Privacystatement Captise

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Captise alleen voor het doel waarmee je ze hebt achtergelaten.

Hoe gaat Captise om met je persoonsgegevens?

Captise gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een nieuwsbrief, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere zaken toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat Captise jouw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van informatie van derden door die derden.


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die je zelf actief heeft achtergelaten. 

Als je het niet eens bent met ons privacybeleid kunnen we je account uit ons bestand verwijderen. Afmelden voor onze nieuwsbrieven kan onderaan de nieuwsbrief. Na afmelding voor onze nieuwsbrieven worden je persoonsgegevens verwijderd uit onze administratie.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van Captise. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de AVG. Kijk voor meer informatie over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.