Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Snel naar ...

> ga naar vacatures voor Jeugd/JGZ
> ga naar vacatures voor Zorg 
> ga naar Agenda Jeugd of
> ga naar 
Agenda Zorg 

Nieuws

Biopsycholoog Martine Delfos: "Miskennen vaderrol werkt foutdiagnoses in de hand”

 • 10 juni 2015
 • Weergaves: 9957
 • 12 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
Biopsycholoog Martine Delfos: "Miskennen vaderrol werkt foutdiagnoses in de hand”

Diversiteit in de opvoeding zorgt voor een complete ontwikkeling van kinderen. “Dit betekent dat de vaderrol net zo belangrijk is als die van de moeder, benadrukt Martine Delfos. “Helaas is de rol van mannen de laatste decennia meer en meer op een zijspoor beland. De gevolgen daarvan zijn onder meer zichtbaar in de enorme toename van de foutdiagnoses van onder andere autisme en ADHD de laatste jaren.” Een artikel, overgenomen uit het Vakblad Vroeg.

Baby’s, zowel jongetjes als meisjes, worden geboren in totale kwetsbaarheid. Door die ‘inprint’ van hulpeloosheid, ‘aidant’, leer je als kind jaar in jaar uit ‘ik ben kwetsbaar’. “Dit geldt voor beide geslachten”, zegt biopsycholoog Martine Delfos. “Je bent pas veilig als je met iemand leeft die je kent met je pokkenhumeur ‘s ochtends en nog steeds om je geeft. Vanuit dit perspectief heb je dus behoefte aan een partner voor heel lang. Je hebt een basis nodig om te kunnen functioneren en autonoom te zijn. Maar voor het zover is, kan er vanaf de geboorte van alles misgaan.”

Beide rollen doen ertoe
Martine Delfos, werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, therapeut, docent en schrijfster, is onder andere gespecialiseerd in autisme, traumaverwerking en eetstoornissen. Al jarenlang hamert zij erop dat de inbreng van mannen in de opvoeding net zo belangrijk is als die van vrouwen. “De man heeft de neiging het nest te beschermen, met als basale strategie ‘fight or flight’. Vrouwen hebben andere strategieën, waaronder ‘nice or victim’, zij doen juist aardig om niet te worden aangevallen of stellen zich op als slachtoffer om te worden beschermd. Voor de opvoeding van kinderen is het absoluut noodzakelijk dat beide sekses vertegenwoordigd zijn. Dan krijg je als bagage bijvoorbeeld vier strategieën mee in plaats van twee. Je hebt die diversiteit in de opvoeding nodig om alles wat jij bent te kunnen ontwikkelen. Toch kunnen twee mannen of twee vrouwen heel goed een kind opvoeden, mits zij zich bewust zijn dat de andere sekse geïntroduceerd moet worden. In de praktijk gebeurt dit ook. Dat weten homoseksuele stellen namelijk heel goed. Veelal beter zelfs dan heteroseksuelen, want die hebben minder de neiging om de andere sekse in te schakelen als ze alleen zijn. Om die reden hebben jongetjes van gescheiden ouders, waarvan de vader het huis uit is gestuurd, het extra zwaar. Zij ervaren dat hun sekse blijkbaar ‘verkeerd’ is. Dat gaat ten koste van de ontwikkeling van het kind.”

