Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Aandacht voor uw dienst, vacatures of product?

Je wilt je dienst, product, opleiding, vacature of anderszins gericht onder de aandacht te brengen van professionals en management, werkzaam in en rond de Zorg voor de Jeugd/JGZ of de Zorg voor ouderen/VVT. Dat kan. Met Captise.  

Captise bereikt hiervoor rechtstreeks:

 •  ruim 20.000 mensen in en rond de Zorg voor Jeugd/JGZ
 •  ruim 30.000 mensen in en rond de Zorg voor Ouderen/VVT

Inzet media-mix
Captise zet een unieke mix van communicatiekanalen, platforms en (sociale) media in om de boodschap gericht te brengen:

 • portalen, gericht op Zorg voor Jeugd/JGZ of Zorg voor Ouderen/VVT
 • tweewekelijkse nieuwsbrieven met bijna 6000 abonnees (Jeugd/JGZ) resp. ruim 9000 abonnees (Ouderen/VVT); zie voorbeelden 
 • facebook met ruim 4000 (JGZ) respectievelijk 3300 (VVT) likers
 • diverse eigen, gespecialiseerde LinkedIn groepen m.b.t. Zorg voor Jeugd en Zorg voor Ouderen
 • andere, relevante, LinkedIn groepen
 • diverse malen via onze gespecialiseerde twitterkanalen (met ruim op JGZ 2900 resp Zorg circa 1400 volgers)
 • op Instagram Jeugdgezondheidszorg (ca 900 volgers) en Ouderenzorg_en_wijkverpleging (bijna 400)
 • voor vacatures: diverse (ca. 12) jobboards (o.a. Indeed, Vacant, Joof, e.v.a.)
 • voor vacatures: Whatsapp distributie voor vacatures (in ontwikkeling; ca 70 deelnemers)
 • voor vacatures: Captise Zorgrecruiter op Instagram (in ontwikkeling; ca 300 volgers)

Meer weten?
Wil je ook geholpen worden om je boodschap of vacature gericht over te brengen? Neem dan contact op via info@captise.nl of bel 0651593539

7 meest gelezen nieuws afgelopen 30 dagen

Zorg groeit ook in 2020 sterker dan de economie

 • 26 december 2019
 • Weergaves: 564
 • 0 Reactie

Lees meer in: Nieuws Zorg Algemeen
Zorg groeit ook in 2020 sterker dan de economie
In 2020 groeit de zorgsector, en daarbinnen vooral de ouderenzorg, huisartsen en wijkverpleging, door extra overheidsuitgaven sneller dan de gehele economie (2,5% vs 1,5%). In 2019 was dit ook het geval. Na jaren van strikte beheersing van de collectieve zorguitgaven, is de voet wat van de rem gegaan. Bovenop de reguliere volumegroei vanwege de toenemende zorgvraag hebben de extra middelen een aanhoudend sterke groei tot gevolg. In 2020 gaat er € 500 miljoen extra aan kwaliteitsgelden naar verpleeghuizen en krijgt de jeugdzorg er € 300 miljoen aan wachtlijstmiddelen bij. Dit blijkt uit het nieuwe Vooruitzicht Gezondheidszorg van het ING Economisch Bureau. De vraag naar extra zorgpersoneel blijft groot. In 30 jar is het aanrtal zorgwerkers verdubbeld.

Extra middelen zorgen voor sterke groei
Binnen de zorg groeit de ouderenzorg het snelst. In 2020 gaat er € 500 miljoen extra aan kwaliteitsgelden naar verpleeghuizen. Ook de jeugdzorg groeit door de extra € 300 miljoen voor wachtlijstreductie. Huisartsen en wijkverpleging laten in 2020 ook forse groei zien. Ziekenhuizen groeien juist trager door landelijke afspraken om zorg zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te leveren.

Nederland fors gezakt op ranglijst hoogste zorguitgaven
Collectieve beheersmaatregelen hebben jarenlang voor een gematigde uitgavengroei gezorgd. In verhouding tot de economie zijn de zorguitgaven sterker afgenomen dan in de ons omringende landen. Nederland is daardoor op de ranglijst van OESO-landen met de hoogste zorguitgaven fors gezakt: van plek 7 in 2014 naar plek 12 in 2018.

