Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Snel naar ...

> ga naar vacatures voor Jeugd/JGZ
> ga naar vacatures voor Zorg 
> ga naar Agenda Jeugd of
> ga naar 
Agenda Zorg 

Nieuws

Biopsycholoog Martine Delfos: "Miskennen vaderrol werkt foutdiagnoses in de hand”

  • 10 juni 2015
  • Weergaves: 9428
  • 12 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
Biopsycholoog Martine Delfos: "Miskennen vaderrol werkt foutdiagnoses in de hand”

Diversiteit in de opvoeding zorgt voor een complete ontwikkeling van kinderen. “Dit betekent dat de vaderrol net zo belangrijk is als die van de moeder, benadrukt Martine Delfos. “Helaas is de rol van mannen de laatste decennia meer en meer op een zijspoor beland. De gevolgen daarvan zijn onder meer zichtbaar in de enorme toename van de foutdiagnoses van onder andere autisme en ADHD de laatste jaren.” Een artikel, overgenomen uit het Vakblad Vroeg.

Baby’s, zowel jongetjes als meisjes, worden geboren in totale kwetsbaarheid. Door die ‘inprint’ van hulpeloosheid, ‘aidant’, leer je als kind jaar in jaar uit ‘ik ben kwetsbaar’. “Dit geldt voor beide geslachten”, zegt biopsycholoog Martine Delfos. “Je bent pas veilig als je met iemand leeft die je kent met je pokkenhumeur ‘s ochtends en nog steeds om je geeft. Vanuit dit perspectief heb je dus behoefte aan een partner voor heel lang. Je hebt een basis nodig om te kunnen functioneren en autonoom te zijn. Maar voor het zover is, kan er vanaf de geboorte van alles misgaan.”

Beide rollen doen ertoe
Martine Delfos, werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, therapeut, docent en schrijfster, is onder andere gespecialiseerd in autisme, traumaverwerking en eetstoornissen. Al jarenlang hamert zij erop dat de inbreng van mannen in de opvoeding net zo belangrijk is als die van vrouwen. “De man heeft de neiging het nest te beschermen, met als basale strategie ‘fight or flight’. Vrouwen hebben andere strategieën, waaronder ‘nice or victim’, zij doen juist aardig om niet te worden aangevallen of stellen zich op als slachtoffer om te worden beschermd. Voor de opvoeding van kinderen is het absoluut noodzakelijk dat beide sekses vertegenwoordigd zijn. Dan krijg je als bagage bijvoorbeeld vier strategieën mee in plaats van twee. Je hebt die diversiteit in de opvoeding nodig om alles wat jij bent te kunnen ontwikkelen. Toch kunnen twee mannen of twee vrouwen heel goed een kind opvoeden, mits zij zich bewust zijn dat de andere sekse geïntroduceerd moet worden. In de praktijk gebeurt dit ook. Dat weten homoseksuele stellen namelijk heel goed. Veelal beter zelfs dan heteroseksuelen, want die hebben minder de neiging om de andere sekse in te schakelen als ze alleen zijn. Om die reden hebben jongetjes van gescheiden ouders, waarvan de vader het huis uit is gestuurd, het extra zwaar. Zij ervaren dat hun sekse blijkbaar ‘verkeerd’ is. Dat gaat ten koste van de ontwikkeling van het kind.”

Ontkenning
De vaderspecialiteit is vooral merkbaar in de hechting. Dat is lange tijd ontkend. “De onderzoeker die dit aantoonde, is in de ban gedaan. Die mocht niet publiceren. De teneur is en was dat verschil in sekse niet belangrijk is en dat de moeder in de opvoeding het belangrijkst is, met name de eerste drie jaar. Pas daarna is het kind geïnteresseerd in de vader.” Dat is volgens Delfos onjuist. “De man mag in die eerste jaren van de vrouw vaak niet echt zijn aandeel nemen in de opvoeding. Op zich is dit een natuurlijke reactie, want de moeder moet haar pasgeboren kind aan zich hechten en zorgen dat het kind laat weten wat het nodig heeft. Ze moet een sterke band bouwen. Dus duwt de moeder de vader een beetje opzij. Maar vaders geven ook dingen die ongelofelijk nodig zijn. Die brengen het kind bijvoorbeeld een beetje in gevaar. Ze gooien baby's de lucht in, terwijl de moeders roepen ‘pas op, pas op’. En dat is nodig. De moeder geeft aan ‘ik zorg voor je, wees maar niet bang’, terwijl de vader laat weten ‘ja, het is een beetje ingewikkeld in de wereld, maar ik ben er voor je’. Twee heel verschillende boodschappen dus. Het feit dat de praktijk uitwijst dat vaders vaak minder aanwezig zijn, maakt niet uit. Een kind vindt dat helemaal niet erg, als hij er maar is wanneer het er op aan komt.”

Emancipatie boosdoener
Het feit dat we zo moeilijk blijven doen over de vraag of de man wel een rol heeft in de opvoeding, komt door hoe de emancipatie heeft vorm gekregen. Die steunt op het idee dat mannen en vrouwen precies hetzelfde zijn. “Niet dus”, beklemtoont Delfos. “Gevolg van de emancipatie is juist dat de laatste decennia de rol van de moeder wordt overgewaardeerd en die van de vader wordt onderschat.”

