Vacature

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

“Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis”

 • 17 oktober 2019
 • Weergaves: 673

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Voor deskundig advies en ondersteuning en/of het doen van een melding. 

Veilig Thuis is voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) geweld binnen afhankelijkheidsrelaties. 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is op zoek naar een:

Vertrouwensarts
(24 uur per week)

Je bent welkom in een fijne, professionele en eigentijdse omgeving. Met je betrokken collega’s en samenwerkende (keten)partners lever je een bijdrage aan de duurzame aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je hebt aan een half woord genoeg en kunt goed relativeren. Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en je past je snel aan bij veranderingen. Je hebt een natuurlijke interesse voor de organisatie en je vindt het leuk om je optimaal in te zetten en om met jouw bijdrage medewerkers te laten excelleren. Jij hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Veilig Thuis werkt vanuit drie kernwaarden:
1. Lerend
2. Samenwerkend
3. Zelforganiserend

Wat ga je doen?
Binnen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland geeft de vertrouwensarts advies en ondersteuning aan met name de (para)medische sector. Ook neem je vanuit deze sector meldingen aan.
Samen met de Medewerker Veilig Thuis onderzoek je meldingen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld en je voert diagnostische-, interventie- en confrontatiegesprekken met betrokkenen.
Het verifiëren, beoordelen en interpreteren van specifieke medische gegevens en het plaatsen van deze gegevens in de context met vertaling naar de veiligheidsinschatting behoort eveneens tot de taken. 
Daarnaast adviseer en ondersteun je medewerkers.
Je neemt deel aan het Multi Disciplinair Overleg en brengt daar jouw specifieke sociaal-medische kennis in. Je onderhoudt de contacten met het regionale (para)medische netwerk; o.a. door deelname aan werkgroepen in regionale ziekenhuizen. Daarnaast geef je voorlichting aan deze beroepsgroepen.

Verder neem je deel aan de achterwachtfunctie betreffende de 24-uurs bereikbaarheid van Veilig Thuis in de provincie Gelderland.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen deskundigheidsbevordering en levert een bijdrage aan de deskundigheid van de betrokken collega’s van Veilig Thuis. Daarnaast lever je een bijdrage aan het beleid ten behoeve van de kwaliteit van de organisatie.

Wat heb je in huis?
Je bent:

 • BIG-geregistreerd arts
 • bereid om je te scholen en registreren via de beroepsvereniging van vertrouwensartsen (VVAK); als de nieuwe opleiding tot arts M&G van start gaat zal de scholing en registratie via deze opleiding lopen
 • stressbestendig, flexibel en in staat tot werken in teamverband
 • in het bezit van een rijbewijs en auto

Je hebt:

 • affiniteit met en kennis van de problematiek rond mishandeling in afhankelijkheidsrelaties
 • relevante werkervaring
 • kennis van specialistische vakgebieden zoals (kinder)psychiatrie, forensische geneeskunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde
 • goede communicatieve vaardigheden, vermogen tot samenwerking met andere disciplines, inventiviteit en improvisatievermogen

Dit breng je mee
Deze kerncompetenties zijn bij jou goed ontwikkeld:

 • Leervermogen;
  je bent in staat zelfstandig complexe informatie tot je te nemen en deze te integreren in je eigen werkwijze. Je krijgt graag feedback op het eigen handelen teneinde dit te kunnen verbeteren. Je leert snel van eigen fouten. Je verdiept je grondig in zaken die te maken hebben met de eigen functie en je benut de opgedane kennis voor de eigen organisatie.
 • Prestatievermogen;
  je stelt hoge kwaliteitseisen en zorgt dat collega’s deze erkennen. Je wijst collega’s op eventuele slordigheden en nonchalance. Je signaleert lacunes in eigen kennis en vaardigheden en onderneemt actie om deze aan te vullen.
 • Probleemanalyse;
  je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie, zoekt relevante gegevens en legt hiertussen de verbanden en ziet mogelijke oorzaken van de problemen. Je onderscheidt hoofd- van bijzaken en gaat hierbij nauwkeurig te werk. Je trekt gegronde conclusies uit de beschikbare informatie.
 • Zelfontwikkeling;
  je bent in staat op constructieve wijze en in overleg met collega’s , direct betrokkenen, professionals en ketenpartners te reflecteren op je eigen normatieve kader en beroepsmatig handelen. Je bent kritisch op je eigen handelen en leert (actief) van feedback en de eigen professionele grenzen worden niet overschreden.
 • Aandacht voor details; je kan consistent en effectief omgaan met detailinformatie. Je blijft alert en geconcentreerd. Je kan langdurig omgaan met inhoudelijk materiaal. Je ordent gegevens met oog voor relevante details.

Welke wensen hebben we?
Dat je het vermogen hebt om:

 • te werken in complexe en escalerende situaties
 • kritisch naar je eigen handelen te kijken en hierin te willen leren
  Dat je:
 • proactief en besluitvaardig bent
 • goede communicatieve vaardigheden bezit. Je bent verbindend naar partners in de keten en coachend en ondersteunend voor de medewerkers Veilig Thuis
 • doorlopend streeft naar kwaliteitsverbetering en dit ook bij anderen weet te stimuleren
 • kennis hebt van mensen met verschillende etnische achtergronden

Wat bieden wij?
Een dienstverband van 24 uur per week en inschaling in de cao jeugdzorg in schaal 12. Verder gelden de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bepaald in de cao jeugdzorg.

Welk soort dienstverband krijg je van ons?
Wij bieden je een jaarcontract aan waarbij dit contract, bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, na een jaar wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Heb je na het lezen van bovenstaand profiel vragen over de functie? Neem dan contact op met Lia Jak of Jet van Domselaar, Vertrouwensarts. Zij zijn bereikbaar via: 088 500 1100.