In 30 jaar 1,5 keer zo grote hap uit ‘economische koek’ naar zorg
De zorguitgaven namen in 2019 nog een even grote hap uit de economische koek als aan het begin het afgelopen decennium. In 2020 wordt echter het hoogtepunt van 2014 weer geëvenaard. Als percentage van het binnenlands product liggen de zorguitgaven daarmee anderhalf keer zo hoog als dertig jaar geleden. 

Zorguitgaven groeien structureel
Vooral de economische groei en de voortgaande vergrijzing zorgen de komende jaren voor opwaartse druk op de zorguitgaven. Over een langere periode bezien nemen de zorguitgaven continu toe door:
* de toenemende zorgvraag die enerzijds ontstaat door de groeiende bevolking en de vergrijzing, en anderzijds door de keuze voor meer en betere zorg die met de groeiende welvaart gepaard gaat
* ‘reguliere’ loon- en prijsstijgingen
* het aanbod van medische toepassingen als geneesmiddelen en apparaten dat door innovaties omvangrijker en duurder wordt.

Personeelsvraag blijft groot
Door de groei blijft de vraag naar extra zorgpersoneel groot. In de eerste drie kwartalen van 2019 is het aantal werkzame personen in de zorg met 25.000 toegenomen. In dezelfde periode van 2018 bedroeg de toename nog 11.000. Desondanks ligt het aantal vacatures per 1.000 banen nog op een historisch hoog niveau van ruim anderhalf keer het langjarig gemiddelde.

Naar 1,5 miljoen zorgwerkers in 2020
Het arbeidsaanbod groeit in 2020 naar verwachting voor het eerst in zeven jaar iets sneller dan de totale werkgelegenheid. Dat verlicht de arbeidsmarktkrapte ook voor de zorg enigszins. Naar verwachting bedraagt de baangroei in de zorg in 2020 minimaal 2%, waarmee de grens van 1,5 miljoen zorgwerkers zou worden doorbroken. Dit betekent een ruime verdubbeling in dertig jaar tijd. Van alle werkzame personen is in 2020 zo’n 15,5% werkzaam in de zorg. Dertig jaar geleden was dit nog 12%. 

Oplopende wachttijden en personeelskosten
De personeelskrapte drukt de groei van het zorgvolume en zorgt voor oplopende wachttijden. Zo overschreden de wachttijden voor diagnostiek en behandeling in het ziekenhuis in 2018 al de daarvoor afgesproken normen in respectievelijk 21% en 24% van de gevallen. Door het stijgende verzuim en verloop is meer extern personeel nodig, wat voor oplopende kosten zorgt en het financiële rendement van zorginstellingen onder druk zet.

Ouderenzorg grootste groeier
Binnen de zorg groeit de ouderenzorg het snelst. Het kabinet steekt tot en met 2022 elk jaar extra geld in de verpleeghuiszorg, oplopend tot  structureel ruim twee miljard euro. Daarvan komt in 2020 500 miljoen beschikbaar. Ook gaat er extra geld naar wijkverpleging, e-health en overige ondersteuning van ouderen die in hun eigen omgeving blijven wonen. Of de middelen volledig worden besteed, hangt wel van de beschikbaarheid van personeel af. 

Knelpunten wonen en zorg groeien
Ondanks de extra middelen is het aantal mensen op de wachtlijst voor verpleeghuiszorg in 2019 ruim 30% gestegen. Ook is er een grote schaarste aan geschikte (zorg)woningen voor ouderen. Mede door de vergrijzing en het verdwijnen van de verzorgingshuizen neemt de woon-zorgvraag in Nederland relatief snel toe. De interesse van beleggers groeit, maar er zijn naar schatting zo’n 1.000 bouwlocaties te weinig om aan de vraag te voldoen. Een landelijke taskforce is aangesteld om de knelpunten aan te pakken.

Meer informatie
Zie voor meer informatie het Vooruitzicht Gezondheidszorg van het ING Economisch Bureau

Afdrukken Terug
Categorieën: Nieuws Zorg Algemeen
Tags:

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x