Ontkenning
De vaderspecialiteit is vooral merkbaar in de hechting. Dat is lange tijd ontkend. “De onderzoeker die dit aantoonde, is in de ban gedaan. Die mocht niet publiceren. De teneur is en was dat verschil in sekse niet belangrijk is en dat de moeder in de opvoeding het belangrijkst is, met name de eerste drie jaar. Pas daarna is het kind geïnteresseerd in de vader.” Dat is volgens Delfos onjuist. “De man mag in die eerste jaren van de vrouw vaak niet echt zijn aandeel nemen in de opvoeding. Op zich is dit een natuurlijke reactie, want de moeder moet haar pasgeboren kind aan zich hechten en zorgen dat het kind laat weten wat het nodig heeft. Ze moet een sterke band bouwen. Dus duwt de moeder de vader een beetje opzij. Maar vaders geven ook dingen die ongelofelijk nodig zijn. Die brengen het kind bijvoorbeeld een beetje in gevaar. Ze gooien baby's de lucht in, terwijl de moeders roepen ‘pas op, pas op’. En dat is nodig. De moeder geeft aan ‘ik zorg voor je, wees maar niet bang’, terwijl de vader laat weten ‘ja, het is een beetje ingewikkeld in de wereld, maar ik ben er voor je’. Twee heel verschillende boodschappen dus. Het feit dat de praktijk uitwijst dat vaders vaak minder aanwezig zijn, maakt niet uit. Een kind vindt dat helemaal niet erg, als hij er maar is wanneer het er op aan komt.”

Emancipatie boosdoener
Het feit dat we zo moeilijk blijven doen over de vraag of de man wel een rol heeft in de opvoeding, komt door hoe de emancipatie heeft vorm gekregen. Die steunt op het idee dat mannen en vrouwen precies hetzelfde zijn. “Niet dus”, beklemtoont Delfos. “Gevolg van de emancipatie is juist dat de laatste decennia de rol van de moeder wordt overgewaardeerd en die van de vader wordt onderschat.”

Natuurlijk is het seksistisch om de vrouw vast te pinnen op de ene rol en de man op de andere. Maar er is evolutionair een noodzaak voor rolinwisselbaarheid aan te wijzen. De hersenen zijn volgens Delfos ontwikkeld in een voorkeurstructuur. “Er is niets tegen voorkeur voor een bepaalde rol, integendeel specialisatie en diversiteit zijn nuttig. Over die verschillen praten, ligt gevoelig. Mensen vinden het moeilijk om ongelijkheid en gelijkwaardigheid tegelijk te beseffen. Beide rollen zijn nodig. Een kind ontwikkelt identiteit via ‘net als ik’ - de eigen sekse - en ‘niet als ik’ - de andere sekse. Echte emancipatie betekent dat je naar de kwaliteiten van beide kijkt.”

Oorlogje spelen
Om haar betoog te illustreren, wijst Delfos op het feit dat oorlogje spelen iets is wat vrouwen vaak belachelijk vinden. “Allemaal agressief gedoe in hun ogen.” Zij ontwikkelde in de loop der tijd steeds meer inzicht in de betekenis van doen-alsof-spel. “Oorlogje spelen betekent ellenlange discussies tussen de kinderen over de spelregels. Bijvoorbeeld over hoe lang je dood valt. Heb je twee tellen afgesproken en iemand stapt al na één tel overeind, dan wordt het spel direct stilgelegd: ‘Je hebt je niet aan de regels gehouden’, klinkt het dan. Vrouwen willen wel beschermd worden in dat donkere steegje, maar staan er niet bij stil dat jongens dit dan moeten leren. Het doen-alsof-spel ‘Oorlogje spelen’ - in werkelijkheid, niet in games - is uiteindelijk het meest pacifistische wat er is. Het gaat over gehoorzaamheid in de groep, over je verlies leren accepteren en over winnen tót de grens van schade. Hierdoor ontdekken jongetjes dat mensen moeten gehoorzamen en leren zij in groepsverband te functioneren, burgerschap dus. Meisjes doen hetzelfde door schooltje te spelen. Maar je zou je kind er onmiddellijk vanaf halen als een school echt zo was als in hun spel. Traumatiserend. Het is buitengewoon agressief hoe meisjes dat doen en voorbij de grens van schade. Kwetsen en aan het huilen maken hoort er allemaal bij.”

