Aandacht voor je dienst, vacatures of product?

Je wilt je dienst, product, opleiding, vacature of anderszins gericht onder de aandacht te brengen van professionals en management, werkzaam in en rond de Zorg voor de Jeugd/JGZ of de Zorg voor ouderen/VVT. Dat kan. Met Captise.  

Captise bereikt hiervoor rechtstreeks:

 •  ruim 20.000 mensen in en rond de Zorg voor Jeugd/JGZ
 •  ruim 30.000 mensen in en rond de Zorg voor Ouderen/VVT

Inzet media-mix
Captise zet een unieke mix van communicatiekanalen, platforms en (sociale) media in om de boodschap gericht te brengen:

 • portalen, gericht op Zorg voor Jeugd/JGZ of Zorg voor Ouderen/VVT
 • tweewekelijkse nieuwsbrieven met bijna 6000 abonnees (Jeugd/JGZ) resp. ruim 8000 abonnees (Ouderen/VVT); zie voorbeelden 
 • facebook met circa 5000 (JGZ) respectievelijk 4000 (VVT) likers
 • diverse eigen, gespecialiseerde LinkedIn groepen m.b.t. Zorg voor Jeugd en Zorg voor Ouderen (o.a. De Zorgmanagers, Jeugdgezondheidszorg, Zorg en Jeugd, Verpleging, e.a.)
 • andere, relevante, LinkedIn groepen
 • diverse malen via onze gespecialiseerde twitterkanalen (met ruim op JGZ 2900 resp Zorg circa 1400 volgers)
 • op Instagram Jeugdgezondheidszorg (ruim 1000 volgers) en Ouderenzorg_en_wijkverpleging (ruim 1000)
 • voor vacatures: diverse (ca. 12) jobboards (o.a. Indeed, Vacant, Joof, e.v.a.)

Meer weten?
Wil je ook geholpen worden om je boodschap of vacature gericht over te brengen? Neem dan contact op via info@captise.nl of bel 0651593539

Ons logo

x

 

7 meest gelezen nieuws afgelopen 30 dagen

Passende zorg voor ouderen thuis blijft onverminderd moeilijk

 • 8 juli 2021
 • Weergaves: 674
 • 1 Reactie

Lees meer in: Nieuws Zorg Algemeen
Passende zorg voor ouderen thuis blijft onverminderd moeilijk

Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die kwetsbaar zijn in hun woonsituatie maar (nog) niet in een verpleeghuis willen of kunnen wonen. In veel gevallen gaat het goed. Maar een deel van deze ouderen krijgt geen, te weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. Diverse knelpunten belemmeren het ontvangen van passende zorg en ondersteuning. Zij houden verband met het stelsel maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties en professionals. Dat blijkt uit het verkennende SCP-onderzoek "Passende zorg thuis. Knelpunten in kaart". Het verkennend onderzoek vond in 2019 plaats, voor de coronapandemie. Het omvat naast interviews met 27 sleutelpersonen van 13 organisaties een literatuuronderzoek. 

Redenen
Ouderen kunnen om verschillende redenen onvoldoende passende zorg krijgen. 

 • Sommige ouderen voldoen (net) niet aan de voorwaarden om zorg of ondersteuning te krijgen. Zij voldoen bijvoorbeeld nog niet aan de criteria voor de Wet langdurige zorg (Wlz), maar hebben op sociale gronden behoefte aan meer zorg en ondersteuning. 
 • Er zijn ook ouderen die moeite hebben om passend aanbod te vinden. Denk aan ouderen met problemen op meerdere domeinen (bijvoorbeeld zowel psychische als somatische problemen) of ouderen met de lichtste indicatie voor Wlz-zorg, waarvoor instellingen weinig plekken bieden. 
 • Daarnaast zijn er ouderen die niet of onvoldoende in beeld zijn bij professionele hulpverleners terwijl zij wel een zorgbehoefte hebben. Daaronder bevinden zich onder meer ouderen zonder sociaal netwerk en oudere echtparen waarbij de partners in een wankel evenwicht voor elkaar zorgen. 
 • Tot slot zijn er ouderen die wel in beeld zijn bij professionele hulpverleners maar zelf (meer) zorg en ondersteuning afhouden. Financiële redenen kunnen daarbij een rol spelen maar ook de wens om zelf regie te houden. 

De kans is groot dat door de coronacrisis bestaande problemen in de leefsituatie van kwetsbare thuiswonende ouderen verergerd zijn.

Oorzaken
Uit de gesprekken die het SCP voerde met zorgprofessionals en deskundigen kwamen diverse oorzaken van het achterblijven van goede zorg naar voren:

 • De zorg en ondersteuning van ouderen is opgedeeld in verschillende werkterreinen. Deze scheidslijnen worden vaak ervaren als een belemmering voor passende zorg en ondersteuning. Het gaat om schotten in de wet en regelgeving, maar ook om schotten in de financiering, schotten op basis van de problematiek van de oudere (de grondslag voor zorg) en schotten in de deskundigheid en uitvoering.
 • De systeemwereld met wetten, regels, procedures en afspraken wringt vaak met de dagelijkse realiteit waarin ouderen en hun naasten leven.
 • Tekorten in de middelen en personeel die nodig zijn om zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan ouderen worden genoemd als belangrijke bron van problemen bij het bieden van voldoende of passende zorg.
 • Bij de uitvoering van de zorg en ondersteuning voor ouderen zijn vele instanties, organisaties en beroepsgroepen betrokken. Dat samenspel verloopt lang niet altijd vlekkeloos.
 • Het ontbreken van de juiste deskundigheid en vaardigheden bij zorgprofessionals alsmede beperkingen in de ruimte die zij van hun organisatie krijgen om te handelen, kunnen belemmerend werken voor passende zorg en ondersteuning.

Ook het gedrag en handelen van ouderen en hun naasten zijn van invloed op de ontvangen zorg en ondersteuning. Bovendien hebben zij lang niet altijd alle informatie en bronnen tot hun beschikking.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor verbetering
Bij het verbeteren van de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen kunnen alle betrokkenen een bijdrage leveren aan (een deel van) de gezamenlijke oplossing: overheidsinstanties (wetgevend, beleidsmakend of uitvoerend; nationaal of lokaal), zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbieders, individuele zorgverleners, de oudere zelf en hun sociale netwerk. 

Rapport
Download het SCP-rapport "Passende zorg thuis. Knelpunten in kaart" (pdf)

Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Zorg Algemeen
Tags:

1 reacties op artikel "Passende zorg voor ouderen thuis blijft onverminderd moeilijk"

Avatar image

yvonne abbring

14-7-2021 22:18

Goedenavond, mijn naam is Yvonne Abbring en ik lees dit artikel. Na een baan van 30 jaar bij een bedrijf in Den Haag, ben ik sinds februari mij aan het orienteren om mijn passie te kunnen gaan leven. Ik heb hiervoor een ontzettend mooi concept bedacht. 'Yvon ontzorgt' die goed kan aansluiten bij de behoefte die ik zie bij ouderen. Graag zou ik een keer worden uitgenodigd om mijn plan te presenteren. Groeten Yvonne uit Voorburg

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

Theme picker