Vacature

Vacature ANIOS voor Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant

 • 29 maart 2019
 • Weergaves: 460

Vacature ANIOS voor Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant
Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Werken bij Veilig Thuis betekent actief zijn in een sterk veranderende, variërende, uitdagende en innovatieve omgeving. Ben jij diegene die graag in dergelijke omgevingen werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een ANIOS voor Vertrouwensarts voor 32-36 uur.  

Veilig Thuis Midden-Brabant is op zoek naar een vertrouwensarts met passie voor het stoppen en voorkomen van (herhaald) geweld  die uitziet naar een uitdagende werkomgeving waarin intensief wordt samengewerkt met lokale teams, de medische keten, de veiligheidsketen en zorgaanbieders. Naast de reeds werkende vertrouwensarts zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een: 


ANIOS-plek voor Vertrouwensarts  
32-36 uur per week  
Vacaturenummer 2019-02   
  
We dagen een basisarts uit om te solliciteren voor een ANIOS-plek binnen onze organisatie. 


Organisatie en arbeidsomstandigheden  
Veilig Thuis is er voor iedereen. Burgers en professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. 
  
Werken bij Veilig Thuis betekent dat je gedreven bent om samen met je collega’s, externe professionals en ketenpartners, situaties van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling te onderzoeken en te zoeken naar mogelijkheden die leiden tot verbetering van de veiligheid van de cliënten.  Bij Veilig Thuis werken experts op het gebied van de aanpak  van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Bij Veilig Thuis Midden-Brabant werken casemanagers in de front-office en de backoffice. Daarnaast zijn er gedragswetenschappers, een werkbegeleider, administratief medewerkers, een directiesecretaresse, een collega Vertrouwensarts en een arts-assistent werkzaam. De directeur en twee teammanagers vormen het managementteam.  
  
De functie  
Bij medische aspecten in casussen ben jij altijd betrokken en je werkt nauw samen met je collega Vertrouwensarts, gedragswetenschappers en werkbegeleider binnen het Team Inhoudelijke Ondersteuning (TIO). Daarnaast heb je een goede samenwerking met de vertrouwensartsen in Zuid-Nederland.   
  
Als ANIOS vertrouwensarts heb je de volgende taken, onder supervisie van de vertrouwensarts:  

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor collega medici die te kampen krijgen met moeilijke situaties waarin vermoedens spelen van geweld in afhankelijkheidsrelaties;  
 • Je beoordeelt, op verzoek van collega (para)medici, casuïstiek en adviseert deze collega’s in de stappen die men kan nemen;  
 • Je adviseert intern de casemanagers en gedragswetenschappers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers en over de te ondernemen vervolgstappen in een casus met medisch aanverwante problematiek;  
 • Je bewaakt mede de voortgang van het plan van aanpak en ondersteunt de casemanager op medische aspecten daarin;  
 • Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van alle betrokkenen in het gezinssysteem;  
 • Je stelt de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind, de volwassenen en de ouderen bepalend is voor de totale problematiek vast;   
 • Je doet medisch/ lichamelijk onderzoek indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen en beoordelen van toegebracht lichamelijk letsel. Hierbij leg je het letsel vast, en onder supervisie van de vertrouwensarts duid je het letsel. Zo nodig schakel je externe specialisten in bij bijvoorbeeld seksueel geweld, ( voor forensische rapportage of bij het duiden van letsel bij kinderen (LECK, landelijk expertise centrum kindermishandeling );  Centrum seksueel geweld
 • Je vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe in overleggen en voorlichtingen (o.a. in reguliere overleggen met ziekenhuizen en huisartsen);  
 • Je neemt deel aan diverse multidisciplinaire overleggen zowel binnen als buiten de organisatie;  
 • Je levert een belangrijke bijdrage in de beleids- en kennisontwikkeling op jouw eigen (medisch) expertisegebied;  
 • Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici buiten de organisatie;  
 • Je participeert in overleggen met de officier van justitie, bij (verdenking op) strafbare feiten in lopende zaken bij Veilig Thuis.    
 • Je registreert eigen werkzaamheden, maakt verslag op en stelt – zo nodig – rapportages op;   

Opleidings- en werkervaringseisen:  

 • Afgeronde geneeskunde opleiding met BIG registratie 
 • Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden, of daartoe bereid in te leren;  
 • Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis, of daartoe bereid in te leren;  
 • Basiskennis in forensische letselduiding, of daartoe bereid in te leren;  

Verder vragen we dat jij jezelf herkent in onderstaande persoonskenmerken:  

