basisarts bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdarts 0-12 jaar / Basisarts bij GGD Hollands Midden 24 december 2019

Vacature Jeugdarts 0-12 jaar / Basisarts bij GGD Hollands Midden

Locaties: Alphen aan den Rijn of Kaag en Braassem

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van de GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners 11 december 2019

Vacature Basisarts Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) Regio Rivierenland bij Santé Partners

De zorg voor 0-4 jarigen wordt steeds uitdagender en dynamischer. 

Om de juiste ondersteuning, begeleiding en zorg te kunnen blijven bieden, zijn wij op zoek naar een ondernemende Jeugdarts die voor onze cliënten en collega’s van toegevoegde waarde is op dit expertisegebied. 


Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven 10 december 2019

Vacature (coördinerend) begeleiders (Kind en Jeugd) in De Doeven

De Doeven, onderdeel van Philadelphia, is een intensieve zorglocatie in de regio Amsterdam. Wij bieden een thuis voor 16 kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, bijkomende ggz problematiek (veelal autisme) en mvg (moeilijk verstaanbaar gedrag). Nabijheid, stabiliteit en veiligheid vormt de basis voor onze cliënten. Er wordt volgens de principes van Triple C gewerkt en het team is onderweg naar zelforganisatie volgens de Philadelphia principes van ‘regelarm’. Voor meer informatie over De Doeven, klik hier

Vacature is open, sollicitanten welkom

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid 10 december 2019

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

De jeugd gezond houden! Daar wil jij je als professional voor inzetten. Jouw adequate optreden valt op. Je weet snel de vereiste informatie te vinden om vervolgens ook toe te passen. Door preventie, vroeg signaleren, adviseren en behandelen zorg jij ervoor dat ouders en kinderen vanaf het eerste contactmoment in hun eigen kracht worden gezet. Door met een brede blik naar een kind te kijken, maak jij het verschil.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland 4 december 2019

Vacature twee Jeugdverpleegkundigen 0-18 bij GGD Kennemerland

GGD Kennemerland biedt professionele zorg voor een goede volksgezondheid, nu en in de toekomst. De sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bewaakt, beschermt en bevordert de individuele en collectieve gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 door vroegtijdige interventie bij gezondheidsproblemen. GGD Kennemerland zoekt jeugdverpleegkundigen voor deze leeftijdsgroepen, voor 24-32 uur voor de regio Haarlemmermeer. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam 18 oktober 2019

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Het cluster Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-23 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een Jeugdarts, 24-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan. Wil je dat kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en regio Amstelland? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam 15 mei 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een jeugdverpleegkundige, 0-4 jaar en 12-19 jaar, 32-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan en zie je als een uitdaging. Werk samen met ouders en jeugdigen, vanuit de nieuw ingerichte multidisciplinaire Ouder- en Kindteams. 

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Hulp bij vacatures

Laat Captise jouw (jeugd)vacatures ook verspreiden naar meer dan 20.000 jeugdprofessionals. We zetten diverse podia en kanalen in, waaronder een tweewekelijkse JGZ-nieuwsbrief (meer dan 6.500 abonnees). Wil je informatie over verdere mogelijkheden om je vacature te vervullen? Neem contact op met Captise per e-mail (o.v.v. informatie vacatures.JGZ) of meld je vacature online aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele, geplaatste, vacatures? Meld je dan aan voor de tweewekelijkse JGZ-Nieuwsbrief.

Eerdere vacatures (niet meer actueel)

 • Vacature Medewerker Basisteam CJG De Bilt
 • Jeugdverpleegkundigen 0-4 Volksgezondheid Utrecht
 • Vertrouwensartsen Veilig Thuis IJsselland
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Drenthe
 • Vacature Vertrouwensarts Sociaal Crisis Plan Aruba
 • Vacature voor Gebiedsmanager Sociaal Domein bij Santé Partners
 • Teammanager Publieke Gezondheid Gelderland-Midden
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundige SAG Amsterdam
 • Manager Jeugdgezondheidszorg Vérian
 • Arts of Jeugdarts CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdarts Zorgboog
 • Jeugdarts op St Maarten
 • Strategisch Beleidsontwikkelaar GGD Limburg Noord
 • Teamcoördinator CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdverpleegkundigen 4-18 Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundige GGD Haaglanden
 • Stafarts bij ZuidZorg en Zorgboog
 • Teammanager Jeugd bij Volksgezondheid Utrecht
 • Stafarts bij MeanderGroep
 • Jeugdartsen Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdarts STMR
 • Centraal adviserend arts bij Kind en Gezin Brussel
 • Jeugdverpleegkundige Voorzorg bij Volksgezondheid Utrecht
 • Verpleegkundigen ADO bij GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundigen Rivas Zorggroep
 • Sociaal verpleegkundigen GGD Regio Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdarts bij JGZ Kennemerland
 • Verpleegkundige JGZ 0-19 bij JGZ ZHW
 • Verpleegkundig specialist voor JeugdGGZ
 • 2 artsen JGZ 0-4 bij GGD Groningen
 • Teammanagers JGZ
 • Psychiater voor JeugdGGZ
 • Jeugdartsen 0-19 bij GGD Twente
 • Senior adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • CJG-manager in Midden Delfland
 • Vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Manager JGZ bij GGD Hollands-Midden
 • Jeugdarts bij GGD Drenthe