Natuurlijk is het seksistisch om de vrouw vast te pinnen op de ene rol en de man op de andere. Maar er is evolutionair een noodzaak voor rolinwisselbaarheid aan te wijzen. De hersenen zijn volgens Delfos ontwikkeld in een voorkeurstructuur. “Er is niets tegen voorkeur voor een bepaalde rol, integendeel specialisatie en diversiteit zijn nuttig. Over die verschillen praten, ligt gevoelig. Mensen vinden het moeilijk om ongelijkheid en gelijkwaardigheid tegelijk te beseffen. Beide rollen zijn nodig. Een kind ontwikkelt identiteit via ‘net als ik’ - de eigen sekse - en ‘niet als ik’ - de andere sekse. Echte emancipatie betekent dat je naar de kwaliteiten van beide kijkt.”

Oorlogje spelen
Om haar betoog te illustreren, wijst Delfos op het feit dat oorlogje spelen iets is wat vrouwen vaak belachelijk vinden. “Allemaal agressief gedoe in hun ogen.” Zij ontwikkelde in de loop der tijd steeds meer inzicht in de betekenis van doen-alsof-spel. “Oorlogje spelen betekent ellenlange discussies tussen de kinderen over de spelregels. Bijvoorbeeld over hoe lang je dood valt. Heb je twee tellen afgesproken en iemand stapt al na één tel overeind, dan wordt het spel direct stilgelegd: ‘Je hebt je niet aan de regels gehouden’, klinkt het dan. Vrouwen willen wel beschermd worden in dat donkere steegje, maar staan er niet bij stil dat jongens dit dan moeten leren. Het doen-alsof-spel ‘Oorlogje spelen’ - in werkelijkheid, niet in games - is uiteindelijk het meest pacifistische wat er is. Het gaat over gehoorzaamheid in de groep, over je verlies leren accepteren en over winnen tót de grens van schade. Hierdoor ontdekken jongetjes dat mensen moeten gehoorzamen en leren zij in groepsverband te functioneren, burgerschap dus. Meisjes doen hetzelfde door schooltje te spelen. Maar je zou je kind er onmiddellijk vanaf halen als een school echt zo was als in hun spel. Traumatiserend. Het is buitengewoon agressief hoe meisjes dat doen en voorbij de grens van schade. Kwetsen en aan het huilen maken hoort er allemaal bij.”

Het verschil tussen de vader- en moederrol komt volgens Delfos ook duidelijk tot uiting bij ruzieachtig gedrag tussen jongetjes in een zandbak. “Vrouwen zeggen dan ‘hou op met vechten’, maar de kinderen antwoorden ’Het is niet vechten, maar stoeien’ en gaan gewoon door. Mannen reageren anders. Die kijken. Klopt het wel wat de kinderen aan het doen zijn? Kunnen ze het? Wanneer een kind niet voor zichzelf durft op te komen, dan moedigt hij aan. ‘Kom op, je kan het wel’. Zit er een kind tussen die zijn grenzen niet weet, dan zegt hij ‘hou op’. Als dit niet gebeurt, grijpt hij pas in omdat hij weet ‘dit kind kan het niet’. Het is fijn voor een kind om dit mee te maken. Het vormt je. Maar blijkbaar communiceren mannen dit niet goed genoeg, want vrouwen blijven denken dat het vechten is.”

C-r-a-s-h
Beide voorbeelden illustreren de noodzaak van de vaderrol in de opvoeding. Kwalijk gevolg van het feit dat vaders het erbij laten zitten, is een gebrek aan begrenzing. “Vrouwen zijn daar gewoon slechter in. Maar kinderen kunnen niet zonder. Als je niet begrenst, worden ze grenzeloos. Daarom hebben we bijvoorbeeld veel prinsjes en prinsesjes en weten gewoon niet wat we met ze aanmoeten. Dat komt omdat vrouwen de neiging hebben om kinderen positief te benaderen met complimentjes. Mannen hebben de neiging om te zien wat er niet goed is en dat meteen te vertellen. Hoeveel beter zou het niet zijn als je én kunt beschermen én gevaar kunt signaleren? Kinderen zijn zich voortdurend aan het aanpassen aan de wensen van hun ouders, ook al letten ouders er vaak op dat ze dat niet doen. Kinderen moeten hun ouders tegenwoordig vragen opgevoed te worden en dat doen ze via het grenzeloze gedrag. Als de vader het moeilijk vindt om tegen zijn vrouw in te gaan, biedt dat ruimte voor grenzeloos gedrag bij kinderen. Vroeger, zeg voor de oorlog, was de vader duidelijk de baas in het gezin. Dat was natuurlijk ook niet goed. Maar de rollen zijn nu weer de andere kant op overdreven. Het gaat er juist om dat je ieder z’n kwaliteiten gebruikt. Daarom is het ook zo lastig dat kinderen op de crèche, BSO en school vrijwel uitsluitend vrouwelijke leidsters en leerkrachten aantreffen. Dan missen zij immers een groot gedeelte van de dag de helft van de kwaliteiten die zij nodig hebben als bagage voor hun leven. Plus, en dat is veel erger, wordt typisch jongetjesgedrag vaak verkeerd geïnterpreteerd. Ik spel crèche als c-r-a-s-h, een neerstorting dus, omdat het niet altijd ideaal is voor kinderen en dat vinden ouders zelf ook vaak. Om die reden ben ik groot voorstander van een jaar ouderschapsverlof voor beide ouders.”