Het verschil tussen de vader- en moederrol komt volgens Delfos ook duidelijk tot uiting bij ruzieachtig gedrag tussen jongetjes in een zandbak. “Vrouwen zeggen dan ‘hou op met vechten’, maar de kinderen antwoorden ’Het is niet vechten, maar stoeien’ en gaan gewoon door. Mannen reageren anders. Die kijken. Klopt het wel wat de kinderen aan het doen zijn? Kunnen ze het? Wanneer een kind niet voor zichzelf durft op te komen, dan moedigt hij aan. ‘Kom op, je kan het wel’. Zit er een kind tussen die zijn grenzen niet weet, dan zegt hij ‘hou op’. Als dit niet gebeurt, grijpt hij pas in omdat hij weet ‘dit kind kan het niet’. Het is fijn voor een kind om dit mee te maken. Het vormt je. Maar blijkbaar communiceren mannen dit niet goed genoeg, want vrouwen blijven denken dat het vechten is.”

C-r-a-s-h
Beide voorbeelden illustreren de noodzaak van de vaderrol in de opvoeding. Kwalijk gevolg van het feit dat vaders het erbij laten zitten, is een gebrek aan begrenzing. “Vrouwen zijn daar gewoon slechter in. Maar kinderen kunnen niet zonder. Als je niet begrenst, worden ze grenzeloos. Daarom hebben we bijvoorbeeld veel prinsjes en prinsesjes en weten gewoon niet wat we met ze aanmoeten. Dat komt omdat vrouwen de neiging hebben om kinderen positief te benaderen met complimentjes. Mannen hebben de neiging om te zien wat er niet goed is en dat meteen te vertellen. Hoeveel beter zou het niet zijn als je én kunt beschermen én gevaar kunt signaleren? Kinderen zijn zich voortdurend aan het aanpassen aan de wensen van hun ouders, ook al letten ouders er vaak op dat ze dat niet doen. Kinderen moeten hun ouders tegenwoordig vragen opgevoed te worden en dat doen ze via het grenzeloze gedrag. Als de vader het moeilijk vindt om tegen zijn vrouw in te gaan, biedt dat ruimte voor grenzeloos gedrag bij kinderen. Vroeger, zeg voor de oorlog, was de vader duidelijk de baas in het gezin. Dat was natuurlijk ook niet goed. Maar de rollen zijn nu weer de andere kant op overdreven. Het gaat er juist om dat je ieder z’n kwaliteiten gebruikt. Daarom is het ook zo lastig dat kinderen op de crèche, BSO en school vrijwel uitsluitend vrouwelijke leidsters en leerkrachten aantreffen. Dan missen zij immers een groot gedeelte van de dag de helft van de kwaliteiten die zij nodig hebben als bagage voor hun leven. Plus, en dat is veel erger, wordt typisch jongetjesgedrag vaak verkeerd geïnterpreteerd. Ik spel crèche als c-r-a-s-h, een neerstorting dus, omdat het niet altijd ideaal is voor kinderen en dat vinden ouders zelf ook vaak. Om die reden ben ik groot voorstander van een jaar ouderschapsverlof voor beide ouders.”

Overdaad aan diagnoses
Delfos laat weten dat het daadwerkelijk serieus nemen van de vaderrol veel implicaties heeft voor zorgprofessionals die werken met jonge kinderen en hun ouders en verzorgers. “Het onderwaarderen van de vaderrol heeft kwalijke effecten.” Belangrijkste is volgens haar een enorme toename van het aantal foute diagnoses op het gebied van met name autisme, ADHD, ODD en ADD. “Als alle rollen vanaf de geboorte evenwichtig een rol spelen in de opvoeding, verwacht ik dat dit soort diagnoses drastisch afneemt. Diagnostiek is ondanks alle testen mensenwerk. Omdat het overgrote deel van de zorgprofessionals vrouwen zijn, is de diagnostiek eerder eenzijdig. Dit laatste mag je niet zeggen, ook al doe ik het al jaren. Men vindt dit een onwelkom geluid. Overigens komt er mijns inzien een diagnosevloed aan die deze keer niet zo vol fouten is, namelijk de hechtingsstoornis. Hechting gaat over beschikbaarheid als het kind dat nodig heeft, niet zozeer over nabijheid. Ouders zijn tegenwoordig continu bezig met hun mobieltje en daardoor beduidend minder beschikbaar. Een beeldscherm is namelijk een ‘mind-snatcher’. Zo gaan kinderen leren dat grote mensen niet echt beschikbaar zijn. Dat is rampzalig voor het ontwikkelen van relaties en het lukt niet om de ernst hiervan door te laten dringen.”

