Nieuws

Juridische aansprakelijkheid in wijkteams onderbelicht (blog Cecile van Houdt)

 • 5 januari 2014
 • Weergaves: 4347
 • 2 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen, Nieuws Zorg Algemeen
Juridische aansprakelijkheid in wijkteams onderbelicht (blog Cecile van Houdt)

In heel Nederland werken gemeentes experimenteel met teams die onder de benaming generalistenteams, basisteams, (sociaal) wijkteam, enz. worden weggezet. Hier gebruik ik de naam ‘wijkteam’. In dit wijkteam werken medewerkers uit verschillende sectoren: de jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugd-lvb, maatschappelijk werk, enz. Afhankelijk van de gekozen gemeentelijke strategie zijn er al dan niet medewerkers Wmo, schuldhulpverlening, Werk en inkomen aan toegevoegd. De juridische aspecten van deze wijkteams blijven tot dusver sterk onderbelicht. Wie is er verantwoordelijk, ook als het fout gaat?

Dan laat ik de gegevensuitwisseling tussen de verschillende sectoren buiten beschouwing. Dit probleem is nog niet opgelost, maar krijgt inmiddels wel voldoende aandacht. Zie hiervoor de vragen van bijna alle politieke partijen in de Eerste Kamer (verslag 23 december 2013) en onder meer de bijdrage van dr. I. Weijers in het Nederlands Juristenblad van 22-11-2013.

Drie varianten
Mijn zorgen betreffen het regelen van de juridische verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid bij het werken in een wijkteam. Voor de opzet van wijkteams zijn er drie varianten:

 1. de gemeente wordt verantwoordelijk;
 2. de opdracht tot het vormen van sociale wijkteams wordt door de gemeente gegeven aan aanbieders die samen sociale wijkteams vorm kunnen geven of
 3. de gemeente en aanbieders doen het samen door de medewerkers in dienst te houden bij de aanbieders maar laten aansturen door een gemeenteambtenaar.

Ella Kalsbeek sprak in haar artikel op een blog van Kennisnet Jeugd van 20 augustus 2013 haar verbazing uit over het feit dat gemeentes steeds vaker kiezen voor de derde variant. Ik deel deze verbazing en merk dat er in de afgelopen maanden helaas geen andere tendens is te zien.

Wie stuurt aan? Wie is verantwoordelijk?
Gemeentes vragen, vooruitlopend op de invoering van de Jeugdwet, van de (jeugd)zorgorganisaties of zij medewerkers willen leveren voor de wijkteams. De juridische vorm hiervoor is ‘detachering’, maar deze medewerkers worden niet gedetacheerd, want die verantwoordelijkheid wil de gemeente niet. De gemeente moet dan optreden als ware het de werkgever en er is dan mogelijk ook sprake van een btw opslag. De medewerkers worden in de praktijk ‘uitgeleend’ of krijgen alleen een andere werkplek. Maar: zij werken wel onder aansturing van een ‘teamleider’ van de gemeente, want de gemeente moet wel kunnen sturen gezien de (budgettaire) verantwoordelijkheid. De moederorganisatie waar de medewerker in dienst is, blijft echter verantwoordelijk. Deze moederorganisatie draagt de werkgeversverantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor het leveren van verantwoorde zorg en voor een verantwoorde werktoedeling. Tenminste, dat is wat de meeste gemeentes willen.

Het wijkteam bepaalt, vaak na een gezamenlijke casusbespreking, de toegang tot (jeugd)hulp, levert ambulante hulp en zorgt voor opschaling indien nodig. Maar waar kan een cliënt naar toe als het niet goed gaat? Wie is er verantwoordelijk: de gemeente, de (jeugd)medewerker die de contacten met de cliënt heeft, de moederorganisatie? En welke moederorganisatie dan, als het een teambesluit is geweest om bijv. de hulp niet op te schalen?

