Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Aandacht voor uw dienst, vacatures of product?

Je wilt je dienst, product, opleiding, vacature of anderszins gericht onder de aandacht te brengen van professionals en management, werkzaam in en rond de Zorg voor de Jeugd/JGZ of de Zorg voor ouderen/VVT. Dat kan. Met Captise.  

Captise bereikt hiervoor rechtstreeks:

 •  ruim 20.000 mensen in en rond de Zorg voor Jeugd/JGZ
 •  ruim 30.000 mensen in en rond de Zorg voor Ouderen/VVT

Inzet media-mix
Captise zet een unieke mix van communicatiekanalen, platforms en (sociale) media in om de boodschap gericht te brengen:

 • portalen, gericht op Zorg voor Jeugd/JGZ of Zorg voor Ouderen/VVT
 • tweewekelijkse nieuwsbrieven met bijna 6000 abonnees (Jeugd/JGZ) resp. ruim 8000 abonnees (Ouderen/VVT); zie voorbeelden 
 • facebook met circa 5000 (JGZ) respectievelijk 4000 (VVT) likers
 • diverse eigen, gespecialiseerde LinkedIn groepen m.b.t. Zorg voor Jeugd en Zorg voor Ouderen (o.a. De Zorgmanagers, Jeugdgezondheidszorg, Zorg en Jeugd, Verpleging, e.a.)
 • andere, relevante, LinkedIn groepen
 • diverse malen via onze gespecialiseerde twitterkanalen (met ruim op JGZ 2900 resp Zorg circa 1400 volgers)
 • op Instagram Jeugdgezondheidszorg (ruim 1000 volgers) en Ouderenzorg_en_wijkverpleging (ruim 1000)
 • voor vacatures: diverse (ca. 12) jobboards (o.a. Indeed, Vacant, Joof, e.v.a.)

Meer weten?
Wil je ook geholpen worden om je boodschap of vacature gericht over te brengen? Neem dan contact op via info@captise.nl of bel 0651593539

7 meest gelezen nieuws afgelopen 30 dagen

Jeugdgezondheidszorg reikt onderwijs een helpende hand bij intelligente opening up van scholen

 • 28 april 2020
 • Weergaves: 601
 • 1 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
Jeugdgezondheidszorg reikt onderwijs een helpende hand bij intelligente opening up van scholen
Brancheorganisaties GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd, beroepsverenigingen AJN Jeugdartsen Nederland en V&VN jeugd en innovatie- en kenniscentrum NCJ geven een sterk signaal af aan het onderwijs: Het onderwijs kan rekenen op full support door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij het (gedeeltelijk) heropenen van de scholen en kinderdagverblijven. Samen staan we sterk voor alle kinderen en ouders die ons juist nu het hardst nodig hebben.

De jeugdgezondheidszorg heeft een landelijk dekkend netwerk, kennis en expertise op het fysiek en mentaal welbevinden van kinderen, kent de kinderen op de scholen en kan helpen om zorgen en vragen van ouders, kinderen en leerkrachten (digitaal) te bespreken. Hiermee hoopt de JGZ de werkdruk op leraren te verlagen en er gezamenlijk voor te zorgen dat kinderen en ouders alle aandacht hebben die straks nodig is, en met name aandacht voor de kwetsbaren.

(Captise werkt samen met het landelijk JGZ-adviesteam voor COVID-19 en zet aangeleverde berichten uit in haar netwerk)

Deze coronacrisis vraagt van een ieder van ons een extra stap te zetten en buiten gebaande paden te durven treden. Het zijn juist de moeilijkste momenten die ons definiëren. Hoe we er mee omgaan, is wat telt. De maatschappelijke opdracht van de jeugdgezondheidszorg is bij te dragen aan gezonde generaties. Het onderwijs heeft de opdracht bij te dragen aan kansrijke generaties. Samen kunnen wij - juist nú - de basis leggen voor het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van generaties kinderen. 

In de nieuwe werkelijkheid.
De nieuwe werkelijkheid creëren we samen. Angst is een slechte raadgever bij een intelligente opening up. Juist nú staat de jeugdgezondheidszorg met haar kennis en expertise naast het onderwijs om leraren, kinderen en ouders te helpen in te checken in de nieuwe werkelijkheid. Aldus Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid bij GGD GHOR Twente  