 • Je hebt een krachtige en positieve uitstraling;  
 • Je bent enthousiast en ‘eager to learn’;  
 • Je hebt passie voor situaties waarin geweld een rol speelt in de afhankelijkheidsrelaties;  
 • Je stelt vragen, bent rationeel en vraagt om feitelijke onderbouwing; 
 • Je bent stressbestendig;  
 • Je bent flexibel en bereid tot overwerken als de situatie daarom vraagt;  
 • Je kan een oordeel vormen op basis van relevante en concrete gegevens,  
 • Je bent sociaal vaardig;   
 • Je bent vaardig in het verstrekken van informatie en adviezen richting collega’s;
 • Je hebt het vermogen om te relativeren; 
 • Je kan gestructureerd  werken in chaotische situaties.
 • Je stelt je begeleid baar op
 • Je bent je bewust dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de collega VA van VT Midden-Brabant. 

Wij bieden  
Veilig Thuis biedt een dynamische omgeving, waarin veel nog in ontwikkeling is en je zelf initiatief kunt nemen. Als ANIOS word je optimaal ondersteund in de dagelijkse praktijk en in het volgen van scholing. Daarnaast werk je nauw samen met je supervisor, onze vertrouwensarts, en de andere vertrouwensartsen in de regio.   

Wij bieden een kostbare werkervaring, die met name erg waardevol is voor artsen met ambities richting o.a. de kindergeneeskunde, huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde,  ouderengeneeskunde en gehandicaptenzorg. Je leert een inschatting te maken van onveilige situaties in afhankelijkheidsrelaties en je oefent met systemisch denken. Daarnaast doe je ervaring op met slecht nieuwsgesprekken en het samenwerken met ketenpartners. Ook doe je nuttige basiskennis op, op het gebied van forensische geneeskunde. 
  
Je wordt bij Veilig Thuis Midden-Brabant hiërarchisch aangestuurd door de Teammanager van het Team Inhoudelijke Ondersteuning. Veilig Thuis Midden-Brabant biedt een urencontract voor 32 uur per week. Daarnaast behoort een fulltime dienstverband in samenwerking en afstemming met Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant tot de mogelijkheden.  
  
Het betreft in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij goed functioneren en bij ongewijzigde organisatieomstandigheden is er  de  mogelijkheid om het contract te verlengen. 
  
Rechtspositie conform CAO Jeugdzorg, , schaal 11 (maximaal 4707.94 bruto per maand).  Daarnaast kent de CAO een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.   
  
Procedure  
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Patricia van de Graaf (Teammanager), 06 13 24 62 11 of bij Lisette Huffmeijer, Vertrouwensarts, 06 – 81 41 30 83. Informatie over de procedure is te verkrijgen bij Margit Dekkers, M.Dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl  Voor informatie over Veilig Thuis Midden-Brabant zie www.veiligthuismiddenbrabant.nl.   
Het is ook een mogelijk om een dag mee te lopen met de Vertrouwensarts.   

SOLLICITATIE
De reactie, vergezeld van een CV en motivatiebrief, kan gemaild worden naar sollicitatie@veiligthuismiddenbrabant.nl  Dit onder vermelding van het vacaturenummer 2019-02


Vacature is open, sollicitanten welkom
Afdrukken Terug
Categorieën: Vacatures Jeugd

Open Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Hollands Midden, Zuidplas

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Hollands Midden, Zuidplas 18 april 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Hollands Midden, Zuidplas

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van de GGD HollandsMidden staat voor de gezonde ontwikkeling van alle kinderen in een veilige omgeving. PZJ adviseert de gemeenten in de regio Hollands Midden bij hun beleidsontwikkeling. We werken vanuit de visie op positieve gezondheid: eigen kracht, vermogens en competenties staan voorop en we doen wat nodig is. De Jeugdgezondheidszorg volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en participeert in zorg- en beleidsnetwerken. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn voeren de JGZ-medewerkers hun werkzaamheden op een aantal decentrale locaties uit. Er is een vacature voor jeugdverpleegkundige, 24 (eventueel meer) uur per week. Reageer voor 10 mei a.s.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Hollands Midden, Leiderdorp

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Hollands Midden, Leiderdorp 16 april 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Hollands Midden, Leiderdorp

De sector PZJ van de GGD Hollands Midden is voor de regioLeiderorp op zoek naar een Jeugdverpleegkundige voor 24 uur per week, waarvan 8 uren t.b.v. de flexpool. Je werk is net zo divers als de jeugd zelf. We werken vanuit de visie op positieve gezondheid: eigen kracht, vermogens en competenties staan voorop en we doen wat nodig is. Reageer voor 10 mei a.s.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Manager ZuidZorg JGZ