Overdaad aan diagnoses
Delfos laat weten dat het daadwerkelijk serieus nemen van de vaderrol veel implicaties heeft voor zorgprofessionals die werken met jonge kinderen en hun ouders en verzorgers. “Het onderwaarderen van de vaderrol heeft kwalijke effecten.” Belangrijkste is volgens haar een enorme toename van het aantal foute diagnoses op het gebied van met name autisme, ADHD, ODD en ADD. “Als alle rollen vanaf de geboorte evenwichtig een rol spelen in de opvoeding, verwacht ik dat dit soort diagnoses drastisch afneemt. Diagnostiek is ondanks alle testen mensenwerk. Omdat het overgrote deel van de zorgprofessionals vrouwen zijn, is de diagnostiek eerder eenzijdig. Dit laatste mag je niet zeggen, ook al doe ik het al jaren. Men vindt dit een onwelkom geluid. Overigens komt er mijns inzien een diagnosevloed aan die deze keer niet zo vol fouten is, namelijk de hechtingsstoornis. Hechting gaat over beschikbaarheid als het kind dat nodig heeft, niet zozeer over nabijheid. Ouders zijn tegenwoordig continu bezig met hun mobieltje en daardoor beduidend minder beschikbaar. Een beeldscherm is namelijk een ‘mind-snatcher’. Zo gaan kinderen leren dat grote mensen niet echt beschikbaar zijn. Dat is rampzalig voor het ontwikkelen van relaties en het lukt niet om de ernst hiervan door te laten dringen.”

Wat Delfos zorgprofessionals op het hart wil drukken, is dat zij zich moeten richten op normaliteit. “Ieder kind waar iets mee is, is toch voor het allergrootste deel normaal. Als je alleen kijkt naar wat afwijkt, dan kun je niet verbinden. Wees echt, wees eerlijk en maak contact, dat is de bodem voor alles.”

Auteur: Jan de Graaf
Met dank aan Vakblad Vroeg


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Jeugd Algemeen
Tags:

12 reacties op artikel "Biopsycholoog Martine Delfos: "Miskennen vaderrol werkt foutdiagnoses in de hand”"

13-6-2015 05:40

Heel goed dat aan deze belangrijke rol van de vader en mannelijke eigenschappen als voorbeeld en lerende invloed op opgroeiende kinderen en in beoordeling/diagnose van zorgelijke (conflict) situaties extra aandacht wordt gegeven.

De balans is hierbij inderdaad al enkele decennia zoek. Foutieve diagnoses en onjuiste focus en aanpak bij o.a. Jeugdbeschermers / jeugd behandelende instellingen (meerderheid vrouwelijke medewerkers) komen hierdoor helaas ook veelvuldig voor; zoals bij diagnose en aanpak van hoog-conflict (vecht)scheidingen waar kinderen langdurig het contact moeten ontberen met één van hun welwillende elders wonende ouder en familie-leden aan die zijde.


13-6-2015 13:42

Ouders (vooral ouders die gaan scheiden) zouden dit artikel moeten lezen!

Villa Pinedo, Kindbehartiger, mediators, kindercrèches, Kindercoaches, etc etc .... Zorg dat deze informatie onder de aandacht komt van ouders. Martine laat ons nadenken en leren begrijpen.


14-6-2015 12:44

Uit het hart gegrepen, Martine. Laten we het uitdragen en (voor)leven. En levendig doorvertellen waar we kunnen. Zoals jij dat al jaren met overtuiging en humor doet. Graag tot ziens.


14-6-2015 16:22

Ja, in nuances van harte mee eens! Het is zichtbaar.

Justine Starreveld, www.Mamazelf


14-6-2015 23:36

Helemaal mee eens dat de vaderrol zeker niet onderschat mag worden. Ook in situaties waarin het wat minder gaat met de vader. Hij blijft belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

Trouwens ook op scholen zie je dit verschijnsel dat er te weinig mannen zijn. Juist daar kunnen de mannelijke leraren de jongens mede- bevestigen in hun toekomstige mannenrol. Daar is niets macho aan maar geeft wel meer duidelijkheid.

Oorlogje spelen, stoeien en dat soort spellen zijn lichamelijke dingen waar jongens meer behoeften aan hebben dan meisjes. Dus laat beide sexen spelen op hun eigen manier! Moedig ze aan! Laat ze zich zelf zijn.


15-6-2015 13:44

dank voor dit artikel, een eye-opener voor ogen en oren die al open zijn. Intuitief voelt dit als een dieper weten. We weten dat de mensheid bestaat uit mannen en vrouwen. Door het specifieke, het eigene van beiden voor te leven krijgen kleine jongens en meisjes een mooi oefengebied om te worden wie ze zijn: mannen en vrouwen!


16-6-2015 09:40

goed artikel om te lezen, zou het graag verspreiden onder collega's als jeugdmaatschappelijk werker!