BTW
Slechts een enkele gemeente werkt met gedetacheerde werknemers van (jeugd)zorgorganisaties, meestal aangehaakt bij het CJG (variant 1). Ondanks de duidelijke juridische vorm zijn de btw-regels niet eenduidig en is het voor de moederorganisaties de vraag wat het detacheren van medewerkers op den duur oplevert. In hun doelstelling staat in de regel niet ‘het optreden als uitzendbureau’.

Vanuit mijn werk als jurist bij een holding waar verschillende jeugdzorginstellingen onder vallen, ben ik betrokken bij de opzet van diverse wijkteams, die in de regel kiezen voor variant 3. Kent iemand voorbeelden waar de inrichting van een wijkteam juridisch wel goed is geregeld, bijvoorbeeld doordat (jeugd)zorgaanbieders gezamenlijk een juridische entiteit hebben opgericht (coöperatie?) waarin zij gezamenlijk het wijkteam vorm geven of andere vormen van variant 2?

Auteur
Dit blog verscheen eerder op LinkedIn en Kennisnet Jeugd
Cecile van Houdt
Secretaris Raad van Bestuur (Jeugdzorg), Concern Jurist CONRISQ Groep
LinkedIn profiel

Link
Blog Ella Kalsbeek op Kennisnet Jeugd "Wie wordt verantwoordelijk voor de sociale wijkteams?"


Afdrukken Terug

2 reacties op artikel "Juridische aansprakelijkheid in wijkteams onderbelicht (blog Cecile van Houdt)"

Avatar image

6-1-2014 09:54

Kan hierover wel wat inbrengen. Van de jeugdzorg is bekend dat de medewerkers niet aan waarheidsvinding doen. Ook is van de jeugdzorg bekend dat minderjarigen onder toezicht van de jeugdzorg tot vier keer meer misbruikt worden. Verwijs naar het rapport van de Commissie Samson en het recente rapport van de Kinderombudsman (Is Zorg Gegrond). Het feit dat de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet is volledig in strijd met de Wet Op De Jeugdzorg. Artikel 2J WJZ eist waarheidsvinding. Bovendien zijn procedures in de jeugdzorg met gesloten deuren; worden beschikkingen van rechters zonder betekenen door een deurwaarder geëxecuteerd; bedreigen jeugdzorg medewerkers ouders, en meer. Jeugdzorg is monopolist.

De jeugdzorg wordt gezien als een vorm van kinderhandel, een criminele organisatie. Er wordt werk gemaakt van de strafvervolging. Dit houdt in dat iedereen die met hen samenwerkt besmet wordt met de criminele predispositie van de jeugdzorg. Advies is: hou op met de jeugdzorg, het deugt niet en met de transitie wordt het niet beter. Eerst moeten de betrokkenen leren de Wet op de Jeugdzorg uit te voeren zoals de wetgever dat bedoeld heeft Meer info

http://goedenieuws.nl/vandaag/strafzaak-tegen-bureaus-jeugdzorg


Avatar image

7-1-2014 09:28

Voor zover ik weet was Rotterdam bezig een eigen juridische entiteit op te richten, een onafhankelijke CJG eigenlijk. Wellicht is daar meer informatie beschikbaar?

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

Theme picker

Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 14 juni 2021

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Als Jeugdverpleegkundige kom je te werken bij één van de teams binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. 
 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Beleidsadviseur JGZ bij ActiZ

Vacature Beleidsadviseur JGZ bij ActiZ 10 juni 2021

Vacature Beleidsadviseur JGZ bij ActiZ

Geen kind mag tussen wal en schip vallen! Ben jij op zoek naar een veelzijdige en uitdagende baan bij een ondernemende organisatie? En wil je samen met ons en de leden van ActiZ Jeugd echt werk maken van de toekomst van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en jeugdhulp. Solliciteer dan naar deze functie.  

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 19 mei 2021

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

“Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis”

Wil jíj als arts bijdragen aan de acute én duurzame aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Professionals en particulieren bellen voor deskundig advies en ondersteuning en/of het doen van een melding.