Vacature Manager ZuidZorg JGZ 15 april 2019

Vacature Manager ZuidZorg JGZ

Gezonde en gelukkige kinderen, daar staan wij voor. We volgen alle kinderen van 0-4 jaar bij het opgroeien. En begeleiden hun ouders bij het opvoeden als het nodig is. Zo dragen we bij aan een goede start. Het huidige managementteam, bestaande uit drie managers en de directeur, vormt samen met de specialisten het ‘ondersteuningsteam’ van de JGZ. De vraag en ondersteuning van zelforganiserende teams en professionals wordt door dit team beantwoord c.q. ingevuld. Geen vraag is te gek en beantwoording vraagt om een positieve ondersteunende grondhouding van de collega’s in het ondersteuningsteam. ZuidZorg zoekt een manager JGZ B.V., voor 28 uur per week. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Regiocoördinator VOG bij NSDSK

Vacature Regiocoördinator VOG bij NSDSK 11 april 2019

Vacature Regiocoördinator VOG bij NSDSK

Werken bij de NSDSK, is werken bij een betrokken en ambitieuze kennisorganisatie waar cliënt en medewerker centraal staan. NSDSK wil ‘de beste zorg dichtbij huis leveren’. NSDSK is landelijk expert in ‘taal en gehoor’ voor jonge kinderen van 0-6 jaar en regionaal voor jonge kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 

De NSDSK heeft 4 afdelingen: Vroegtijdige Onderkenning van kinderen met Gehoorstoornissen (VOG), Vroegbehandeling (VB), Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN), en Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdartsen bij GGD Hollands Midden 10 april 2019

Vacature Jeugdartsen bij GGD Hollands Midden

De sector PZJ van de GGD Hollands Midden is voor de regio's Bodegraven, Gouda en de Krimpenerwaard op zoek naar een Jeugdarts voor 20, 18 (of 24), respectievelijk 32 uur per week. Tot meer uren combineren met werk voor de invalpool is bespreekbaar. Je werk is net zo divers als de jeugd zelf. We werken vanuit de visie op positieve gezondheid: eigen kracht, vermogens en competenties staan voorop en we doen wat nodig is. Reageer voor 19 april a.s.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature ANIOS voor Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant

Vacature ANIOS voor Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant 29 maart 2019

Vacature ANIOS voor Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant

Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Werken bij Veilig Thuis betekent actief zijn in een sterk veranderende, variërende, uitdagende en innovatieve omgeving. Ben jij diegene die graag in dergelijke omgevingen werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een ANIOS voor Vertrouwensarts voor 32-36 uur.  
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant 29 maart 2019

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant

Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Werken bij Veilig Thuis betekent actief zijn in een sterk veranderende, variërende, uitdagende en innovatieve omgeving. Ben jij diegene die graag in dergelijke omgevingen werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een Vertrouwensarts voor 32-36 uur. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 GGD Limburg-Noord

Vacature Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 GGD Limburg-Noord 28 maart 2019

Vacature Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 GGD Limburg-Noord

GGD Limburg-Noord heeft een vacature voor een Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar. 0,6-1,0 fte. Je bevordert een gezonde ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar vanuit sociaal medisch perspectief, conform het basistakenpakket JGZ. Voor een basisarts (bij voorkeur geregistreerd als jeugdarts KNMG of arts M&G).

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden 27 maart 2019

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden heeft een vacature voor Jeugdarts 4-18 aar, minimaal 24 uur per week. De JGZ heeft alle kinderen van 0-18 jaar in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) en gaan uit van hun eigen kracht. Daarbij geven we extra aandacht en zorg aan ouders en kinderen die dat nodig hebben. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 GGD Limburg-Noord

Vacature Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 GGD Limburg-Noord 27 maart 2019

Vacature Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 GGD Limburg-Noord

GGD Limburg-Noord heeft een vacature voor een Arts Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar. 0,6-1,0 fte. Je bevordert een gezonde ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar vanuit sociaal medisch perspectief, conform het basistakenpakket JGZ. Voor een basisarts (bij voorkeur geregistreerd als jeugdarts KNMG of arts M&G).
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts CJG Den Haag

Vacature Jeugdarts CJG Den Haag 22 maart 2019

Vacature Jeugdarts CJG Den Haag

Je bent onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin. Je wordt aangestuurd door een teammanager van de locatie waar je werkzaam bent.
Het CJG in Den Haag is er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Binnen het CJG werken de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulpverlening nauw samen. Ben jij de jeugdarts waarbij de Haagse gezinnen en jongeren in goede handen zijn? Welkom nieuwe jeugdarts bij het Centrum Jeugd en Gezin!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij GGD Zuid Limburg