16-6-2015 18:37

Erg goed artikel. Ik trek dit ook door naar mijn functie als schoolmaatschappelijk werker en het signaal van vervrouwelijking in het (primair)onderwijs en de gevolgen daarvan in de aanpak van meiden/jongens.

Dit artikel creëert in mijn beleving een stuk bewustwording wat ik meeneem in de dagelijkse praktijk!


17-6-2015 10:18

Martine, Dank. Ik zie het bijna dagelijks. Jongetjes mogen niet stoeien, want het is "vechten".

Als ik jongens uitleg dat vechten pijn doet en dus niet mag, maar stoeien geen pijn doet en dus mag, dan snappen ze dat allemaal en zijn blij dat iemand hen dat duidelijk heeft gemaakt.

Ik denk een langzame tendens te zien in het Basdisonderwijs dat de mannelijke leerkracht weer terug gaat komen. Ik hoop dat dit doorzet.

Nogmaals dank voor het stuk.


22-6-2015 14:19

hoewel ik met het grote geheel eens kan zijn, vind ik het stuk wel erg generaliserend. vrouwen stoeien ook met hun kinderen, gooien ze in de lucht. oorlogje SPELEN, valt onder stoeien, dat wil zeggen dat er geen pijn gedaan mag worden. er zijn bovendien genoeg jongens die dit spel zelf niet leuk vinden, net zoals niet elke jongen van voetbal houdt, of dat elk meisje schooltje speelt. ook meiden houden steeds vaker van voetbal. Zowel vaders als moeders kunnen ingaan op wat het kind nodig heeft: stimulans, begrenzing, bescherming en uitdaging, maar bovenal het gevoel geven, je bent okay, en ik ben er voor je.


Eveline

3-4-2018 10:56

Ik ben van mening dat het kind in gelijke mate zijn ouders nodig heeft en we niet de rol van beide ouders moeten miskennen. Bij ons op school

dragen we er zorg voor dat we allebei de ouders betrekken. Dit is zo belangrijk.


Maria

26-3-2019 11:57

Ik ben het helemaal eens met het belang...

Ik wil ook nog wel meegaan met dat de invloed op de hechting.

Maar verder lijkt het vooral een mening ipv wetenschappelijk onderbouwd te zijn.

Ik geloof niet in de link met ADHD en autisme.

Los van dat dat misschien vaak niet helemaal goed gediagnosticeerd wordt.

Maar ik zou het wetenschappelijk bewijs daarvoor dan eerst wel eens willen zien.

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x

Je kunt een agenda kiezen:

> ga naar Agenda Jeugd of 
> ga naar 
Agenda Zorg 

De volledige Agenda

«november 2019»
madiwodovrzazo
2829
Theatercongres ‘Kijk naar Mij’ over Palliatieve zorg op dinsdag 29 oktober

Theatercongres ‘Kijk naar Mij’ over Palliatieve zorg op dinsdag 29 oktober

Al drie jaar op rij trekken drie verpleegkundigen volle zalen met het bespreekbaar maken van Palliatieve zorg. Een theateravond voor iedereen die werkzaam is in de zorg en meer houvast wil hebben omtrent stervensbegeleiding. Voor de cliënt en voor zichzelf. Margreet Boekhold, Anita Siegers en Geanne Maarsingh hebben jarenlange ervaring in het ziekenhuiswezen en/of in de thuiszorg. Met Palliatief in Balans willen ze scholing rondom Palliatieve zorg voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk maken. In samenwerking met longarts Sander de Hosson kwam de oprichting in een stroomversnelling en trekken ze sinds drie jaar volle zalen en zijn er alleen maar enthousiaste reacties.
Lees meer
3031
Congres “Sexting, gameverslaving en cyberpesten” op donderdag 31 oktober

Congres “Sexting, gameverslaving en cyberpesten” op donderdag 31 oktober

Swipen, smartphone romances, sexting en aangekochte likes. Tijdens het congres Sexting, gameverslaving en cyberpesten nemen we u mee in de digitale belevingswereld van jongeren. Wat zijn de consequenties van overmatig telefoongebruik? En hoe kun je als hulpverlener aansluiting vinden en ondersteuning bieden?
Lees meer
123
456
4e Landelijke studiedag 'Zorg bij (v)echtscheiding' op woensdag 6 november

4e Landelijke studiedag 'Zorg bij (v)echtscheiding' op woensdag 6 november

Bij een conflictscheiding sta je als professional voor een grote uitdaging. Je moet werken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren en tegelijkertijd moet je het welzijn en de veiligheid van kinderen in het oog houden. Een gevoel van onmacht en frustratie zal worden vergroot wanneer je geen effectieve aanpak hebt om ouders op 1 lijn te krijgen. Het is inmiddels bekend dat scheidingskinderen meer risico lopen op problemen die merkbaar is tot in de volwassen leeftijd.
Lees meer
7
Jaarlijks Congres Autisme - 7e editie