Wat Delfos zorgprofessionals op het hart wil drukken, is dat zij zich moeten richten op normaliteit. “Ieder kind waar iets mee is, is toch voor het allergrootste deel normaal. Als je alleen kijkt naar wat afwijkt, dan kun je niet verbinden. Wees echt, wees eerlijk en maak contact, dat is de bodem voor alles.”

Auteur: Jan de Graaf
Met dank aan Vakblad Vroeg


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Jeugd Algemeen
Tags:

12 reacties op artikel "Biopsycholoog Martine Delfos: "Miskennen vaderrol werkt foutdiagnoses in de hand”"

13-6-2015 05:40

Heel goed dat aan deze belangrijke rol van de vader en mannelijke eigenschappen als voorbeeld en lerende invloed op opgroeiende kinderen en in beoordeling/diagnose van zorgelijke (conflict) situaties extra aandacht wordt gegeven.

De balans is hierbij inderdaad al enkele decennia zoek. Foutieve diagnoses en onjuiste focus en aanpak bij o.a. Jeugdbeschermers / jeugd behandelende instellingen (meerderheid vrouwelijke medewerkers) komen hierdoor helaas ook veelvuldig voor; zoals bij diagnose en aanpak van hoog-conflict (vecht)scheidingen waar kinderen langdurig het contact moeten ontberen met één van hun welwillende elders wonende ouder en familie-leden aan die zijde.


13-6-2015 13:42

Ouders (vooral ouders die gaan scheiden) zouden dit artikel moeten lezen!

Villa Pinedo, Kindbehartiger, mediators, kindercrèches, Kindercoaches, etc etc .... Zorg dat deze informatie onder de aandacht komt van ouders. Martine laat ons nadenken en leren begrijpen.


14-6-2015 12:44

Uit het hart gegrepen, Martine. Laten we het uitdragen en (voor)leven. En levendig doorvertellen waar we kunnen. Zoals jij dat al jaren met overtuiging en humor doet. Graag tot ziens.


14-6-2015 16:22

Ja, in nuances van harte mee eens! Het is zichtbaar.

Justine Starreveld, www.Mamazelf


14-6-2015 23:36

Helemaal mee eens dat de vaderrol zeker niet onderschat mag worden. Ook in situaties waarin het wat minder gaat met de vader. Hij blijft belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

Trouwens ook op scholen zie je dit verschijnsel dat er te weinig mannen zijn. Juist daar kunnen de mannelijke leraren de jongens mede- bevestigen in hun toekomstige mannenrol. Daar is niets macho aan maar geeft wel meer duidelijkheid.

Oorlogje spelen, stoeien en dat soort spellen zijn lichamelijke dingen waar jongens meer behoeften aan hebben dan meisjes. Dus laat beide sexen spelen op hun eigen manier! Moedig ze aan! Laat ze zich zelf zijn.


15-6-2015 13:44

dank voor dit artikel, een eye-opener voor ogen en oren die al open zijn. Intuitief voelt dit als een dieper weten. We weten dat de mensheid bestaat uit mannen en vrouwen. Door het specifieke, het eigene van beiden voor te leven krijgen kleine jongens en meisjes een mooi oefengebied om te worden wie ze zijn: mannen en vrouwen!


16-6-2015 09:40

goed artikel om te lezen, zou het graag verspreiden onder collega's als jeugdmaatschappelijk werker!


16-6-2015 18:37

Erg goed artikel. Ik trek dit ook door naar mijn functie als schoolmaatschappelijk werker en het signaal van vervrouwelijking in het (primair)onderwijs en de gevolgen daarvan in de aanpak van meiden/jongens.

Dit artikel creëert in mijn beleving een stuk bewustwording wat ik meeneem in de dagelijkse praktijk!


17-6-2015 10:18

Martine, Dank. Ik zie het bijna dagelijks. Jongetjes mogen niet stoeien, want het is "vechten".