Vacature Jeugdarts bij GGD Zuid Limburg 19 maart 2019

Vacature Jeugdarts bij GGD Zuid Limburg

GGD Zuid Limburg heeft, per direct, een vacature voor Jeugdarts. Fulltime of parttime, minimaal 21,6 uur per week. Onze JGZ is voortdurend in beweging en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn daar aanwezig waar de jeugd is: op school en in de wijk. Reageer snel! 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 12- bij GGD Hollands Noorden

Vacature Jeugdarts 12- bij GGD Hollands Noorden 14 maart 2019

Vacature Jeugdarts 12- bij GGD Hollands Noorden

De GGD Hollands Noorden werkt voor de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. Het team Jeugdgezondheidszorg heeft een vacature voor Jeugdarts 12-, 24-32 uur per week. Je geeft mede uitvoering aan de zorg van 0-12-jarigen en hun ouders/opvoeders. Kun je ook nog goed luisteren en heb je geduld, respect, inlevingsgevoel, tact en overtuigingskracht, solliciteer dan!  

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden 27 februari 2019

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden heeft alle kinderen van 0-18 jaar in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) en gaan uit van hun eigen kracht. Daarbij geven we extra aandacht en zorg aan ouders en kinderen die dat nodig hebben.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature voor Vertrouwensarts Veilig Thuis in West-Holland, die veiligheid en geborgenheid voorop wil plaatsen

Vacature voor Vertrouwensarts Veilig Thuis in West-Holland, die veiligheid en geborgenheid voorop wil plaatsen 14 januari 2019

Vacature voor Vertrouwensarts Veilig Thuis in West-Holland, die veiligheid en geborgenheid voorop wil plaatsen

Dat is een echte uitdaging! EN je kunt zoveel goeds doen! Het vergt wel veel van je inzet en capaciteiten. Word jij Vertrouwensarts? Namens een opdrachtgever in het westen van het land zoeken we kandidaten voor de functie van Vertrouwensarts bij een Veilig Thuis-organisatie. 24 tot 36 uur. Je salariering zit in schaal 12. Je bent er niet alleen voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals. Samen creëer je een plek waar veiligheid en geborgenheid voorop staan. 

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

Hulp bij vacatures

Laat Captise jouw (jeugd)vacatures ook verspreiden naar meer dan 20.000 jeugdprofessionals. We zetten diverse podia en kanalen in, waaronder een tweewekelijkse JGZ-nieuwsbrief (meer dan 6.500 abonnees). Wil je informatie over verdere mogelijkheden om je vacature te vervullen? Neem contact op met Captise per e-mail (o.v.v. informatie vacatures.JGZ) of meld je vacature online aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van actuele, geplaatste, vacatures? Meld je dan aan voor de tweewekelijkse JGZ-Nieuwsbrief.

Eerdere vacatures JGZ (niet meer actueel)

 • Manager ZuidZorg JGZ B.V.
 • Regiocoördinator VOG NSDSK
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant
 • Directeur SOGEON
 • Jeugdarts of Kinder(revalidatie)arts Vogellanden
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis IJsselland
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Drenthe
 • Manager Jeugdgezondheidszorg Vérian
 • Vertrouwensarts Veilig Thuis Hollands Midden
 • Teamcoach Jeugdgezondheidszorg JGZ Z-Holland West
 • Jeugdarts op St Maarten
 • Strategisch Beleidsontwikkelaar GGD Limburg Noord
 • Teamcoördinator CJG Capelle ad IJssel
 • Jeugdverpleegkundigen 4-18 Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundige GGD Haaglanden
 • Stafarts bij ZuidZorg en Zorgboog
 • Teammanager Jeugd bij Volksgezondheid Utrecht
 • Stafarts bij MeanderGroep
 • Jeugdartsen Volksgezondheid Utrecht
 • Jeugdarts STMR
 • Centraal adviserend arts bij Kind en Gezin Brussel
 • Jeugdverpleegkundige Voorzorg bij Volksgezondheid Utrecht
 • Verpleegkundigen ADO bij GGD Hollands Midden
 • Jeugdverpleegkundigen Rivas Zorggroep
 • Sociaal verpleegkundigen GGD Regio Utrecht
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Amsterdam
 • Jeugdverpleegkundigen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdartsen GGD Hart voor Brabant
 • Jeugdarts bij JGZ Kennemerland
 • Verpleegkundige JGZ 0-19 bij JGZ ZHW
 • Verpleegkundig specialist voor JeugdGGZ
 • 2 artsen JGZ 0-4 bij GGD Groningen
 • Teammanagers JGZ
 • Psychiater voor JeugdGGZ
 • Jeugdartsen 0-19 bij GGD Twente
 • Senior adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • CJG-manager in Midden Delfland
 • Vertrouwensarts Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Manager JGZ bij GGD Hollands-Midden
 • Jeugdarts bij GGD Drenthe