Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Aandacht voor uw dienst, vacatures of product?

Je wilt je dienst, product, opleiding, vacature of anderszins gericht onder de aandacht te brengen van professionals en management, werkzaam in en rond de Zorg voor de Jeugd/JGZ of de Zorg voor ouderen/VVT. Dat kan. Met Captise.  

Captise bereikt hiervoor rechtstreeks:

 •  ruim 20.000 mensen in en rond de Zorg voor Jeugd/JGZ
 •  ruim 30.000 mensen in en rond de Zorg voor Ouderen/VVT

Inzet media-mix
Captise zet een unieke mix van communicatiekanalen, platforms en (sociale) media in om de boodschap gericht te brengen:

 • portalen, gericht op Zorg voor Jeugd/JGZ of Zorg voor Ouderen/VVT
 • tweewekelijkse nieuwsbrieven met bijna 6000 abonnees (Jeugd/JGZ) resp. ruim 9000 abonnees (Ouderen/VVT); zie voorbeelden 
 • facebook met ruim 4000 (JGZ) respectievelijk 3300 (VVT) likers
 • diverse eigen, gespecialiseerde LinkedIn groepen m.b.t. Zorg voor Jeugd en Zorg voor Ouderen
 • andere, relevante, LinkedIn groepen
 • diverse malen via onze gespecialiseerde twitterkanalen (met ruim op JGZ 2900 resp Zorg circa 1400 volgers)
 • op Instagram Jeugdgezondheidszorg (ca 900 volgers) en Ouderenzorg_en_wijkverpleging (bijna 400)
 • voor vacatures: diverse (ca. 12) jobboards (o.a. Indeed, Vacant, Joof, e.v.a.)
 • voor vacatures: Whatsapp distributie voor vacatures (in ontwikkeling; ca 70 deelnemers)
 • voor vacatures: Captise Zorgrecruiter op Instagram (in ontwikkeling; ca 300 volgers)

Meer weten?
Wil je ook geholpen worden om je boodschap of vacature gericht over te brengen? Neem dan contact op via info@captise.nl of bel 0651593539

7 meest gelezen nieuws afgelopen 30 dagen

Ruim een kwart van wie de baan opzegt is minder dan een jaar in dienst

 • 29 december 2019
 • Weergaves: 653
 • 0 Reactie

Lees meer in: Nieuws Zorg Algemeen
Ruim een kwart van wie de baan opzegt is minder dan een jaar in dienst
Tussen half 2018 en half 2019 zegden 111 duizend mensen in de zorg hun baan op. Een kwart van hen verliet de zorgsector helemaal. Aldus uitstroomonderzoek van Regioplus. Opvallend is dat 27,5 procent van de mensen die hun baan opzegden, nog maar minder dan een jaar in dienst was. 15,8 procent was tussen één en twee jaar in dienst en 20,5 procent was twee tot vijf jaar in dienst. 23,6 procent was tien jaar of langer in dienst. De meest genoemde vertrekredenen waren: loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging. 4 op de 5 vertrekkende werknemers wil weer in zorg en welzijn (blijven) werken. Communicatie vanuit leidinggevenden lijkt één van de belangrijkste verbeterpunten om mensen te behouden.

De meest genoemde vertrekredenen: loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging
Het vaakst is door de vertrekkende werknemers aangegeven dat men een nieuwe stap wil zetten, hetzij in een nieuwe functie (loopbaanmogelijkheden) of binnen de huidige werkzaamheden (uitdaging in werkzaamheden). In de top drie vertrekredenen per branche komen, in wisselende volgorde, dezelfde vertrekredenen terug. Het zijn redenen die met de loopbaanmogelijkheden, inhoud van het werk en de organisatie zelf te maken hebben.

Het voorkomen van vertrek
"Tijd voor iets anders" en "reden ligt in de privésfeer" zijn de belangrijkste reden voor verder, met 24 en 19 procent. Op plaats drie en vier staan twee redenen, namelijk een betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden, die voor een werkgever mogelijk meer aangrijpingspunten bieden om iets aan de uitstroom te doen. Bij de sector VVT scoort 'communicatie door de leidinggevenden' zelfs als het hoogst (23,8%).

Vier op de vijf vertrekkende werknemers wil weer in zorg en welzijn werken
Aan de uitgestroomde werknemers5 is gevraagd of zij in de toekomst weer willen werken in de zorg- en welzijnssector. Ruim tachtig procent van de uitgestroomde werknemers wil in de toekomst weer in de zorg- en welzijnssector werken. Bijna één op de vijf uitgestroomde werknemers geeft aan niet meer te willen terugkeren naar de zorg- en welzijnssector

Download
Voor meer informatie, download het factsheet van Regioplus 'Eerste resultaten structureel landelijk uitstroomonderzoek' (pdf)
Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Zorg Algemeen
Tags:

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x