Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg
Captise%2C%20je%20kennis%20van%20de%20zorg

Aandacht voor uw dienst, vacatures of product?

Je wilt je dienst, product, opleiding, vacature of anderszins gericht onder de aandacht te brengen van professionals en management, werkzaam in en rond de Zorg voor de Jeugd/JGZ of de Zorg voor ouderen/VVT. Dat kan. Met Captise.  

Captise bereikt hiervoor rechtstreeks:

 •  ruim 20.000 mensen in en rond de Zorg voor Jeugd/JGZ
 •  ruim 30.000 mensen in en rond de Zorg voor Ouderen/VVT

Inzet media-mix
Captise zet een unieke mix van communicatiekanalen, platforms en (sociale) media in om de boodschap gericht te brengen:

 • portalen, gericht op Zorg voor Jeugd/JGZ of Zorg voor Ouderen/VVT
 • tweewekelijkse nieuwsbrieven met bijna 6000 abonnees (Jeugd/JGZ) resp. ruim 9000 abonnees (Ouderen/VVT); zie voorbeelden 
 • facebook met ruim 4000 (JGZ) respectievelijk 3300 (VVT) likers
 • diverse eigen, gespecialiseerde LinkedIn groepen m.b.t. Zorg voor Jeugd en Zorg voor Ouderen
 • andere, relevante, LinkedIn groepen
 • diverse malen via onze gespecialiseerde twitterkanalen (met ruim op JGZ 2900 resp Zorg circa 1400 volgers)
 • op Instagram Jeugdgezondheidszorg (ca 900 volgers) en Ouderenzorg_en_wijkverpleging (bijna 400)
 • voor vacatures: diverse (ca. 12) jobboards (o.a. Indeed, Vacant, Joof, e.v.a.)
 • voor vacatures: Whatsapp distributie voor vacatures (in ontwikkeling; ca 70 deelnemers)
 • voor vacatures: Captise Zorgrecruiter op Instagram (in ontwikkeling; ca 300 volgers)

Meer weten?
Wil je ook geholpen worden om je boodschap of vacature gericht over te brengen? Neem dan contact op via info@captise.nl of bel 0651593539

7 meest gelezen nieuws afgelopen 30 dagen

Jongeren en (veel) alcohol: minder grijze cellen en later meer drinken

 • 17 december 2018
 • Weergaves: 699
 • 0 Reactie

Lees meer in: Nieuws Jeugd Algemeen
Jongeren en (veel) alcohol: minder grijze cellen en later meer drinken

De Gezondheidsraad heeft breed geïnventariseerd wat in de wetenschap bekend is over de invloed van alcoholconsumptie op de hersenen van jongeren. Jong beginnen met drinken en dann vaker drinken hangt samen met een grotere kans op een alcoholprobleem op latere leeftijd. Ook zijn er aanwijzingen dat alcoholconsumptie bij jongeren van invloed is op de ontwikkeling van de hersenen. Er zijn aanwijzingen dat bij jongeren die drinken het volume van de grijze stof in de hersenen een abnormale en versnelde afname laat zien. Op de vraag of er een verband is tussen alcoholconsumptie en verminderde cognitieve functies of slechtere schoolprestaties levert de wetenschap geen duidelijk antwoord. Dit schrijft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van VWS. 

Vooral voor jongeren is alcohol schadelijk. Zij lopen bijvoorbeeld sneller dan volwassenen een alcoholvergiftiging op. Uit onderzoek blijkt ook dat alcoholconsumptie door jongeren ook van invloed is op alcoholgebruik op latere leeftijd. Hoe vaker jongeren drinken of hoe jonger ze beginnen met drinken, hoe hoger het risico is op het ontwikkelen van een alcoholprobleem, zoals verslaving.

De Gezondheidsraad heeft breed geïnventariseerd wat in de wetenschap bekend is over de invloed van alcoholconsumptie op de hersenen van jongeren. Daarbij heeft de raad zowel onderzoeken naar hersenstructuur en hersenactiviteit beoordeeld, als onderzoeken naar cognitieve functies en schoolprestaties. 

Structuur hersenen
Er zijn aanwijzingen dat de hersenstructuur zich afwijkend ontwikkelt bij jongeren die drinken. Uit de relevante onderzoeken concludeert de commissie dat er aanwijzingen zijn dat bij jongeren die drinken het volume van de grijze stof in de hersenen een abnormale en versnelde afname laat zien. Over het verband tussen alcoholconsumptie en de witte stof kan geen uitspraak worden gedaan omdat er te weinig onderzoeken beschikbaar zijn.

Cognitief functioneren 
Of alcoholconsumptie van invloed is op het cognitief functioneren of op de schoolprestaties van jongeren is niet duidelijk. Onder cognitieve functies vallen onder meer het geheugen, concentratie, besluitvorming, leervermogen en planning. Er zijn in een aantal onderzoeken van voldoende kwaliteit verbanden gevonden tussen de mate van alcoholconsumptie en verminderd cognitief functioneren. Die onderzoeken zijn echter grotendeels gebaseerd op gegevens uit dezelfde onderzoekspopulaties.

Schoolprestaties
In ongeveer de helft van de onderzoeken doen jongeren die alcohol drinken het slechter op school dan jongeren die niet drinken: ze bereiken een lager opleidingsniveau of ze verlaten school zonder diploma. Toch concludeert de commissie dat het verband tussen alcoholconsumptie en schoolprestaties nog onduidelijk is. Het is in de geanalyseerde onderzoeken namelijk lastig vast te stellen in hoeverre de kans op voortijdig schoolverlaten aan het begin van het onderzoek al verschilde tussen de deelnemers. Daardoor is het mogelijk dat de slechtere schoolprestaties niet het gevolg zijn van de alcoholconsumptie maar de oorzaak. 

Problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd
De commissie heeft zich specifiek gericht op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. De commissie concludeert dat er aanwijzingen zijn dat jongeren die drinken een hoger risico lopen op het ontwikkelen van problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd, zoals een alcoholverslaving. Hoe vaker ze drinken of hoe jonger ze zijn als ze beginnen met drinken, hoe hoger het risico. De commissie merkt wel op dat startleeftijd als maat voor blootstelling aan alcohol zijn beperkingen heeft. Het is de vraag of de leeftijd van de eerste ervaring met alcohol op zichzelf een belangrijke risicofactor is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de leeftijd waarop iemand begint met regelmatig drinken of voor het eerst dronken is. 

Advies aan de Staatssecretaris
Download hier het advies "Alcohol en hersenontwikkeling bij jongeren" (pdf)
Diverse achtergrondstudie vind je bij de Gezondheidsraad

Afdrukken Terug

Reageer.

Dit formulier verzamelt uw naam, e-mail adres, IP-nummer en de tekst/inhoud die u inbrengt, zodat we goed zicht kunnen blijven houden op de commentaren die op de website worden geplaatst.
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij het commentaar. Ons algemene privacybeleid vindt u elders op de website.
Reageren

x