De betekenis van de Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg kan veel betekenen bij intelligente opening up van de scholen en kinderdagverblijven. De sector jeugdgezondheidszorg:
 • Heeft een fijnmazig, landelijk dekkend netwerk en kent de kinderen op Nederlandse scholen. Met deze kennis kunnen zij aansluiten met passende ondersteuning, bijvoorbeeld de JGZ als (online) aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten om zorgen en vragen over welbevinden te bespreken. Waar nodig kunnen JGZ-professionals er deskundig advies bij halen zoals (lokale) partners in het sociaal en medisch domein. Het belang van het kind staat voorop. Bovendien ontlast die de leraren, die hun handen vol hebben aan het bieden van onderwijs.
 • Is vanuit preventie vakman in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen en vragen rond het welbevinden van leerlingen. Denk aan het herkennen van stress, angst, eenzaamheid en negatieve gedachten en gevoelens bij kinderen. Met het onderwijsteam kan besproken worden wat de school op dit vlak nodig heeft.
 • Beschikt over wetenschappelijk onderbouwde kennis en expertise over sociaal-emotionele ontwikkeling, stressreductie, normaliseren, demedicaliseren, veerkracht, weerbaarheid, bewegen, slapen en voeding. JGZ-professionals kunnen ook kennis inbrengen wat betreft hygiëne, geschikte looproutes, afstand houden en het gezond houden van kinderen en leerkrachten.
 • Zet evidence based interventies in voor kinderen en jongeren, zoals M@ZL en GIZ. En ook voor ouders en de thuissituatie zoals SamenStarten en Stevig Ouderschap. De relatief geringe maatschappelijke investering levert substantieel maatschappelijk rendement. De ondersteuning hoeft niet uitgesteld te worden.
 • Werkt al jarenlang volgens protocollen en richtlijnen en is partner van het RIVM met het Rijksvaccinatieprogramma en screeningsprogramma's. Door de korte lijnen wordt lokaal maatwerk - dat zich flexibel aanpast aan de veranderende kennis - mogelijk.

Preventie: dé reserve buffer voor toekomstige generaties
Dagelijks zetten ruim 6.000 professionals zich in om bij te dragen aan de gezondheid en het levensgeluk van alle kinderen en hun ouders in Nederland. Jeugdgezondheidszorg is meer dan het consultatiebureau en de vaccinaties en groeicurves. Jeugdgezondheidszorg is in deze tijd een breed maatschappelijk gesprekspartner over onderwerpen als stress, gezondheid, weerbaarheid, armoede, mishandeling, mediagebruik en uitsluiting. En niet alleen voor de kinderen, ouderschap vraagt schouderschap. Dus ook voor ouders staat de JGZ klaar. Deze coronacrisis leert ons dat we reserves nodig hebben, langetermijn buffers, om rampen te voorkomen. Jeugdgezondheidszorg vormt deze buffer. Investeren in preventie loont en is dé reserve buffer voor toekomstige generaties.  

JGZ Preventieagenda
Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen te bevorderen, is een landelijke, sectorbrede jeugdgezondheidszorg (JGZ) agenda ontwikkeld: de JGZ Preventieagenda. Via de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid zetten wij in op maatschappelijke uitdagingen (zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede) die een bedreiging kunnen zijn voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. Stressvolle omstandigheden voor een kind, die frequent voorkomen of langdurig aanhouden leiden tot schadelijke stress en zijn daarmee van grote invloed zijn op hun gezondheid en later functioneren. Door te investeren in slimme samenwerking, waardevol vakmanschap en impactvolle praktijk werken we aan de beste JGZ voor elk kind.

Gezondheidsproblemen effect van chronische stress bij kinderen
Door deze coronacrisis kunnen kinderen last hebben van stress. Eerder publiceerden het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht Nederlands literatuuronderzoek naar chronische stress tijdens het opgroeien (ook wel Early Life Stress genoemd). De uitkomsten van dit literatuuronderzoek lieten ons zien dat gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) een effect kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd. 


Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Jeugd Algemeen
Tags:

1 reacties op artikel "Jeugdgezondheidszorg reikt onderwijs een helpende hand bij intelligente opening up van scholen"

linda mark

16-5-2020 10:13

HOE KREEG IK MIJN LENING VAN DIT GROTE BEDRIJF

Hallo mijn lieve mensen, ik ben Linda McDonald, woon momenteel in Austin Texas, VS. Ik ben op dit moment een weduwe met drie kinderen en ik zat vast in een financiële situatie in april 2018 en ik moest mijn rekeningen herfinancieren en betalen. Ik heb geprobeerd leningen te zoeken bij verschillende kredietverstrekkers, zowel privé als zakelijk, maar nooit met succes, en de meeste banken hebben mijn krediet geweigerd, niet ten volle ten prooi vallen aan die schurken die hen zelfgeldlener noemen, ze zijn allemaal oplichterij, alles wat ze willen is jouw geld en u zult niet meer van hen horen dat ze het mij twee keer hebben aangedaan voordat ik de heer David Wilson ontmoette. Het interessantste is dat mijn lening binnen 74 uur aan mij is overgemaakt, dus ik zal u adviseren contact op te nemen met de heer David als u bent geïnteresseerd in het verkrijgen van een lening en u weet zeker dat u hem op tijd kunt terugbetalen. U kunt contact met hem opnemen via e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Geen kredietcontrole, geen mede-ondertekenaar met slechts 2% rente en betere aflossingsplannen en schema als u contact moet opnemen met een bedrijf met betrekking tot het veiligstellen van een lening zonder onderpand, neem dan vandaag nog contact op met de heer David Wilson voor uw lening

Ze bieden allerlei soorten leningen aan

Lening op korte termijn (5_10 jaar)

Langlopende lening (20_40)

Lening op middellange termijn (10_20)

Ze bieden een lening aan

Woninglening ............., Zakelijke lening ........ Schuldlening .......

Studielening .........., lening voor opstarten van bedrijven

Zakelijke lening ......., Bedrijfslening .............. enz

E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)

Als het gaat om financiële crisis en lening, dan is de financiële lening van David Wilson de plek om naartoe te gaan, vertel hem alsjeblieft dat ik mevrouw Linda McDonald je veel geluk toewees ... ....

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x