Na een melding beoordeelt Veilig Thuis welke inzet nodig is. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Artsen voor Jeugdgezondheid GGD Twente

Vacature Artsen voor Jeugdgezondheid GGD Twente 10 mei 2021

Vacature Artsen voor Jeugdgezondheid GGD Twente

Een uitdagende baan in een fijne, professionele en eigentijdse omgeving. Kom bij ons werken als arts, en zet je samen met een team van gedreven professionals in voor het zo gezond mogelijk opgroeien en ontwikkelen van alle kinderen in Twente.

 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Jeugdgezondheidszorg Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Jeugdgezondheidszorg Utrecht 28 april 2021

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Jeugdgezondheidszorg Utrecht

Als Jeugdarts kom je te werken bij één van de teams binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Basisarts of Jeugdarts bij TWB Jeugdgezondheidszorg

Vacature Basisarts of Jeugdarts bij TWB Jeugdgezondheidszorg 19 april 2021

Vacature Basisarts of Jeugdarts bij TWB Jeugdgezondheidszorg

Voor het consultatiebureau van TWB, Thuiszorg met Aandacht, zoeken wij voor het hele werkgebied van TWB een enthousiaste Basisarts of Jeugdarts. Als Basisarts of Jeugdarts bij TWB Jeugdgezondheidszorg ben je verantwoordelijk voor de bevordering van een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar (in de nabije toekomst ook 0-12 jaar) vanuit sociaal medisch perspectief. 

Volg je hart en maak het verschil als Basisarts of Jeugdarts bij TWB Jeugdgezondheidszorg! 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacatures jeugdartsen bij JGZ Zuid-Holland West

Vacatures jeugdartsen bij JGZ Zuid-Holland West 12 april 2021

Vacatures jeugdartsen bij JGZ Zuid-Holland West

JGZ Zuid-Holland West biedt jeugdgezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

We zijn een moderne jeugdgezondheidszorgorganisatie met een gezonde bedrijfsvoering.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Stafarts Jeugdgezondheidszorg bij Santé Partners

Vacature Stafarts Jeugdgezondheidszorg bij Santé Partners 7 april 2021

Vacature Stafarts Jeugdgezondheidszorg bij Santé Partners

Ben jij als professional en geboren netwerker in de jeugdgezondheidszorg op zoek naar een veelzijdige en verantwoordelijke baan in Rivierenland? Lees dan verder. Deze karakteristieke streek kenmerkt zich door pittoreske dorpjes en gezellige steden waarin jij als ´Stafarts JGZ´ (-9 maanden tot 4 jaar), ondersteuning biedt aan inwoners. Je komt te werken in een dynamische omgeving met een lage vaccinatiegraad die volop in ontwikkeling is. Denk jij in kansen en uitdagingen en vervul jij graag een coachende rol? Kom dan werken als stafarts bij Santé Partners en draag samen met zo’n 2.800 betrokken collega’s bij aan goede zorg en ondersteuning voor onze cliënten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature voor jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

Vacature voor jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam 23 maart 2021

Vacature voor jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

Wil je dat alle kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en de regio Amstelland?
 
Ben jij HBO-V afgestudeerd? Je wilt je inzetten voor de preventieve gezondheidszorg van een multiculturele samenleving in de grootste stad van Nederland?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Vacature is open, sollicitanten welkom

Wij zijn op zoek naar Jeugdartsen voor de Flexpool (16-32 uur), JGZ Zuid-Holland West

Wij zijn op zoek naar Jeugdartsen voor de Flexpool (16-32 uur), JGZ Zuid-Holland West 12 maart 2021

Wij zijn op zoek naar Jeugdartsen voor de Flexpool (16-32 uur), JGZ Zuid-Holland West

JGZ Zuid-Holland West biedt jeugdgezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. We zijn een moderne jeugdgezondheidszorgorganisatie met een gezonde bedrijfsvoering.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdarts bij GGD Amsterdam 28 september 2020

Vacature Jeugdarts bij GGD Amsterdam

De witte doktersjas uit en het mooie Amsterdam en Amstelland in. Je bent meer dan een jeugdarts in de spreekkamer, jouw expertise is voor alle jeugdigen in de wijk dichtbij. GGD Amsterdam is op zoek naar een jeugdarts met lef, een gezonde dosis ondernemerschap en stevige gespreksvaardigheden. Je kijkt verder dan de standaard richtlijnen, gaat erop uit in je wijk en biedt zorg op maat. Zowel de inwoners van de stad binnen jouw regio als het team rekent op jouw glasheldere visie en sociaal medische kennis. 
 