Jaarlijks Congres Autisme - 7e editie

Op donderdag 7 november 2019 vindt het jaarlijks congres over autisme plaats in Utrecht. Dit jaar is het thema 'communicatie en relaties'. Wie autisme heeft, loopt in het dagelijks leven tegen vanalles aan. Niet in de laatste plaats vormt het aangaan van professionele of persoonlijke relaties met anderen vaak een probleem. Voor mensen met autisme zijn de ongeschreven regels in taal en omgang met anderen soms niet te volgen. Andersom heeft de sociale omgeving van mensen met autisme vaak moeite om de soms eigenzinnige manier van communiceren van mensen met autisme te doorgronden. Het aangaan van functionele relaties met hun klasgenoten, leerkrachten, collega's, partners en kinderen is daardoor voor mensen met autisme niet vanzelfsprekend.  
Lees meer
8910
11121314151617
181920
Week tegen Kindermishandeling 2019 Conferentie Breukelen

Week tegen Kindermishandeling 2019 Conferentie Breukelen

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden nodigen u van harte uit bij een of beide conferenties in de Week tegen Kindermishandeling 2019 te Woerden en te Breukelen. Tijdens deze middag en avond staan we met elkaar stil bij thema’s welke een relatie hebben tot het voorkomen, herkennen en oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Beide conferenties hebben een eigen insteek qua doelgroep. U bent echter op beide conferenties welkom, maar wees bewust van de brede (Woerden) danwel de meer medische (Breukelen) insteek tijdens de workshops.
Lees meer
21
Jaarlijks Congres Externaliserend gedrag - 3e editie

Jaarlijks Congres Externaliserend gedrag - 3e editie

Op donderdag 21 november 2019 vindt het jaarlijks congress over externaliserend gedrag plaats in Eindhoven. Dit jaar staan de diverse contexten waarin probleemgedrag zich voor kan doen centraal.
Lees meer
222324
2526272829
Congres ‘Jong geleerd is oud gedaan’ – meld je nu aan!

Congres ‘Jong geleerd is oud gedaan’ – meld je nu aan!

Jong starten met het aanleren van een gezonde leefstijl is belangrijk voor gezondheid gedurende het leven. Ouders hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Maar ook de omgeving waarin het kind opgroeit is van grote invloed. Hoe kan jij als professional de ouders begeleiden in de jungle van informatie en invloeden op hun kind? En welke aanpak om de leefstijl en omgeving van het kind te optimaliseren blijkt effectief? 

Lees meer
301
2
Driedaagse cursus Kwaliteitsverpleeg-kundige

Driedaagse cursus Kwaliteitsverpleeg-kundige

Geaccrediteerde cursus over kwaliteitsbevordering in de ouderenzorg

Tijdens deze driedaagse cursus leert u kwaliteit toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden als verpleegkundige in het verpleeghuis. Naast het kwaliteitskader en kwaliteitsindicatoren wordt er geoefend met analyses na een calamiteit. Ook wordt er tijdens deze cursus veel geoefend met coaching en feedback geven aan collega’s. 
Lees meer
3
Symposium Opgroeien in een digitale wereld, dinsdag 3-12

Symposium Opgroeien in een digitale wereld, dinsdag 3-12

Een groot deel van het leven van kinderen speelt zich online af, wat betekent dat voor hun ontwikkeling? In deze eeuw is de digitale wereld, in het bijzonder het online zijn, een nieuwe dimensie in de ontwikkeling van kinderen. Mobiele telefoon, Ipad en game console lijken al op de basisschoolleeftijd onmisbare onderdelen in hun levens, laat staan op de middelbare school. Professionals en onderzoekers hebben vragen over de impact van de hoeveelheid tijd en de kwaliteit ervan die kinderen online besteden. Tijdens de bijeenkomst op 3 december 2019 komen gezondheidsvraagstukken aan bod die onze aandacht verdienen.

Lees meer
4
Congres Complexe dementiezorg

Congres Complexe dementiezorg

De zorg aan ouderen met dementie is complex. De zorg wordt echter nog complexer als dementie gepaard gaat met andere bijkomende (chronische) ziekten en aandoeningen. Symptomen en klachten worden vervormd of kunnen niet geuit worden, waardoor het bieden van de juiste zorg en begeleiding een uitdaging is. Hoe herkent u bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen bij uw cliënt met dementie? En wat zijn de mogelijkheden in de laatste levensfase?  
Lees meer
5678

Komende activiteiten Events RSS

*** Bekijk de volledige agenda ***

Vacatures

Doe een open sollicitatie bij Captise

Doe een open sollicitatie bij Captise 28 februari 2016

Doe een open sollicitatie bij Captise

Banen vinden jou! Ben je Jeugdarts? Wijkverpleegkundige, Verpleegkundige 4, Jeugdverpleegkundige, Specialist Ouderengeneeskunde? Team- of zorgmanager in een zorgorganisatie? HR-adviseur Zorg en Welzijn? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan in voor een nieuwe baan bij Captise!
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden 11 november 2019

Vacature Managers Publieke Zorg voor de Jeugd bij GGD Hollands Midden

De afdeling jeugdgezondheidszorg in de GGD Hollands Midden (GGD HM) is volop in ontwikkeling en heeft een actieve rol binnen het sociaal domein van de gemeenten in onze regio. Dit vraagt een actieve aanpak binnen en buiten de organisatie, waarvoor kennis van het jeugd domein een belangrijke voorwaarde is. Omdat twee van onze gewaardeerde collega’s een nieuwe uitdaging aangaan zoeken we zo spoedig mogelijk aanvulling op het managementteam Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn 18 oktober 2019

