Drie bibliotheken

Captise heeft drie bibliotheken voor je:

 1. Papieren bibliotheek
  Met ruim 3.000 titels, boeken en rapporten, gespecialiseerd in vak- en sectorkennis voor de Zorg voor de Jeugd en Zorg voor Ouderen. Bestellen en reserveren via de online catalogus. Geleende boeken worden per gewone post naar en van uw (werk)adres gezonden. Voor abonnees schaffen we vaak aan op verzoek.
  .
 2. DigiBib.Jeugd
  Met circa 6.000 titels, digitale bestanden, over jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, zorg en ondersteuning, en aanverwante domeinen. Van landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen tot concrete projecten, protocollen en instructies. Abonneehouders kunnen inloggen. Op naam of met IP-adres.
  .
 3. DigiBib.Zorg
  Hierin vind je circa 6.000 digitale documenten. Van landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen tot concrete projecten, protocollen en zorgleefplannen. Domeinen: langdurige zorg, thuiszorg, VVT, ouderenzorg, wmo, welzijn, en aanverwante domeinen. Abonneehouders kunnen inloggen. Op naam of met IP-adres.
  .

Informatie
Meer informatie via via informatie@captise.nl of 06 3402 4917 of 06 5159 3539

Gebruik ze nu

Maak snel gebruik van de bibliotheken. Raadpleeg de catalogus of log snel in

Hulp nodig? Informatie@captise.nl of 06 3402 4917 of 06 5159 3539

Abonnementen en licenties

Je kunt een persoonlijk abonnement nemen; meestal nemen organisaties voor meerdere of alle medewerkers een abonnement. Hogescholen nemen een licentie (via SURF) op een of beide digitale bibliotheken.
Medewerkers krijgen hun eigen inloggegevens; vraag of jouw organisatie een abonnement heeft. Hogescholen hoeven niet handmatig in te loggen, maar hebben toegang op basis van hun IP-nummers.

Proefabonnement
Wil je een van de digitale bibliotheken een aantal dagen uitproberen? Natuurlijk kan dat! Zend een e-mail naar jgz@captise.nl voor een proef op DigiBib.Jeugd of naar informatie@captise.nl voor DigiBib.Zorg. Vermeld je naam en de periode dat je een proeftoegang wilt hebben. Of bel even naar 06 3402 4917 of 06 5159 3539.