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Theme picker

Agenda Jeugd

«juni 2021»
madiwodovrzazo
31
Online congres Seksueel geweld - editie 2021

Online congres Seksueel geweld - editie 2021

Op donderdag 27 mei 2021 start het online congres Seksueel geweld  Wie zich aanmeldt krijgt gedurende een hele maand toegang tot de on-demand te bekijken videocolleges van de sprekers.
De verschillende vormen van seksueel geweld laten diepe sporen na op het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Zij hebben te maken met psychologische, en/of medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. Maar ook plegers voelen de gevolgen van seksueel geweld, zoals het wegvallen van vrienden en familie, vervolging, verstoting uit een gemeenschap en detentie. Het werken met slachtoffers en plegers van seksueel geweld is een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid.

Lees meer
123456
78910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24252627
2829301234
567891011

Komende activiteiten Events RSS

*** Bekijk de volledige Agenda Jeugd ***

Hulp bij vacatures

Laat Captise jouw (jeugd)vacatures ook verspreiden naar meer dan 20.000 jeugdprofessionals. We zetten diverse podia en kanalen in, waaronder een tweewekelijkse JGZ-nieuwsbrief (tegen de 6000 abonnees). Wil je informatie over verdere mogelijkheden om je vacature te vervullen? Neem contact op met Captise per e-mail (o.v.v. informatie vacatures.JGZ) of meld je vacature online aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele, geplaatste, vacatures? Meld je dan aan voor de tweewekelijkse JGZ-Nieuwsbrief.

Eerdere vacatures (niet meer actueel)

 • Vacature Medewerker Basisteam CJG De Bilt
 • Jeugdverpleegkundigen 0-4 Volksgezondheid Utrecht
 • Vertrouwensartsen Veilig Thuis IJsselland
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Drenthe
 • Vacature Vertrouwensarts Sociaal Crisis Plan Aruba
 • Vacature voor Gebiedsmanager Sociaal Domein bij Santé Partners
 • Teammanager Publieke Gezondheid Gelderland-Midden
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundige SAG Amsterdam
 • Manager Jeugdgezondheidszorg Vérian
 • Arts of Jeugdarts CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdarts Zorgboog
 • Jeugdarts op St Maarten
 • Strategisch Beleidsontwikkelaar GGD Limburg Noord
 • Teamcoördinator CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdverpleegkundigen 4-18 Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundige GGD Haaglanden
 • Stafarts bij ZuidZorg en Zorgboog
 • Teammanager Jeugd bij Volksgezondheid Utrecht
 • Stafarts bij MeanderGroep
 • Jeugdartsen Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdarts STMR
 • Centraal adviserend arts bij Kind en Gezin Brussel
 • Jeugdverpleegkundige Voorzorg bij Volksgezondheid Utrecht
 • Verpleegkundigen ADO bij GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundigen Rivas Zorggroep
 • Sociaal verpleegkundigen GGD Regio Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdarts bij JGZ Kennemerland
 • Verpleegkundige JGZ 0-19 bij JGZ ZHW
 • Verpleegkundig specialist voor JeugdGGZ
 • 2 artsen JGZ 0-4 bij GGD Groningen
 • Teammanagers JGZ
 • Psychiater voor JeugdGGZ
 • Jeugdartsen 0-19 bij GGD Twente
 • Senior adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • CJG-manager in Midden Delfland
 • Vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Manager JGZ bij GGD Hollands-Midden
 • Jeugdarts bij GGD Drenthe