Vacature Stafarts bij CJG Apeldoorn

CJG Apeldoorn, passende hulp voor elk kind

Het CJG in Apeldoorn heeft vier laagdrempelige inlooppunten waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Ouders en kinderen kunnen gratis gebruik maken van informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien, d.m.v. (groeps)voorlichting, cursussen en  opvoedspreekuren binnen het CJG en in verschillende huisartspraktijken. Het overgrote deel van de kinderen van 0 - 19 jaar in Apeldoorn wordt binnen het CJG gezien door de JGZ.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam 18 oktober 2019

Vacature Jeugdartsen bij GGD Amsterdam

Het cluster Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-23 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een Jeugdarts, 24-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan. Wil je dat kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en regio Amstelland? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 17 oktober 2019

Vacature Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

“Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis”

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Voor deskundig advies en ondersteuning en/of het doen van een melding. 

Veilig Thuis is voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) geweld binnen afhankelijkheidsrelaties. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden 15 oktober 2019

Vacature Jeugdarts of Basisarts bij GGD Hollands Midden

Je werk is net zo divers als de jeugd zelf

De sector Publieke Zorg voor de Jeugd van GGD Hollands Midden staat voor preventieve zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. De sector volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en neemt deel aan zorg- en beleidsnetwerken. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn voeren de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg hun werkzaamheden uit op een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar bij GGD Hollands Midden

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar bij GGD Hollands Midden 15 oktober 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar bij GGD Hollands Midden

Je werk is net zo divers als de jeugd zelf

De sector PZJ van GGD Hollands Midden staat voor de gezonde ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in een veilige omgeving. We werken vanuit de visie op positieve gezondheid: eigen kracht, vermogens en competenties staan voorop en we doen wat nodig is. De Jeugdgezondheidszorg volgt de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van gezondheidsonderzoeken, geeft voorlichting en advies en participeert in zorg- en beleidsnetwerken. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn voeren de JGZ-medewerkers hun werkzaamheden op een aantal decentrale locaties uit.
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam 7 oktober 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige (HBO afgestudeerd) GGD Amsterdam

De doelstelling van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam-Amstellanden is het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD zoekt voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg meerdere jeugdverpleegkundigen voor 24 – 36 uur per week. Zo’n 400 enthousiaste medewerkers uit diverse disciplines zetten zich hiervoor in. Dit zijn artsen, verpleegkundigen, logopedisten, doktersassistenten en OKT-assistenten. Zij werken vanuit 28 vestigingen verdeeld over Amsterdam en de regio Amstelland. Wil je dat alle kinderen gelijke kansen krijgen op optimale gezondheid in Amsterdam en de regio Amstelland? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 3 oktober 2019

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Als vertrouwensarts bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ben je samen met je collega’s de eerste toegang tot Veilig Thuis voor de gezondheidszorg bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling - conform de KNMG- Meldcode. Je adviseert, activeert en informeert professionals bij signalen van huiselijk geweld, ouderen- of kindermishandeling en adviseert en informeert over het omgaan met het beroepsgeheim.

 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundigen 0-4 bij GGD Gelderland-Midden

Vacature Jeugdverpleegkundigen 0-4 bij GGD Gelderland-Midden 1 oktober 2019

Vacature Jeugdverpleegkundigen 0-4 bij GGD Gelderland-Midden

GGD Gelderland-Midden heeft vacatures voor jeugdverpleegkundigen 0-4 jaar. 24 tot 32 uur per week, op verschillende locaties in de regio. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Je staat voor de uitvoering van de individuele en collectieve jeugdgezondheidszorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en hun ouders. We staan naast de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) en gaan uit van hun eigen kracht. Lees door en reageer, voor 7 oktober! 


Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden 1 oktober 2019

Vacature Jeugdarts 4-18 jaar bij GGD Gelderland-Midden

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden heeft een vacature voor Jeugdarts 4-18 aar, voor 24-32 uur per week. De JGZ heeft alle kinderen van 0-18 jaar in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. Als Jeugdarts maak je het verschil! Je richt je op de ouders en kinderen die echt zorg nodig hebben. Je draagt bij aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van de kinderen in Gelderland-Midden. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdverpleegkundige bij Volksgezondheid Utrecht 30 september 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige bij Volksgezondheid Utrecht

Gezocht: een onmisbare schakel in de Jeugdgezondheidszorg

Als Jeugdverpleegkundige kom je te werken bij één van de teams binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), 24-36 uur. JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen we naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-4 met staftaken Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Vacature Jeugdarts 0-4 met staftaken Zorggroep Oude en Nieuwe Land 24 september 2019

Vacature Jeugdarts 0-4 met staftaken Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Ben jij jeugdarts KNMG of arts M&G die met passie voor kind en gezin de ondersteuning biedt die ouders nodig hebben om kinderen liefdevol en geborgen op te laten groeien? En bovendien graag samenwerkt in een bijzonder leuk team? Dan zou dit wel eens de ideale vacature voor je kunnen zijn. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht 22 september 2019