Ben je enthousiast en wil je reageren op deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan naar sollicitaties@veiligthuisnog.nl, onder vermelding van de vacaturenaam.

De Talent Motivatie Analyse (TMA) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Vanzelfsprekend wordt acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs gesteld.


Vacature is open, sollicitanten welkom
Afdrukken Terug
Categorieën: Vacatures Jeugd

Open Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden 11 november 2019

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden

De afdeling jeugdgezondheidszorg in de GGD Hollands Midden (GGD HM) is volop in ontwikkeling en heeft een actieve rol binnen het sociaal domein van de gemeenten in onze regio. Dit vraagt een actieve aanpak binnen en buiten de organisatie, waarvoor kennis van het jeugd domein een belangrijke voorwaarde is. Omdat twee van onze gewaardeerde collega’s een nieuwe uitdaging aangaan zoeken we zo spoedig mogelijk aanvulling op het managementteam Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn 18 oktober 2019

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn

CJG Apeldoorn, passende hulp voor elk kind

Het CJG in Apeldoorn heeft vier laagdrempelige inlooppunten waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Ouders en kinderen kunnen gratis gebruik maken van informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien, d.m.v. (groeps)voorlichting, cursussen en  opvoedspreekuren binnen het CJG en in verschillende huisartspraktijken. Het overgrote deel van de kinderen van 0 - 19 jaar in Apeldoorn wordt binnen het CJG gezien door de JGZ.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam 18 oktober 2019

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Het cluster Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-23 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een Jeugdarts, 24-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan. Wil je dat kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en regio Amstelland? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 17 oktober 2019

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

“Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis”

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Voor deskundig advies en ondersteuning en/of het doen van een melding. 

Veilig Thuis is voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) geweld binnen afhankelijkheidsrelaties. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden 15 oktober 2019

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden

Je werk is net zo divers als de jeugd zelf

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam 7 oktober 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam

De doelstelling van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam-Amstellanden is het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD zoekt voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg meerdere jeugdverpleegkundigen voor 24 – 36 uur per week. Zo’n 400 enthousiaste medewerkers uit diverse disciplines zetten zich hiervoor in. Dit zijn artsen, verpleegkundigen, logopedisten, doktersassistenten en OKT-assistenten. Zij werken vanuit 28 vestigingen verdeeld over Amsterdam en de regio Amstelland. Wil je dat alle kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en de regio Amstelland? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 22 september 2019

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Gezocht: een onmisbare schakel in de Jeugdgezondheidszorg

Als Jeugdarts kom je te werken bij één van de teams binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 24-36 uur. JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam 15 mei 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een jeugdverpleegkundige, 0-4 jaar en 12-19 jaar, 32-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan en zie je als een uitdaging. Werk samen met ouders en jeugdigen, vanuit de nieuw ingerichte multidisciplinaire Ouder- en Kindteams. 

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Hulp bij vacatures

Laat Captise jouw (jeugd)vacatures ook verspreiden naar meer dan 20.000 jeugdprofessionals. We zetten diverse podia en kanalen in, waaronder een tweewekelijkse JGZ-nieuwsbrief (meer dan 6.500 abonnees). Wil je informatie over verdere mogelijkheden om je vacature te vervullen? Neem contact op met Captise per e-mail (o.v.v. informatie vacatures.JGZ) of meld je vacature online aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele, geplaatste, vacatures? Meld je dan aan voor de tweewekelijkse JGZ-Nieuwsbrief.

Eerdere vacatures JGZ (niet meer actueel)

 • Vertrouwensarts Samen Veilig Midden-Nederland
 • Vacature Medewerker Basisteam CJG De Bilt
 • Vacature Vertrouwensarts Sociaal Crisis Plan Aruba
 • Jeugdverpleegkundigen bij GGD Amsterdam
 • Arts JGZ bij Careyn Jeugd en Gezin
 • Adviseur Collectieve Opvoedondersteuning Volksgezondheid Utrecht
 • Manager ZuidZorg JGZ B.V.
 • Regiocoördinator VOG NSDSK
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant
 • Directeur SOGEON
 • Jeugdarts of Kinder(revalidatie)arts Vogellanden
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis IJsselland
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Drenthe
 • Manager Jeugdgezondheidszorg Vérian
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Hollands Midden
 • Teamcoach Jeugdgezondheidszorg JGZ Z-Holland West
 • Jeugdarts op St Maarten
 • Strategisch Beleidsontwikkelaar GGD Limburg Noord
 • Teamcoördinator CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdverpleegkundigen 4-18 Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundige GGD Haaglanden
 • Stafarts bij ZuidZorg en Zorgboog
 • Teammanager Jeugd bij Volksgezondheid Utrecht
 • Stafarts bij MeanderGroep
 • Jeugdartsen Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdarts STMR
 • Centraal adviserend arts bij Kind en Gezin Brussel
 • Jeugdverpleegkundige Voorzorg bij Volksgezondheid Utrecht
 • Verpleegkundigen ADO bij GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundigen Rivas Zorggroep
 • Sociaal verpleegkundigen GGD Regio Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdarts bij JGZ Kennemerland
 • Verpleegkundige JGZ 0-19 bij JGZ ZHW
 • Verpleegkundig specialist voor JeugdGGZ
 • 2 artsen JGZ 0-4 bij GGD Groningen
 • Teammanagers JGZ
 • Psychiater voor JeugdGGZ
 • Jeugdartsen 0-19 bij GGD Twente
 • Senior adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • CJG-manager in Midden Delfland
 • Vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Manager JGZ bij GGD Hollands-Midden
 • Jeugdarts bij GGD Drenthe