Als ik jongens uitleg dat vechten pijn doet en dus niet mag, maar stoeien geen pijn doet en dus mag, dan snappen ze dat allemaal en zijn blij dat iemand hen dat duidelijk heeft gemaakt.

Ik denk een langzame tendens te zien in het Basdisonderwijs dat de mannelijke leerkracht weer terug gaat komen. Ik hoop dat dit doorzet.

Nogmaals dank voor het stuk.


22-6-2015 14:19

hoewel ik met het grote geheel eens kan zijn, vind ik het stuk wel erg generaliserend. vrouwen stoeien ook met hun kinderen, gooien ze in de lucht. oorlogje SPELEN, valt onder stoeien, dat wil zeggen dat er geen pijn gedaan mag worden. er zijn bovendien genoeg jongens die dit spel zelf niet leuk vinden, net zoals niet elke jongen van voetbal houdt, of dat elk meisje schooltje speelt. ook meiden houden steeds vaker van voetbal. Zowel vaders als moeders kunnen ingaan op wat het kind nodig heeft: stimulans, begrenzing, bescherming en uitdaging, maar bovenal het gevoel geven, je bent okay, en ik ben er voor je.


Eveline

3-4-2018 10:56

Ik ben van mening dat het kind in gelijke mate zijn ouders nodig heeft en we niet de rol van beide ouders moeten miskennen. Bij ons op school

dragen we er zorg voor dat we allebei de ouders betrekken. Dit is zo belangrijk.


Maria

26-3-2019 11:57

Ik ben het helemaal eens met het belang...

Ik wil ook nog wel meegaan met dat de invloed op de hechting.

Maar verder lijkt het vooral een mening ipv wetenschappelijk onderbouwd te zijn.

Ik geloof niet in de link met ADHD en autisme.

Los van dat dat misschien vaak niet helemaal goed gediagnosticeerd wordt.

Maar ik zou het wetenschappelijk bewijs daarvoor dan eerst wel eens willen zien.

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x

Je kunt een agenda kiezen:

> ga naar Agenda Jeugd of 
> ga naar 
Agenda Zorg 

De volledige Agenda

«mei 2020»
madiwodovrzazo
27282930123
45678910
11121314
Jaarlijks Congres Seksueel geweld

Jaarlijks Congres Seksueel geweld

Op donderdag 14 mei 2020 vindt het jaarlijks congres over seksueel geweld plaats in Utrecht.

Aanranding, verkrachting en seksueel misbruik hebben diepe impact op het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Bovendien vindt een groot deel van het seksueel geweld plaats binnen de familie en het gezin. Slachtoffers hebben te maken met de psychologische, maar ook de medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. 

Lees meer
151617
18192021222324
2526
Congres “Complexe dementiezorg”

Congres “Complexe dementiezorg”

De zorg aan mensen met dementie is complex. Het wordt echter nog complexer als dementie gepaard gaat met andere (chronische) ziekten en aandoeningen. Symptomen en klachten worden vervormd of kunnen niet geuit worden, waardoor het bieden van de juiste zorg en begeleiding een uitdaging is. Hoe herkent u bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen bij uw cliënt met dementie? Welke interventies kunt u inzetten bij gedragsproblemen? En wat zijn de mogelijkheden in de laatste levensfase? Het congres 'Complexe dementiezorg, op 26 mei in Eindhoven, georganiseerd door Medilex, helpt u bij deze situaties. 
Lees meer
2728293031
12
Congres: Zorg rondom het levenseinde

Congres: Zorg rondom het levenseinde

Op 2 juni (was eerder: 3 april), te Ede, organiseert MetZorg het congrew "Zorg rondom het levenseinde". Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten.