Vacature Jeugdarts 0-18 bij Volksgezondheid Utrecht

Gezocht: een onmisbare schakel in de Jeugdgezondheidszorg

Als Jeugdarts kom je te werken bij één van de teams binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 24-36 uur. JGZ helpt kinderen van 0 tot 18 jaar gezond en veilig opgroeien in de stad. Met name jonge kinderen, en kinderen in kwetsbare situaties – daar begint de extra zorg al tijdens de zwangerschap. Samen met ouders kijken we naar hun betekenisvolle rol bij de ontwikkeling van hun kind en de dagelijkse vragen rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast sporen we gezondheidsproblemen op, voorkomen en verwijzen naar de beste vorm van hulpverlening en zorg. De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Binnen JGZ werken ruim 160 medewerkers, waaronder jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, screeners en logopedisten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Klantcoördinator Zorg bij Home Instead Rivierenland

Vacature Klantcoördinator Zorg bij Home Instead Rivierenland 11 september 2019

Vacature Klantcoördinator Zorg bij Home Instead Rivierenland

Ons bedrijf, Home Instead Thuisservice Rivierenland, is actief in het domein zorg en welzijn, specifiek gericht op senioren. De dienstverlening is gericht op zo lang als mogelijk vitaal, veilig en zo onafhankelijk mogelijk thuis wonen. Welzijn staat voor zorg. De klanten zijn veelal kwetsbare senioren, met één of meerdere chronische aandoeningen zoals dementie. Wij zijn werkzaam in Tiel, Buren, Culemborg, West Betuwe, West Maas en Waal, Neder Betuwe en Druten.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Haaglanden

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Haaglanden 3 september 2019

Vacature Vertrouwensarts Veilig Thuis Haaglanden

Vanuit het motto “Iedere burger verdient een veilig thuis” werk je als vertrouwensarts Veilig Thuis aan de kwaliteit en professionaliteit van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Je richt je hierbij op de professionals en burgers (-0 tot 100+) in de regio Haaglanden.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Vertrouwensarts bij Samen Veilig Midden-Nederland

Vacature Vertrouwensarts bij Samen Veilig Midden-Nederland 26 augustus 2019

Vacature Vertrouwensarts bij Samen Veilig Midden-Nederland

Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als er zorgen zijn over de ontwikkeling en veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Onze medewerkers zoeken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken wij aan het herstel van een onveilige situatie.

 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Wijkverpleegkundige bij Santé Partners

Vacature Wijkverpleegkundige bij Santé Partners 15 juli 2019

Vacature Wijkverpleegkundige bij Santé Partners

Door de kanteling van ziekenhuiszorg naar thuiszorg, is ons vak volop in beweging. Zie jij uitdaging in deze vernieuwend ontwikkelingen? Ervaar jij graag regie over jouw eigen werkzaamheden? Geniet jij van vrijheid en zelfstandigheid in jouw werk?  Dan komen we graag met jou in contact. Sante Partners; een organisatie van deze tijd, waar vitaliteit, maar ook een gezond balans is tussen werk en privé. En waar jouw ontwikkeling centraal staat. Wij bieden een uitdagend en leerzaam Verpleegkundig Leiderschapstraject aan. Voor verschillende locaties zijn wij opzoek naar nieuwe collega’s. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Haaglanden Zuid & Oost (HBO-V)

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Haaglanden Zuid & Oost (HBO-V) 8 juli 2019

Vacature Klantcoördinator Zorg Home Instead Haaglanden Zuid & Oost (HBO-V)

Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost, een groeiend zorgbedrijf, heeft een vacature voor een (Wijk)verpleegkundige in de functie van Klantcoördinator Zorg voor 32-36 uur. Home Instead Thuisservice Haaglanden is actief in het domein zorg en welzijn, specifiek gericht op senioren. De dienstverlening is gericht op zo lang als mogelijk vitaal, veilig en zo onafhankelijk mogelijk thuis wonen. Welzijn staat voor zorg. De klanten zijn veelal kwetsbare senioren, met één of meerdere chronische aandoeningen zoals dementie. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam 15 mei 2019

Vacature Jeugdverpleegkundige bij GGD Amsterdam

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amterdam heeft als doelstelling het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. De GGD heeft meerdere vacatures voor een jeugdverpleegkundige, 0-4 jaar en 12-19 jaar, 32-36 uur. De stedelijke problematiek bij onze jeugd spreekt je aan en zie je als een uitdaging. Werk samen met ouders en jeugdigen, vanuit de nieuw ingerichte multidisciplinaire Ouder- en Kindteams. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling 20 december 2018

Vacature Verzorgende(n) in Elst, Rheden of Dieren bij Attent Zorg en Behandeling

Je speelt een belangrijke rol in het leven van een ander. Jouw werk doet ertoe, jíj doet ertoe. Daarom kun je zelf aangeven op welke locatie of met welke doelgroep je het liefst wilt werken. Omdat we vertrouwen in onze zorgmedewerkers hebben, krijg je direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De 1.200 betrokken medewerkers en 600 vrijwilligers spelen een cruciale rol bij Attent Zorg en Behandeling. De basis voor ons handelen zijn de kernwaarden: Gastvrij, Respect, Integer en Professioneel (GRIP).

