Aanmelden vacature

Meld hier je vacature aan. We kunnen op twee manieren helpen om die te vervullen:
[a] vacaturedistributie
Voor slechts €495 ex btw bereikt je met de podia en kanalen van Captise zo'n 25.000 mensen,  van leidinggevende en beleid/staf tot (vooral) zorgprofessionals, in de zorg.  Sterk lagere prijs bij inkoop van 3 of meer vacaturedistributies. Informeer!
[b] werving en selectie
Met een brede, slimme werving, vinden we kandidaten en zorgen voor een professionele (voor)selectie en zorgvuldige screening en profiel-interviews van kandidaten. Kosten: offertebasis

Je kunt je vacature inbrengen via onderstaand formulier; je kunt dit ook doen per e-mail naar info@captise.nl. Bel 06 5159 3539.


Meld je keuze:
alleen vacature distribueren of meer/andere W&S-hulp
We nemen dan contact op.

Verstuur