Lees meer
3
Jaarlijks Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie

Jaarlijks Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie

Op woensdag 3 juni 2020 vindt het jaarlijks congres over slaapproblemen bij jonge kinderen plaats in Utrecht. Slecht slapen is niet goed voor de ontwikkeling van het kind, maar is evenmin bevorderlijk voor de ouder-kindrelatie. Ouders lijken soms wel continue met een jetlag te leven. Hierdoor kunnen ze nauwelijks meer sensitief op hun kind reageren. De strijd en de problemen die hierdoor ontstaan kunnen zeer hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden zijn.  Welke hulp kunnen zorgprofessionals bieden aan ouders van baby’s, peuters en kleuters die worstelen met in- en doorslapen? Wanneer moeten ze doorverwijzen naar specialisten? Hoe kunnen ze ouders, die zelf al zo moe zijn, op een goede manier begeleiden? Tijdens de 2e editie van het congres ‘slaapproblemen bij jonge kinderen’ komen deze aspecten aan bod. Het congres, dat plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht, bestaat uit drie plenaire lezingen en vier deelsessies.
Lees meer
4567

Komende activiteiten Events RSS

 • Congres: Zorg rondom het levenseinde (2-6-2020 09:30 - 16:30)
  Congres: Zorg rondom het levenseinde

  Congres: Zorg rondom het levenseinde

  Op 2 juni (was eerder: 3 april), te Ede, organiseert MetZorg het congrew "Zorg rondom het levenseinde". Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten.

  Lees meer
 • Jaarlijks Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie (3-6-2020 10:00 - 16:30)
  Jaarlijks Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie

  Jaarlijks Congres Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie

  Op woensdag 3 juni 2020 vindt het jaarlijks congres over slaapproblemen bij jonge kinderen plaats in Utrecht. Slecht slapen is niet goed voor de ontwikkeling van het kind, maar is evenmin bevorderlijk voor de ouder-kindrelatie. Ouders lijken soms wel continue met een jetlag te leven. Hierdoor kunnen ze nauwelijks meer sensitief op hun kind reageren. De strijd en de problemen die hierdoor ontstaan kunnen zeer hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden zijn.  Welke hulp kunnen zorgprofessionals bieden aan ouders van baby’s, peuters en kleuters die worstelen met in- en doorslapen? Wanneer moeten ze doorverwijzen naar specialisten? Hoe kunnen ze ouders, die zelf al zo moe zijn, op een goede manier begeleiden? Tijdens de 2e editie van het congres ‘slaapproblemen bij jonge kinderen’ komen deze aspecten aan bod. Het congres, dat plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht, bestaat uit drie plenaire lezingen en vier deelsessies.
  Lees meer
 • Congres “Palliatieve zorg aan ouderen” (4-6-2020 09:00 - 16:00)
  Congres “Palliatieve zorg aan ouderen”

  Congres “Palliatieve zorg aan ouderen”

  Het gezicht van uw cliënt vertrekt van de pijn, maar hij kan niet meer aangeven waar de pijn precies zit. Familieleden zijn het oneens over het verloop van de zorg. En uw cliënt met dementie blijft herhaaldelijk aangeven dat zij euthanasie wenst. De zorg in de laatste levensfase is bijzonder en zeer waardevol, maar kan u ook voor lastige dilemma's en ethische vraagstukken stellen. Het congres 'Palliatieve zorg aan ouderen', op 4 juni en georgaaniseerd door Medilex, biedt u handvatten als de zorg in de laatste levensfase complex wordt. 
  Lees meer
 • Jaarlijks Congres Conflictscheidingen - 3e editie (4-6-2020 10:00 - 16:30)
  Jaarlijks Congres Conflictscheidingen - 3e editie

  Jaarlijks Congres Conflictscheidingen - 3e editie

  Op donderdag 4 juni 2020 vindt het jaarlijks congres over conflictscheidingen plaats in Utrecht.

  Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws. Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders. Je moet dan op de één of andere manier toch met elkaar de afstemming kunnen zoeken over die dingen die de kinderen aangaan.   In deze derde editie van het congres conflictscheidingen wordt deze problematiek vanuit verschillende perspectieven benaderd.  Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek en welke praktijkkennis is van belang? Hoe verantwoord om te gaan met het begrip PASS in het kader van ouderverstoting? Hoe om te gaan met wetgeving wanneer het gaat om goed genoeg ouderschap? Hoe om te gaan met complexe scheidingsproblematiek als gevolg van psychiatrische ziektebeelden? Wat betekent het voor een kind om permanent te pendelen tussen twee ouders? Op welke manier kun je in gesprek gaan met ouders met een LVB als het gaat om echtscheiding? En hoe ga je om met geweld binnen partnerrelaties en de schade die kinderen hierdoor kunnen oplopen?  Deze en andere vragen staan centraal in het congres over conflictscheidingen.
  Lees meer
 • Congres Omgaan met regels in de praktijk (11-6-2020 10:00 - 16:30)
  Congres Omgaan met regels in de praktijk

  Congres Omgaan met regels in de praktijk

  Op donderdag 11 juni 2020 vindt het congres over omgaan met regels in de praktijk plaats in Utrecht. Hoe kun je het maximale voor je cliënt / leerling voor elkaar krijgen, zonder daarbij over de grenzen van de regels heen te gaan? Hoe zorg je dat je enerzijds niets verweten kan worden en anderzijds dat je je werk goed doet? Hoe neem je beslissingen in ingewikkelde situaties zonder je door angst voor de (juridische) gevolgen te laten leiden? Hoe gebruik je de regels in het voordeel van jezelf en je cliënt / leerling?
  Lees meer

*** Bekijk de volledige agenda ***

Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij Jeugdgezondheidszorg JMO Den Haag

Vacature Jeugdarts bij Jeugdgezondheidszorg JMO Den Haag 8 mei 2020

Vacature Jeugdarts bij Jeugdgezondheidszorg JMO Den Haag

De jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke opvang en de WMO samengevoegd tot de nieuwe organisatie Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning (JMO). JMO is hiermee een afdeling in opbouw en heeft de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van 120.000 opgroeiende Hagenaars en het verlenen van de juiste zorg aan 30.000 inwoners boven de 18. Ben jij die motiverende, creatieve en efficiënte arts die zich wil wijden aan de gezondheid van kinderen in een internationale en multiculturele stad? Als jeugdarts houd je de ontwikkeling van ‘jouw’ kinderen preventief in de gaten, in de breedste zin: somatisch, psychomotorisch, emotioneel en sociaal.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts (0-12 jaar) / Basisarts bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdarts (0-12 jaar) / Basisarts bij GGD Hollands Midden 23 april 2020

Vacature Jeugdarts (0-12 jaar) / Basisarts bij GGD Hollands Midden

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD HollandsMidden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van  Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden 31 maart 2020

Vacature Jeugdartsen 0-12 bij GGD Hollands Midden

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van  Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost 31 maart 2020

Vacature Jeugdarts bij GGD Brabant-Zuidoost

Talent gezocht!

De GGD Brabant Zuidoost is verantwoordelijk voor de Publieke Gezondheid en Ambulancezorg van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en we zijn volop in beweging. Je leest meer over onze ambities in het meerjarig beleidsplan

Als je je uitgedaagd voelt nodigen we je van harte uit te solliciteren.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 4 maart 2020

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Gemeente Utrecht is voor de afdeling JGZ doorlopend op zoek naar Jeugdartsen

Je bent werkzaam binnen de doelgroep 0-4 jaar (op de consultatiebureaus) of 4-18 jaar. Binnen de doelgroep 4-18 kun je kiezen tussen de deelgebieden Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs en Speciaal onderwijs.JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid 3 maart 2020

GGD Twente zoekt meerdere JEUGDARTSEN of ANIOS (basisartsen) Jeugdgezondheid

De jeugd gezond houden! Daar wil jij je als professional voor inzetten. Jouw adequate optreden valt op. Je weet snel de vereiste informatie te vinden om vervolgens ook toe te passen. Door preventie, vroeg signaleren, adviseren en behandelen zorg jij ervoor dat ouders en kinderen vanaf het eerste contactmoment in hun eigen kracht worden gezet. Door met een brede blik naar een kind te kijken, maak jij het verschil.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Verpleegkundige voor wijkverpleging bij Rivas