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling 31 oktober 2018

Vacature Traineeship Basisarts bij Attent Zorg en Behandeling

Ben jij BIG-geregistreerd basisarts en twijfel je tussen de specialisatie tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde? Of wil je jouw CV aanvullen met waardevolle ervaring in de zorg voor ouderen? Dan heeft Attent Zorg en Behandeling voor jou de oplossing! Wij bieden jou een uniek en op maat gemaakt ontwikkeltraject dat aansluit op jouw wensen en passie, zodat je kennis kunt maken met verschillende disciplines in de ouderenzorg. Op deze manier kun je bij Attent in een korte periode waardevolle ervaring opdoen in meerdere specialismen waar je de rest van je veelbelovende artsencarrière van kan profiteren! 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land 25 september 2018

Vacature Wijkverpleegkundige op tal van plaatsen in het land

Voor landelijke opdrachtgever. Jij bent professioneel en betrokken. Als wijkverpleegkundige midden in de gemeenschap. Netwerk van zorg en hulp. Met geloof in betere zorg. Past dit jou? Betere zorg zit bij jou in kwaliteit, maar ook in identiteit. In afstemming met jou bepalen we de omvang van je dienstverband. Bekijk snel op welke plaatsen er vacatures zijn. 

Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden 28 mei 2018

Verzorgenden niv 3 of verpleegkundige niv 4 in Velp-Rheden

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende niveau 3, eventueel verpleegkundige niv 4. Dienstverband (diverse uren) of op zzp-basis. 
Vacature is open, sollicitanten welkom

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal 28 mei 2018

Verzorgenden 3 (IG) voor Zorg aan Huis in Rheden-Rozendaal

Voor een opdrachtgever zoeken we kandidaten, omgeving Velp, voor verzorgende 3 IG, voor nader af te spreken aantal uur per week. Je bent deel van een breed samengesteld team. Meerdere vacatures. Ook werken op ZZP-basis is mogelijk; daarbij kan ook voor langere termijn een urengarantie (max 20) worden afgesproken. Je kunt ook doorgroeien naar verpleegkundige niveau 4.

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Alphen ad Rijn: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Alphen aan den Rijn, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Kleinschalig wonen

Vacature is open, sollicitanten welkom

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 27 maart 2018

Voor een verpleeghuis in Leiderdorp: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

Voor onze opdrachtgever, een verpleeghuis in Leiderdorp, zoeken we kandidaten voor de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige mbo. Uren worden in overleg bepaald, 20-32 uur per week. Zorg, behandeling en wonen. Het juiste adres voor alle (zware) vormen van ouderenzorg.

Vacature is open, sollicitanten welkom
RSS

7 meest gelezen afgelopen 30 dagen

foodwatch waarschuwt voor minerale olieresten in enkele soorten babymelk 24okt
2019

foodwatch waarschuwt voor minerale olieresten in enkele soorten babymelk

In onderzoek vond foodwacht bij diverse merken minerale olieresten in babymelk. Die zouden eventueel kankerverwekkend kunnen zijn en horen er eigenlijk niet in voor te komen, zelfs niet in...
Symposium '52 stemmen van het kind'. Geef het kind een stem bij kindermishandeling. 19okt
2019

Symposium '52 stemmen van het kind'. Geef het kind een stem bij kindermishandeling.

Op dinsdag 19 november organiseren Schildje en FABRIEK69 het symposium '52 stemmen van het kind'. Kindermishandeling wordt gezien als één van de grootste  geweldsproblemen...
Driedaagse cursus Kwaliteitsverpleeg-kundige 23okt
2019

Driedaagse cursus Kwaliteitsverpleeg-kundige

Geaccrediteerde cursus over kwaliteitsbevordering in de ouderenzorg Tijdens deze driedaagse cursus leert u kwaliteit toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden als verpleegkundige in het...
Blijvende verliezen doen Sutfene stoppen met thuiszorg en casemanagement dementie 18okt
2019

Blijvende verliezen doen Sutfene stoppen met thuiszorg en casemanagement dementie

Zorginstelling Sutfene, actief in onder meer Zutphen, Warnsveld en Gorssel, heeft aangekondigd dat het haar thuiszorgactiviteiten en casemanagement Dementie per 1 januari 2020 moet...
Aafje helpt zorgprofessionals voor zichzelf te beginnen 16okt
2019

Aafje helpt zorgprofessionals voor zichzelf te beginnen

Zorgorganisatie Aafje start in november met een regionaal franchiseconcept onder de naam Aafje Franchise. Het idee is om een extra impuls te geven aan de zorg in de regio Rijmond en...
Wijkverpleegkundige kan zelf medicijnrol aanvragen, zonder huisarts 31okt
2019

Wijkverpleegkundige kan zelf medicijnrol aanvragen, zonder huisarts

Wijkverpleegkundigen mogen zelf een medicijnrol aanvragen bij de apotheker zonder dat ze daar een machtiging van de huisarts voor nodig hebben. Dit zogenoemde schrappunt kwam naar voren uit...
Bent u klaar voor 2020? (Adv) 31okt
2019

Bent u klaar voor 2020? (Adv)

Vanaf 22 februari 2020 verandert de Europese wetgeving rond flesvoeding1. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben geleid tot strengere regels rond de samenstelling, communicatie en...
RSS