Vacature Verpleegkundige voor wijkverpleging bij Rivas 23 december 2019

Vacature Verpleegkundige voor wijkverpleging bij Rivas

Dordrecht, wijkverpleging vol aandacht en afwisseling

Rivas is een unieke organisatie voor ketenzorg. Met onderdelen als het Beatrixziekenhuis, .Begeleiding & therapie, wijkverpleging, wonen met zorg, jeugdgezondheidszorg en andere delen. Dagelijks staan meer dan 4.500 gemotiveerde professionals en vrijwilligers klaar. In de regio van Gorinchem, Dordrecht, Hardinxveld, Lexmond, Sliedrecht en Alblasserwaard. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land 25 september 2018

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Voor landelijke opdrachtgever. Jij bent professioneel en betrokken. Als wijkverpleegkundige midden in de gemeenschap. Netwerk van zorg en hulp. Met geloof in betere zorg. Past dit jou? Betere zorg zit bij jou in kwaliteit, maar ook in identiteit. In afstemming met jou bepalen we de omvang van je dienstverband. Bekijk snel op welke plaatsen er vacatures zijn. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden 28 mei 2018

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende niveau 3, eventueel verpleegkundige niv 4. Dienstverband (diverse uren) of op zzp-basis. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal 28 mei 2018

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende 3 IG, voor nader af te spreken aantal uur per week. Je bent deel van een breed samengesteld team. Meerdere vacatures. Ook werken op ZZP-basis is mogelijk; daarbij kan ook voor langere termijn een urengarantie (max 20) worden afgesproken. Je kunt ook doorgroeien naar verpleegkundige niveau 4.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Alphen aan den Rijn, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Kleinschalig wonen

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Leiderdorp, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Zorg, behandeling en wonen. Het juiste adres voor alle (zware) vormen van ouderenzorg.

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

7 meest gelezen afgelopen 30 dagen

Weer naar school! Of toch niet? Blog Henrike ter Horst 15mei
2020

Weer naar school! Of toch niet? Blog Henrike ter Horst

Hoera! De scholen zijn weer open! Een tijdje geleden pleitte ik via dit kanaal voor het heropenen van de scholen. Dit deed ik omdat de schoolsluiting op voorhand discutabel was en kinderen...
Beleidsupdate 1 mei 2020 Landelijk JGZ-adviesteam voor COVID-19 1mei
2020

Beleidsupdate 1 mei 2020 Landelijk JGZ-adviesteam voor COVID-19

GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN en V&VN hebben een landelijk beleid opgesteld voor de JGZ in tijde van corona. Hieronder vind je het aangepaste landelijke beleid. Het uitgangspunt is...
App die jongeren 12-25 jaar moet steunen tijdens corona 11mei
2020

App die jongeren 12-25 jaar moet steunen tijdens corona

Terwijl 11 mei de basisscholen weer opstarten zitten middelbare scholieren en studenten nog steeds thuis. Veel jongeren hebben te maken met onzekerheid door de coronacrisis. Het Erasmus...
Gehoorscreening bij pasgeborenen gaat weer van start 30apr
2020

Gehoorscreening bij pasgeborenen gaat weer van start

De gehoorscreening voor pasgeborenen wordt per 4 mei weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening tijdelijk stopgezet. De belemmeringen voor de gehoorscreening...
Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen 9mei
2020

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen

Vanaf 11 mei gaan 25 verpleeghuisorganisaties aan de slag met versoepeling van het bezoekverbod. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking...
Beleidsupdate 11 mei 2020 Landelijk JGZ-adviesteam voor COVID-19 11mei
2020

Beleidsupdate 11 mei 2020 Landelijk JGZ-adviesteam voor COVID-19

GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN en V&VN hebben een landelijk beleid opgesteld voor de JGZ in tijde van corona. Hieronder vind je het aangepaste landelijke beleid, versie van 11 mei...
Enige versoepeling voor bezoek in 25 verpleeghuizen 6mei
2020

Enige versoepeling voor bezoek in 25 verpleeghuizen

Sinds 20 maart geldt er een bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er mag alleen bezoek komen bij mensen die stervende zijn. Vanaf maandag 11 mei aanstaande wordt een eerste stap gezet in een...
RSS